Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству внутрішніх справ України на підготовку кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству внутрішніх справ України на підготовку кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання, поінформовано Верховну Раду України (лист від 01.07.2019 № 07-1923).

Рішення Рахункової палати з відповідними пропозиціями та Звіт надіслано МВС (лист від 01.07.2019 № 07-1925).

Відомості у формі рішення Рахункової палати з рекомендаціями надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 01.07.2019 № 07-1924).

Кабінет Міністрів України (доручення від 17.07.2019 № 22722/2/1-19) доручив МВС опрацювати рішення за участі заінтересованих центральних органів виконавчої влади і про результати та вжиті заходи в установлений законом строк поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.  

МВС листом від 02.08.2019 № 10895/05/22-2019 поінформовано Рахункову палату про вжиття заходів щодо виконання пропозицій, наданих за результатами аудиту. Зокрема, розроблено План заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків, підготовлено нові редакції проєктів положень про заклади вищої освіти МВС та порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) закладів вищої освіти МВС. На сьогодні проєкти знаходяться на етапі візування.

Завершено атестацію освітньої програми з первинної професійної підготовки поліцейських Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка для робітничої професії "Поліцейський" (за спеціалізаціями). Закінчення атестації інших закладів вищої освіти МВС відбудеться згідно з планом-графіком засідань Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України у вересні-жовтні.

Отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Львівським державним університетом внутрішніх справ.

Забезпечено розподіл випускників закладів вищої освіти МВС згідно з отриманими спеціальностями (спеціалізаціями) та активізовано роботу щодо заповнення вакантних посад.

При складанні бюджетного запиту до проєкту Державного бюджету України на 2020 рік враховано пропозицію Рахункової палати щодо приведення назви бюджетної програми 1001080 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання" у відповідність до вимог Закону України "Про вищу освіту".

Міністерством внутрішніх справ України як головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до частини 6 статті 20 Бюджетного кодексу України протягом року на всіх стадіях бюджетного процесу в межах своїх повноважень здійснюється оцінка ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

З огляду на викладене Рахункова палата відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" вважає належними заходи, вжиті МВС для виконання рішення та Звіту.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати взято на контроль.

 

Член Рахункової палати
О. С. Яременко