Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності планування і прогнозування неподаткових надходжень до державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-4 (далі – Рішення) інформацію про результати аудиту ефективності планування і прогнозування неподаткових надходжень до державного бюджету надіслано Верховній Раді України (лист від 19.07.2019 № 16-2146) та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 19.07.2019 № 16-2147).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 19.07.2019 № 16-2148).

Рішення та Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству фінансів України (далі – Мінфін)(лист від 19.07.2019 № 16-2150), а також Рішення – Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) (лист від 19.07.2019 № 16-2149) для вжиття заходів щодо реалізації наданих пропозицій.

Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України надано доручення від 31.07.2019 № 25529/1/1-19 Мінфіну (Маркаровій О. С. – скликання центральних органів виконавчої влади) опрацювати, вжити заходів до усунення виявлених відхилень і порушень та за результатами поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

На виконання вказаного доручення Мінфін листами від 23.08.2019 № 35140-05-7/21529, від 03.09.2019 № 35140-05-3/22080, від 20.09.2019 № 35140-05-3/23587 повідомив про таке:

– до статті 9 Бюджетного кодексу України готуються зміни в частині доповнення новою групою неподаткових надходжень "власні надходження бюджетних установ";

– розроблено та погоджено з Мінекономрозвитку зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про управління об’єктами державної власності" в частині врегулювання питання здійснення контролю органами, що контролюють справляння надходжень до державного бюджету, за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань та дивідендів, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є права держави;

– розроблено зміни до форми розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які на цей час доопрацьовано з урахуванням зауважень Мінекономрозвитку;

– за рекомендацією Рахункової палати Мінфіном видано наказ від 25.06.2019 № 272 "Про затвердження Методичних рекомендацій з прогнозування обсягу надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій", копію якого направлено до Міністерства закордонних справ України до відома та використання в роботі;

– під час внесення змін до Методики прогнозування надходжень по інших платежах буде розглянуто рекомендацію Рахункової палати щодо її удосконалення. Зокрема, зазначено, що окремі неподаткові надходження мають переважно неекономічну природу, для розрахунку яких застосовується єдина методика, що враховує тренд зміни надходжень за останні роки.

Водночас щодо розроблення та затвердження Методики прогнозування надходжень до державного бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, Мінфін повідомив, що наказом Фонду державного майна України від 22.01.2009 № 70 затверджено Методичні засади прогнозування розміру надходжень орендної плати за державне майно на наступний рік. У разі надходження проєкту спільного наказу Фонду державного майна України та Мінфіну щодо затвердження цих методичних засад, Мінфін візьме участь у його опрацюванні.

Верховною Радою України 03.10.2019 прийнято за основу та в цілому проєкт Закону України про оренду державного та комунального майна (реєстр. №  055-1 від 06.09.2019), що вводиться в дію з 01.02.2020.

Крім того Мінфін, відповідно до інформації Мінекономрозвитку[1], поінформував, щовідповідальність за несвоєчасне затвердження фінансових планів суб’єктів господарювання передбачена, зокрема, статтею 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення (несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та підпунктом 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств".

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь[1] Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 02.09.2019 № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.