Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 28.05.2020 № 05-1273).

У порядку інформування рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 28.05.2020 № 05-1276) і Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (лист від 28.05.2020 № 05-1277), рішення Рахункової палати – Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (лист від 28.05.2020 № 05-1278).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 28.05.2020 № 05-1274).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано об’єкту аудиту – Міністерству соціальної політики України (лист від 28.05.2020 № 05-1275).

Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Державне бюро розслідувань (лист від 28.05.2020 № 05-1280) і Офіс Генерального прокурора (лист від 28.05.2020 № 05-1279).

Результати аудиту 04.06.2020 розглянуто на засіданні підкомітету з питань сучасних інформаційних технологій та інновацій у бюджетному процесі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за участю заступника Міністра соціальної політики України Музиченка В. В., члена Рахункової палати Невідомого В. І. та начальника відділу аудиту соціальної сфери Дикухи О. В. За результатами розгляду рекомендовано Мінсоцполітики утворити Міжвідомчу робочу групу з оцінки ефективності впровадження та шляхів подальшої побудови Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (далі – система E-SOCIAL) за участю представників Комітету, Міністерства цифрової трансформації України, Пенсійного фонду України, Служби безпеки України, експертів тощо; провести на базі цієї робочої групи аналіз існуючих інформаційних систем, що адмініструються Мінсоцполітики, установами та підприємствами, які перебувають в його управлінні, органами соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, а також аналіз контракту, технічного завдання та плану виконання робіт із створення системи E-SOCIAL.

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 04.06.2020 № 22714/1/1-20 Мінсоцполітики і Мінфіну вжити відповідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності в установленому порядку подати пропозиції на розгляд Уряду.

Мінсоцполітики (лист від 14.07.2020 № 10102/0/2-20/19) поінформувало Рахункову палату, що ним розроблено та вжито заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень та недоліків. Зокрема, наказом Мінсоцполітики від 30.06.2020 № 442 затверджено склад Міжвідомчої робочої групи з оцінки ефективності впровадження та шляхів подальшої побудови системи E-SOCIAL (далі – Міжвідомча група), яка повинна провести аналіз стану існуючих інформаційно-аналітичних систем Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду України та за його результатами підготувати і надати пропозиції до плану заходів зі створення системи E-SOCIAL.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 703-р затверджено План заходів з реалізації ІI етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки із їх розподілом за центральним і місцевим рівнями та за трьома розділами (створення та розбудова надання послуг в громадах на підтримку дітей та сімей з дітьми, що дозволило б дитині залишатися з батьками; безпосереднє реформування закладів інституційного догляду; комунікація в суспільстві, з громадами, з батьками щодо сутності реформи) та доручено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 15 лютого і 15 липня Мінсоцполітики інформацію про стан виконання цього Плану та показників ефективності  його реалізації.

Наказом Мінсоцполітики від 09.07.2020 № 474 затверджено План заходів з усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, затверджений рішенням від 14.04.2020 № 10-4 (далі – План заходів), із терміном виконання більшості з них – до 01.09.2020 і 31.12.2020. Наприклад, Планом заходів передбачено вжити заходів щодо забезпечення повноцінного функціонування системи соціального інспектування, у тому числі підготовки відповідних проєктів нормативно-правових актів; визначення підходів до реформування інтернатних закладів; посилення відповідальності Групи управління проєктом «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (далі – Проєкт) і комітету з конкурсних торгів, шляхом підвищення вимог до їх персонального складу та документування роботи; контролю за належним збереженням матеріальних цінностей об’єктами Проєкту; координації роботи зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» із місцевими органами влади та пришвидшення темпів впровадження системи E-SOCIAL.

Мінсоцполітики (лист від 04.08.2020 № 1308/05-1) надіслало інформацію за результатами виконання Плану заходів станом на 31.07.2020. Зокрема, наказом Міністерства від 22.07.2020 № 513 внесено зміни до положень про Групу управління Проєктом та комітет конкурсних торгів, серед яких встановлення персональної відповідальності за виконання визначених для їх членів завдань та прийняті ними під час засідань рішення. Оновлений план заходів на 2014–2023 роки (з урахуванням продовження строку реалізації Проєкту до 31.03.2023) затверджено на засіданні Групи управління Проєктом 23.07.2020. Проєкт плану закупівель з урахуванням змін, внесених до Плану заходів, підготовлено для затвердження на наступному засіданні Комітету з конкурсних торгів. Опрацьовано питання доцільності та можливості створення в Мінсоцполітики Офісу управління Проєктом (на базі діючої Групи управління Проєктом), розробки матриці відповідальності членів проєктної команди – з наданням відповідних розпорядчих документів з персональної відповідальності за своєчасність виконання етапів впровадження системи E-SOCIAL кожному з них.

Мінсоцполітики (лист від 02.09.2020 № 1450/05-1) надіслало звіт про результати роботи Міжвідомчої групи, а також зазначило, що її членам надано електронні копії всіх документів про виконання договору із впровадження системи E-SOCIAL і станом на 20.08.2020 проведено сім засідань, одне з яких виїзне на базі Пенсійного фонду України з метою ознайомлення з функціонуванням його інформаційної системи. Як свідчить інформація, наведена в звіті, Міжвідомчою групою за результатами аналізу встановлено численні порушення та помилки у ході реалізації договору із впровадження системи E-SOCIAL, зокрема системні тривалі зриви термінів надання послуг, низьку якість робіт, неякісну підготовку документації постачальником, реалізацію існуючих ділових процесів на базі застарілих технологій, неякісне виконання договору в частині захисту інформації та побудову системи E-SOCIAL на базі програмного забезпечення однієї приватної компанії, що несе ризики державній безпеці, тощо.

Враховуючі наведені вище висновки, Міжвідомча група рекомендує зупинити подальші роботи щодо створення програмного забезпечення системи E-SOCIAL, вважати недоцільним продовжувати строки виконання робіт за договором, забезпечити належне підтвердження постачальником у встановленому порядку факту виконаних робіт та інших зобов’язань за договором, врегулювання пов’язаних із цим спірних питань, включаючи застосування штрафних санкцій. Вважати за необхідне пришвидшити ухвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, відповідно до якої мають розбудовуватися інформаційні технології та системи у соціальній сфері, продовжити діяльність Міжвідомчої групи як робочого координаційного органу з цифрової трансформації соціальної сфери.

Державне бюро розслідувань (лист від 04.06.2020 № 10-5-01-02-12250) повідомило, що за результатами розгляду фактів порушень 04.06.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020000000000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України.

Офісом Генерального прокурора (лист від 03.07.2020 № 09/2/3-35766-17) та Національною поліцією України (лист від 12.08.2020 № 25468/24/1/1-2020)  повідомлено, що за результатами розгляду фактів порушень їх долучено до матеріалів кримінального провадження від 09.10.2017 № 42017000000003203 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 191 і частиною третьою статті 212 КК України.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжиття заходів перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий