Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.04.2019 № 10-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 29.05.2019 № 05-1622).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 29.05.2019 № 05-1623).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано об’єкту аудиту – Міністерству соціальної політики України (лист від 29.09.2019 № 05-1624).

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету від 12.06.2019 № 04-13/10-949(111455)/рп на виконання доручення Голови Верховної Ради України щодо Звіту про результати аудиту доручено Кабінету Міністрів та Мінсоцполітики опрацювати результати аудиту, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету і Рахункову палату.

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 04.06.2019 № 18838/1/1-19 Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінфіну, Мінінформполітики, Держтелерадіо, Казначейству вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності подати Кабінетові Міністрів України пропозиції в установленому порядку.

Кабінетом Міністрів України надано доручення від 14.06.2019 № 18838/4/1-19 Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінфіну, Мінінформполітики, Держтелерадіо, Казначейству, відповідно до компетенції, розглянути з урахуванням резолюції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 12.06.2019 № 04-13/10-949(111455)/рп щодо опрацювання результатів аудиту та про результати в установлений законом строк поінформувати Комітет Верховної Ради України і Кабінет Міністрів.

На виконання доручень Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка від 04.06.2019 № 18838/1/1-19 та від 14.06.2019 № 18838/4/1-19 Рахункову палату поінформовано про таке:

– Мінкультури листом від 25.06.2019 № 1798/16/14-19 зазначило, що в межах компетенції розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, та рішення Рахункової палати від 23.04.2019 № 10-3, яким затверджено звіт. Інформація, наведена у Звіті та рішенні Рахункової палати, взята до відома та врахування в роботі;

– Мінфіном листом від 11.06.2019 № 09020-08-3/15206 повідомлено про розгляд рішення Рахункової палати від 23.04.2019 № 10-3 та підтримку пропозиції Рахункової палати стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення питання використання бюджетних коштів, виділених на розселення та облаштування депортованих осіб, визначення головним розпорядником бюджетних коштів, спрямованих на надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» (одержувач бюджетних коштів) для телеканалу з логотипом «ATR T» на оплату послуг супутникового зв’язку, оренду та придбання телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права, Держкомтелерадіо або Мінінформполітики. У разі надходження відповідних пропозицій разом з необхідними фінансово-економічними розрахунками та обгрунтуваннями, Мінфін розгляне їх в установленому порядку;

– Мінінформполітики листом від 13.06.2019 № 09-10/01 поінформовано про опрацювання результатів аудиту і недоцільність виділення в окрему бюджетну програму надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T» та визначення головним розпорядником цієї програми Мінінформполітики. Зазначено також, що відповідно до Положення про Мінінформполітики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 2, Мінінформполітики є головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує інформування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки. Не передбачено повноваження щодо забезпечення фінансової чи іншої матеріальної підтримки телерадіоорганізацій приватної форми власності. Водночас підпунктом 33 пункту 4 Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341, визначено відповідно до покладених завдань вжиття заходів щодо надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації. Передання повноважень Мінінформполітики як розпоряднику коштів щодо надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T» не відповідає його компетенції та фактично призведе до дублювання повноважень органів виконавчої влади.

Мінінформполітики відмітило, що фінансова підтримка ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T» є елементом комплексу заходів, що передбачені для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України (постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 647) і пов’язані спільним суб’єктом та метою – підтримка кримських татар та інших національностей, що поєднує ряд заходів у різних сферах, наприклад підтримка навчальних закладів, будівництво житла, проведення культурних заходів. Питання захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, зокрема організація прийому, облаштування та адаптації таких осіб, а також розробки заходів щодо їх культурного та мовного розвитку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України» (далі – Положення про Мінсоцполітики) належить до компетенції Мінсоцполітики;

– Держкомтелерадіо листом від 27.06.2019 № 2427/20/6 повідомило про розгляд рішення Рахункової палати від 23.04.2019 № 10-3 про результати зазначеного аудиту. Питання щодо виділення в окрему бюджетну програму надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T», із визначенням головним розпорядником Держкомтелерадіо або Мінінформполітики, буде розглянуто після надходження від Мінсоцполітики пропозицій, а саме відповідних економічних обгрунтувань та детальних розрахунків згідно з чинним законодавством;

– Казначейство листом від 14.06.2019 № 14-06-1-06/10222 повідомило про ознайомлення з результатами зазначеного аудиту.

Мінсоцполітики листом від 02.07.2019 № 12248/0/2-19/44 поінформувало, що на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка від 04.06.2019 № 18838/1/1-19 та листа Рахункової палати від 29.05.2019 № 05-1624 щодо виконання рішення Рахункової палати від 23.04.2019 № 10-3, наказом від 01.07.2019 № 1029 затверджено План заходів щодо виконання рішення Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України (далі – План заходів).

Планом заходів до кінця 2019 року передбачено опрацювання питання щодо:

– вивчення та аналізу проблем депортованих за національною ознакою осіб, визначення основних напрямів забезпечення культурного розвитку таких осіб;

– доцільності внесення змін: до Закону України від 17.04.2014 № 1223 «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (далі – Закон № 1223) щодо монетизації адресної допомоги для підвищення соціального захисту депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України; до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, у частині конкретизації переліку та найменувань телевізійного обладнання, що може бути придбано за рахунок коштів фінансової підтримки, виділених з державного бюджету, та робіт з його монтажу;

– підготовки пропозиції стосовно приведення Положення про Мінсоцполітики у відповідність зі статтею 10 Закону № 1223;

Мінсоцполітики поінформувало Рахункову палату, що Кабінетом Міністрів України постановою від 24.04.2019 № 357 затверджено Порядок повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб, передбачений статтею 7 Закону № 1223, яким визначено процедуру повернення депортованій особі або її спадкоємцям будівель та іншого майна, якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося, вилучених внаслідок депортації, у разі відсутності такої можливості – відшкодування їхньої вартості.

Для забезпечення обліку надання статусу особи, депортованої за національною ознакою або відмови у його наданні, відповідно до Закону № 1223 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 777 «Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою» визначено перелік документів, що підтверджують належність особи до числа депортованих за національною ознакою.

Мінсоцполітики поінформувало, що вирішення питання про погашення кредиторської заборгованості за бюджетною програмою за КПКВК 2501120 «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України» у загальній сумі 5302,5 тис. грн, зареєстрованій станом на 01.01.2014 Головним управлінням Державної казначейської служби України в АР Крим, є неможливим.

Згідно із пунктом 8 наказу Мінфіну від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» визначено, що підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи  (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли  стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Про врахування пропозиції Рахункової палати стосовно передбачення окремої бюджетної програми з надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T», з визначенням головним розпорядником Держкомтелерадіо або Мінінформполітики, Мінсоцполітики поінформовано, що відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» до другого читання використання бюджетних коштів з надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T» передбачено у складі бюджетної програми за КВКВК 3801020 «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України», головним розпорядником якої визначено Мінкультури.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий