Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-5

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державної служби України з питань праці за 2018 рік

На виконання рішення Рахункової палати про результати фінансового аудиту Державної служби України з питань праці за 2018 рік поінформовано Верховну Раду України (лист від 16.07.2019 № 05-2096).

Відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 16.07.2019 № 05-2097).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано Державній службі України з питань праці (лист від 16.07.2019 № 05-2098).

За результатами розгляду рішення Рахункової палати Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України (доручення від 29.07.2019 № 24854/1/1-19) доручив Мінсоцполітики, Міненерговугіллю, Мінфіну, Держпраці, ДФС вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.

На виконання зазначеного доручення Мінсоцполітики листом від 03.09.2019 № 15952/0/2-19/52 повідомило про вжиті Державною службою України з питань праці (далі – Держпраці) заходи, зокрема, при веденні обліку та формуванні звітності нею забезпечено дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку застосування Плану рахунків та Типової кореспонденції субрахунків; ведення обліку за усіма запровадженими субрахунками у розрізі джерел фінансування та об’єктів придбання; запроваджено алгоритм відображення господарських операцій за всіма ділянками обліку, їх повне узагальнення у регістрах обліку та звітності. Щодо передання уніфікованих телекомунікаційних автоматичних систем (далі – УТАС) з балансу Держпраці повідомлено, що передача об’єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади або органів, уповноважених управляти державним майном, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», якою передбачено, що рішення про передачу об’єктів державної власності приймається Кабінетом Міністрів України або органами, уповноваженими управляти державним майном. Оскільки майно УТАС належить до сфери управління Держпраці, рішення про його передання має прийматися шляхом підписання спільного наказу між Держпраці та Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Мінфін листом від 03.09.2019 № 35220-01-3/22140 поінформував Рахункову палату, що витрати, пов’язані з придбанням програмного забезпечення для кінцевого споживання, за яким не передбачається виплата роялті, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені. Діючим законодавством з питань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не передбачено норм прямої дії, якими б було встановлено, що платник податків самостійно може нарахувати пеню за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Питання можливості платнику податків самостійно нараховувати пеню за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску буде розглянуто під час підготовки законодавчих змін до чинного законодавства в частині адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Державна служба України з питань праці листом від 12.08.2019 № 6445/1/8-ДП-19 повідомила Рахункову палату, зокрема, про надіслання Мінсоцполітики листа від 07.08.2019 № 6315/1/8-ДП-19 щодо списання простроченої дебіторської заборгованості за КПКВК 5491040 у сумі 87 млн грн на позабалансовий облік, відповідно до норм розділу ІІІ Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 № 372, а також відкоригування помилки в частині завищення видатків на оплату праці у сумі 12495,41 грн шляхом вручення працівникам повідомлень про утримання з їх заробітної плати виявлених переплат (після утримання зазначених сум протягом серпня−вересня 2019 року ці кошти будуть перераховані в дохід державного бюджету), укладання договору про відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних видатків з поквартальним розрахунком за надані послуги.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на постійному контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий