Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-7

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній міграційній службі України на забезпечення виконання завдань у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній міграційній службі України на забезпечення виконання завдань у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, поінформовано Верховну Раду України (лист від 21.10.2019 № 07-2883).

Рішення Рахункової палати з відповідними пропозиціями та Звіт надіслано ДМС (лист від 21.10.2019 № 07-2886).

Відомості у формі рішення Рахункової палати з рекомендаціями надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 21.10.2019 № 07-2884) і МВС (лист від 21.10.2019 № 07-2885).

Кабінет Міністрів України доручив МВС (доручення від 19.11.2019 № 2221/03-3) разом з ДМС опрацювати рішення, вжити заходів до усунення виявлених порушень та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

МВС листом від 17.12.2019 № 18948/4/36-2019 та ДМС листом від 02.12.2019 № 4.1.1-9539/1-19 поінформували Рахункову палату про вжиті заходи щодо виконання пропозицій, наданих за результатами аудиту.

Так, ДМС наказом від 22.08.2019 № 224 встановила норми належності основних типів техніки інформатизації.

Здійснено закупівлю телекомунікаційного обладнання для пунктів тимчасового перебування іноземців і пунктів тимчасового розміщення біженців, облаштовано канали конфіденційного зв’язку захищеної телекомунікаційної мережі, що дає можливість отримати доступ до підсистеми "Іноземці. Біженці".

Отримано атестати відповідності комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиної інформаційної системи управління міграційними процесами" та інформаційно-телекомунікаційної системи захисту "Єдиний державний демографічний реєстр".

У рамках проекту "Підтримка управління міграцією та притулком в Україні" доопрацьовано спеціальне програмне забезпечення підсистеми "Облік іноземців та біженців" Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та введено в дослідну експлуатацію підсистему "Адміністративні правопорушення". Вживаються заходи щодо введення в дослідну експлуатацію модуля "Захист в Україні" інформаційної підсистеми "Облік іноземців та біженців" ЄІАС УМП.

З метою приведення штатної чисельності працівників ДМС у відповідність із показниками граничної чисельності, визначеної в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, наказом ДМС від 12.11.2019 № 308 затверджено штатний розпис апарату ДМС, який погоджено з Мінфіном.

Розпочато підготовку документів для списання з балансу Волинського і Чернігівського ПТПІ будівель і споруд, які не використовуються в господарській діяльності через аварійний стан. Вживаються заходи щодо використання за призначенням майна, яке тривалий час зберігалося на складах установ, а також ведеться робота щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

З огляду на викладене Рахункова палата відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" вважає належними заходи, вжиті ДМС для виконання рішення та Звіту.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати взято на контроль.

 

Член Рахункової палати
О. С. Яременко