Доповнення до Інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 24.10.2023 № 23-1

07.02.2024 09:22

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

Органами управління й об’єктами контролю на виконання рішення Рахункової палати від 24.10.2023 № 23-1 щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації надано додаткову інформацію.

Мінсоцполітики на додаток до раніше наданої інформації повідомило (лист від 07.12.2023 № 19728/0/2-23/58) про напрацювання низки проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації», які надіслано на погодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади в установленому порядку.

Листом від 02.01.2024 № 40/0/2-24/58 Мінсоцполітики поінформувало, що з метою врегулювання окремих питань забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення необхідними їм допоміжними засобами реабілітації і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, видано постанову Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2023 року № 1306 «Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації» (далі – постанова № 1306), яка набрала чинності 15.12.2023.

Постановою № 1306 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку» та викладено в новій редакції Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби.

Проєкт наказу «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації)» після погоджень зацікавленими центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими сторонами готується для подання до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації (лист Мінсоцполітики від 31.01.2024 № 2363/0/2-24/58).

Мінекономіки поінформувало (лист від 14.12.2023 № 4703-01/68650-03) про прийняття на засіданні Уряду постанови від 22 вересня 2023 року № 1016 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і № 29», якою внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та затверджено новий Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу.

Пріоритетними напрямами Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» визначено фінансування суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України.

Підприємства, діяльність яких спрямована на виготовлення технічних засобів реабілітації, також можуть скористатися зазначеними програмами державної підтримки.

Мінекономіки також повідомлено, що Урядом 12.04.2023 у м. Вашингтон (США) укладено Меморандум про взаєморозуміння з DFC та USAID. Восени 2023 року DFC оголосила, що надає 25 млн дол. США для страхування від політичних ризиків для Superhumans Center некомерційного центру, який працює у сфері протезування та реабілітації людей, поранених під час війни в Україні.

Перший Superhumans Center запрацював у м. Львові в квітні 2023 року, і відтоді здійснено протезування близько 40 пацієнтів. Центр має власне виробництво протезів, обладнане Ottobock, відділення реабілітації, гідротерапії та психологічної підтримки, а також басейн. Найближчим часом почне працювати і відділення реконструктивної хірургії. Відкриття клінік Superhumans планується в інших українських містах.

На рекомендацію Рахункової палати щодо вжиття заходів до обмеження націнки на технічні засоби реабілітації (ТЗР), які імпортуються на митну територію України із звільненням від оподаткування та спрямовуються на забезпечення осіб з інвалідністю за кошти державного бюджету, Мінекономіки повідомило, що під час проведення експортних (імпортних) операцій у розрахунках з іноземними суб’єктами господарювання застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку.

Міністерством охорони здоров’я України повідомлено (лист від 09.12.2023 №13-04/36339/2-23), що наказом МОЗ від 29.11.2023 № 2034 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2023 року за № 2109/41165, до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я включено посаду «протезист-ортезист».

Крім того, МОЗ з метою створення системи підготовки протезистів-ортезистів видано наказ від 07.12.2023 № 2093 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», яким передбачено запровадження спеціалізації «протезування-ортезування». Наказ надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Розроблено і проєкт наказу МОЗ «Про затвердження Номенклатури спеціальностей професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за спеціальностями професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я», яким передбачено запровадження спеціальності «протезування-ортезування» та цикли спеціалізації і тематичного удосконалення за цією спеціальністю. Проєкт наказу направлено на погодження до зацікавлених сторін.

Листом від 16.01.2024 № 03-02/2029/2-24 МОЗ повідомлено про надання Мінекономіки пропозиції збільшити у 2024 році обсяг державного замовлення на підготовку фахівців у закладах вищої освіти порівняно з кількістю вступників за бюджетною формою навчання у 2023 році, зокрема, за спеціальностями 227 «Терапія та реабілітація» (бакалавр) – на 14 %, 227 «Терапія та реабілітація» (магістр) – на 25 %, 225 «Медична психологія» (магістр) – на 37,5 %.

На сьогодні МОЗ спільно з Мінсоцполітики, МОН та Мінекономіки визначено модель підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації протезистів-ортезистів у системі вищої освіти України. У закладах охорони здоров’я (наказ МОЗ від 29.11.2023 № 2034) запроваджено посаду «протезист-ортезист».

Розпочато роботу і щодо визначення закладів вищої освіти для запровадження підготовки протезистів-ортезистів та розроблення освітніх програм, а також компонентів кваліфікаційного іспиту для атестації таких спеціалістів.

Рахунковою палатою надіслано листи-нагадування Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його територіальним відділенням, підприємствам (лист від 07.12.2023 № 18-3012), які у визначений законом термін не повідомили про заплановані та вжиті заходи за результатами розгляду рішення Рахункової палати від 23.10.2023 № 23-1.

Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю повідомлено (лист вх. № 1322/06 від 12.12.2023) про проведення наради з територіальними відділеннями щодо виконання рекомендацій Рахункової палати та усунення зауважень, встановлених під час аудиту. Фонд доручив (лист від 17.11.2023 № 08/14-2920/11) територіальним відділенням посилити контроль за своєчасністю укладання та виконання договорів з ремонту засобів реабілітації, недопущенням випадків включення до складу видатків на збут та адміністративних витрат видатків на оплату послуг з комерційного представництва та освітніх послуг, а також їх оплати.

За інформацією, наданою Фонду Хмельницьким територіальним відділенням, за результатами роботи щодо своєчасного виконання окремими підприємствами договорів про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення допоміжними засобами реабілітації,  пред’явлено претензій на загальну суму 76,3 тис. грн, з них: пеня – 41,7 тис. грн, штраф – 34,6 тис. гривень. За інформацією Черкаського територіального відділення, здійснено моніторинг виконання зобов’язань за договорами про надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів у 2023 році та надіслано підприємствам вимоги щодо сплати пені та штрафу. Сплачені підприємствами пеня, штрафи і кошти перераховані на відповідні рахунки.

Про вжиті заходи щодо усунення недоліків за результатами аудиту Фонду надали інформацію 32 підприємства: ТОВ «Сигма-Орто» та Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство усунули недоліки та виключили зі складу витрат на збут оплату з комерційного представництва та освітніх послуг; 20 підприємств провели відповідну роботу зі спеціалістами та посилили контроль за вчасним складанням документів і відображенням їх в облікових регістрах, 10 – повідомили про взяття до уваги та врахування у подальшій роботі зауважень Рахункової палати.

Полтавським обласним відділенням Фонду повідомлено (лист від 08.12.2023 № 1766/03.1-20) про вжиття заходів щодо контролю за поверненням допоміжних засобів реабілітації після смерті осіб з інвалідністю. Посилено контроль за своєчасністю укладання договорів про ремонт допоміжних засобів реабілітації. Також повідомлено про відшкодування вартості проведених ремонтів за укладеними договорами у квітні та травні 2023 року.

Дніпропетровським обласним відділенням Фонду повідомлено (лист від 13.12.2023 №3803/02-11), що підприємствам, які порушили умови договорів у частині термінів забезпечення допоміжними засобами реабілітації за 2021-2023 роки, нараховані штрафні санкції і пеня та надіслані листи про необхідність їх сплати. Станом на 12.12.2023 сплачено 35,8 тис. гривень.

Приватне підприємство «Протезно-ортопедична «Допомога» (лист від 06.12.2023 № 06.12/2023-1) поінформувало про укладання із закладами охорони здоров’я договорів про співпрацю, зважаючи на відсутність на підприємстві стаціонарного відділення. Разом з тим наголошено на необхідності врахування випадків небажання пацієнтів протезуватись в умовах стаціонару, що підтверджуються записом в особових картах пацієнтів за їх підписами.

Підприємство «Орто-крок» (лист від 13.12.2023 № 13/12) повідомило про взяття до уваги усіх зауважень та недоліків, виявлених під час аудиту, а також посилення контролю та щотижневе проведення моніторингу усіх фінансових та інших документів, які використовуються та надсилаються під час провадження діяльності.

Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (лист від 13.12.2023 № 09/341) поінформувало про посилення контролю за своєчасністю виконання договорів про ремонт засобів реабілітації, складанням первинних документів та відображенням господарських операцій в облікових регістрах звітного періоду.

Вінницьке обласне відділення Фонду (лист від 23.11.2023 № 01-11/467) повідомило, що з метою посилення контролю за своєчасністю укладання та виконання договорів про ремонт засобів реабілітації, наказом від 21.07.2023 № 4 затверджено заходи щодо усунення недоліків в організації роботи, встановлених під час аудиту, та визначено відповідальних виконавців.

Центр протезно-ортопедичної допомоги «Тєллус» (лист від 11.12.2023 № 587) надав інформацію про посилення контролю за своєчасністю укладання та виконання договорів про ремонт засобів реабілітації, складанням первинних документів та відображенням господарських операцій в облікових регістрах. Також зазначено про проведення роз’яснювальної роботи щодо недопустимості випадків включення до складу видатків на збут та адміністративних витрат видатків на оплату послуг з комерційного представництва та освітніх послуг, а також їх оплати.

Державне комерційне підприємство «Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» (лист від 13.12.2023 № 705/01-15) повідомило про врахування в подальшій роботі висновків Звіту та відшкодування під час аудиту коштів до державного бюджету у загальній сумі 5,0 тис. грн за ремонт засобів реабілітації (ПН 3.3.2.4.0 та 3.4.2.4.0), фактичний розмір видатків на ремонт яких перевищив 70 відс. граничної ціни засобів.

Державне комерційне підприємство «Вінницьке експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» поінформувало (лист від 08.12.2023 № 1670/01), що розгорнутий на підприємстві стаціонар первинного та складного протезування на 30 ліжкомісць фінансується у 2023 році за рахунок коштів від власної господарської діяльності, пацієнти отримують комплекс медичних, психологічних та соціальних послуг, забезпечуються безкоштовним 4-разовим харчуванням.

Дніпропетровським казенним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством (лист від 12.12.2023 №05Q/1293) повідомлено про укладання з ДП «Дніпростандартметрологія» договору про надання метрологічних послуг та проведення в червні-липні 2023 року року періодичної повірки всіх засобів вимірювальної техніки й апаратів для медичної реабілітації пацієнтів. Також поінформовано, що провадиться робота із внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vito, про марки, моделі, коди та назви виробів.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Орто-Трейд» (лист вх №1338/06 від 13.12.2023) повідомлено про повернення оплати послуг за навчання за спеціальністю «Хірургія» в сумі 50,4 тис. грн на розрахунковий рахунок підприємства «Орто-Трейд» (платіжне доручення від 10.11.2023 № 10-16588621/С), які були віднесені до адміністративних витрат. Для надання належного комплексу реабілітаційних заходів підприємством укладено договір про співпрацю з комунальними некомерційними підприємствами «Міська клінічна лікарня» мм. Дніпро, Новомосковськ, Кам’янське та введено до штатного розпису підприємства посаду фахівця з медичної реабілітації.

За результатами оцінки наданої об’єктами контролю інформації та документів, що підтверджують виконання рекомендацій (пропозицій), Рахункова палати дійшла висновку: об’єктами контролю повністю виконано 10 рекомендацій із 27 наданих. За підсумками аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації відшкодовано незаконних видатків на суму 600,1 тис. гривень.

Рахункова палата відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» продовжує здійснювати моніторинг виконання наданих рекомендацій та вжитих заходів.

 

Заступник Голови Рахункової палати
Андрій МАЙСНЕР