Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33–6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності управління Міністерством освіти і науки України об’єктами державної власності у сфері вищої освіти, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33–6 інформацію про результати аудиту ефективності управління Міністерством освіти і науки України об’єктами державної власності у сфері вищої освіти, що мають фінансові наслідки для державного бюджету надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 24.12.2019 № 05–3525).

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Рахункову палату”, Прем'єр-міністру України надіслано копії Звіту про результати аудиту та рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33–6 (лист від 24.12.2019 № 05–3526).

Рішення Рахункової палати разом зі Звітом для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Міністерству освіти і науки України (лист від 24.12.2019 № 05–3527).

За результатами аудиту Рахункова палата поінформувала Державне бюро розслідувань (лист від 24.12.2019 № 05–3528) і Національну поліцію України (лист від 24.12.2019 № 05‑3529) про виявлені під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень при укладанні закладами вищої освіти (далі – ЗВО) інвестиційних угод без визначення істотних умов, що призвело до втрати земельних ділянок державної власності.

На рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33–6 Прем’єр–міністром України надано доручення від 24.12.2019 № 48432/3/1–19 Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фонду державного майна України розглянути, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі потреби у прийнятті рішень Уряду внести в установленому порядку пропозиції.

Рахункова палата отримала від МОН лист від 13.03.2020 № 1/12‑1372, в якому МОН поінформувало про виконання окремих пропозицій Рахункової палати та затвердження наказом від 04.03.2020 № 344 “Плану заходів з усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту Рахунковою палатою щодо ефективності управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, викладених у звіті про результати аудиту та затвердженого рішенням від 26.11.2019 № 33–6 Рахункової палати” (далі – план заходів).

У листі від 13.03.2020 № 1/12‑1372 МОН повідомило про те, що державною установою “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти” проведено аналіз відповідності показників площ земельних ділянок закладів освіти, відображених у звітності, фактичним даним. За результатами цього аналізу здійснюється підготовка інформаційних матеріалів для подальшого прийняття МОН відповідних управлінських рішень. Проте підтвердні документи з цього питання МОН не надало.

Аналіз затвердженого плану заходів засвідчив, що більшість рекомендацій Рахункової палати МОН враховано.

Водночас до плану заходів МОН не включено такі рекомендації:

– вжити дієвих заходів щодо проведення ЗВО державної реєстрації прав із визначенням відповідальних осіб з керівного складу МОН та строків виконання;

– визначити відповідальних осіб МОН, до посадових обов’язків яких віднести здійснення моніторингу внесення достовірних даних до Єдиного реєстру об’єктів державної власності;

– визначити із числа заступників Міністра відповідальну посадову особу МОН за виконання укладених ЗВО інвестиційних договорів;

– доводити до розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків бюджету та лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках;

– звернутися до правоохоронних органів щодо незаконного використання суб’єктом господарювання (Київським національним університетом будівництва та архітектури) належного йому державного майна;

– заборонити переведення у комунальну власність з метою подальшої приватизації службових квартир, які отримані від інвесторів (забудовників) у рахунок переданих їм під забудову земельних ділянок ЗВО;

– зобов’язати ЗВО дотримуватися вимог абзацу першого пункту 2.1. розділу 2 Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом МОН, Мінекономіки і Мінфіну від 23.07.2010 № 736/902/758, у частині встановлення вартості платної освітньої послуги на підставі економічно обґрунтованих витрат та забезпечити контроль за повнотою надходжень.

Рахункова палата отримала лист від 10.01.2020 № 839/24/3/2‑2020 від Національної поліції України, у якому поінформовано, що провести перевірку викладених у листі Рахункової палати відомостей та вжити необхідних заходів доручено Слідчому управлінню ГУНП у м. Києві під контролем Головного слідчого управління НПУ.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату”, стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий