Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 26.12.2019 № 05-3531).

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Рахункову палату” Прем’єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 26.12.2019 № 05-3532).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України “Про Рахункову палату” рішення та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров’я України (лист від 26.12.2019 № 05-3533) та Національній академії медичних наук України (лист від 26.12.2019 № 05-3534) для вжиття заходів щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень.

Прем’єр-міністром України надано доручення від 13.01.2020 № 48442/1/1-19 Міністерству фінансів України і Міністерству охорони здоров’я України відповідно до компетенції розглянути разом з Національною академією медичних наук України рішення Рахункової палати, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі потреби внести в установленому порядку пропозиції.

Мінфін повідомив (лист від 12.02.2020 № 07060-05-3/4624) про прийняття Кабінетом Міністрів України 27.12.2019 постанови № 1161 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги” (далі – постанова № 1161), розробленої Мініфом з метою удосконалення механізму реалізації пілотного проєкту. Постановою № 1161 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 425 (далі – постанова № 425), якими затверджено удосконалений під час реалізації пілотного проєкту чіткий перелік високоспеціалізованих медичних послуг, що надаються безкоштовно пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету, а також тарифи на такі медичні послуги.

Учасникам пілотного проекту також надано право самостійно затверджувати тарифи на послуги з медичного обслуговування, що надаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, і тарифи на платні послуги, що надаються за договорами з юридичними особами (у тому числі зі страховими компаніями) іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України. Такі зміни забезпечать спрощення механізму затвердження тарифів на послуги з медичного обслуговування, що надаються в пілотних установах, а також розвиток медичного туризму.  

З метою залучення до процесу реалізації пілотного проєкту Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, до постанови № 425 внесено зміни в частині подання щокварталу НАМН до Мінфіну, МОЗ та НСЗУ інформації про хід реалізації пілотного проєкту за формою, визначеною НСЗУ, та забезпечення реєстрації учасників пілотного проєкту в електронній системі охорони здоров’я, що забезпечить синхронізацію дій усіх зацікавлених сторін з питань реформування галузі охорони здоров’я.

Крім того, постановою № 1161 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.1996 № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”, якими уточнено умови, за яких медичне обслуговування за зверненням громадян, що надається в установах – учасниках  пілотного проєкту, здійснюється на платній основі.

МОЗ поінформувало (лист від 26.12.2019 № 25-04/49808/2-19), що буде розроблено зміни до Порядку направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах, затвердженого наказом МОЗ і НАМН від 28.08.2017 № 967/58, для узгодження його зі статтею 35-3 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

З метою забезпечення єдиних підходів до обліку витрат, що використовуються при розрахунку тарифів на послуги, МОЗ запропоновано Методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075. Водночас відповідно до постанови № 425 розрахунок тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проєкту затверджується МОЗ і НАМН.

НАМН повідомлено (лист від 12.02.2020 № 1-03/320) про підготовку плану заходів щодо усунення недоліків за результатами аудиту, напрацювання пропозицій та планування спільно з МОЗ проведення узгоджувальної наради щодо розроблення механізму визначення ресурсного забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами; створення державної системи стандартизації медичних послуг, оцінки медичних технологій та тарифікації медичних послуг; приведення Порядку направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах, затвердженого наказом МОЗ і НАМН від 28.08.2017 № 967/58, у відповідність з Основами законодавства України про охорону здоров’я.  

Президентом НАМН, Бюро президії НАМН доручено керівникам наукових установ, що є учасниками пілотного проєкту:

забезпечити запровадження обліку пацієнтів, яким за пілотним проєктом надавалися послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та обліку витрачених коштів для надання цих послуг, а лікувально-організаційному та фінансово-економічному управлінням НАМН запровадити відповідний контроль;

вжити заходів щодо виконання умов договорів про медичне обслуговування населення в частині оприлюднення інформації про реалізацію пілотного проєкту, у тому числі обов’язково інформувати пацієнтів, що послуги, які надаються у межах пілотного проєкту, оплачуються за рахунок коштів державного бюджету без додаткової плати пацієнта;

забезпечити оприлюднення інформації за результатами реалізації пілотного проєкту на виконання умов договорів про медичне обслуговування населення;

здійснювати відбір пацієнтів для надання послуг за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 6561160 за хворобами і станами, пов’язаними із здоров’ям, включеними до Переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1161, і договорів про медичне обслуговування населення;

притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущено порушення, встановлені під час аудиту.

Відповідно до Порядку з організації внутрішнього контролю у Національній академії медичних наук України та наукових установах, що належать до сфери управління НАМН України, затвердженого наказом НАМН від 08.04.2019 № 29, усіма учасниками пілотного проєкту надіслано на адресу академії звіти про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в розрізі елементів внутрішнього контролю за 2019 рік за формою, встановленою Мінфіном.

З огляду на викладене вважаємо неналежними заходи, вжиті МОЗ та НАМН на виконання рішення Рахункової палати, і будемо проводити подальший моніторинг реалізації пропозицій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий