Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.03.2019 № 7-4

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України надіслано Верховній Раді України (лист від 02.05.2019 № 03-1323).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 02.05.2019 № 03-1324).

На виконання рішення Рахункової палати про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України Мінагрополітики надано інформацію у формі рішення Рахункової палати (лист від 02.05.2019 № 03-1325).

Згідно із статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту з пропозиціями надіслано Державному агентству рибного господарства України (лист від 02.05.2019 № 03-1326).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про Рахункову палату» та на виконання рішення Рахункової палати надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати Генеральній прокуратурі України (лист від 02.05.2019 № 03-1327) та Національній поліції України (лист від 02.05.2019 № 03-1328).

У порядку реагування Кабінет Міністрів України (доручення Прем'єр-міністра України від 11.05.2019 № 15484/1/1-19) доручив Мінагрополітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держрибагентству опрацювати рекомендації Рахункової палати, вжити заходів до усунення виявлених порушень недопущення їх в подальшому та у разі необхідності внести пропозиції в установленому порядку.

Генеральна прокуратура України направила листа від 13.05.2019 № 04/2/2-р-19 до Прокуратури міста Києва для перевірки встановлених аудитом Рахункової палати ризиків нанесення збитків державному бюджету та, за наявності порушень, вжиття заходів реагування. Генеральною прокуратурою України листом від 19.06.2019 № 04/6-164вих-19 повідомлено, що з урахуванням ризиків нанесення збитків державному бюджету прокуратурою м. Києва 23.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Проведення досудового розслідування доручено СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

Мінагрополітики листом від 13.06.2019 № 37-13-7/13428 поінформувало Рахункову палату щодо здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань і витрачанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня.

Так, міністерством постійно проводиться системна робота із удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та системи контролю за їх використанням як на рівні головного розпорядника коштів, так і на рівні розпорядників нижчого рівня.

Держрибагентством наказом від 21.05.2019 № 228 затверджено План заходів Державного агентства рибного господарства України щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України за 2018 рік.

До Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 895, внесено зміни зокрема, виключено з пункту 7 слова «та спеціально уповноважений орган державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства» (постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 406 «Про внесення змін до Положення про Державне агентство рибного господарства України).

Територіальні органи Держрибагентства і бюджетні установи, що належать до сфери його управління, та у яких проведено фінансовий аудит, зобов’язано усунути виявлені недоліки і в подальшому не допускати порушення ведення бухгалтерського обліку.

Держрибагенством приведено у відповідність наявні на балансових рахунках нематеріальні активи. Відповідно до Актів вибуття (ліквідації) об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів вилучено з обліку розробки (дослідження) на суму 33146,1 тис. грн, як такі що не відповідають критеріям визначення нематеріальних активів, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, зареєстрованого у Мін'юсті 01.11.2010 за № 1018/18313.

Держрибагентство листом від 08.07.2019 № 3-8-11/3682-19 повідомило, що кошти в сумі 58,7 тис. грн, які були сплачені за неотримані послуги повернуто на рахунок Держрибагентства та перераховано до бюджету.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться подальший моніторинг виконання пропозицій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун