ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Колегії Рахункової палати
від 10.11.2009 № 26−10
(скоригований відповідно до постанов Колегії
від 24.03.2010 № 67,
від 22.06.2010 № 138 та
від 12.10.2010 № 205)
 

План роботи Колегії Рахункової палати на 2010 рік

І квартал

Дата засідання − 20 січня 2010 року
 
1. Звіт про результати аудиту ефективності управління коштами державного бюджету виділених на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та реалізація міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.
 
2. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Національному агентству України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М.
 
3. Звіт про результати аудиту ефективності діяльності Державної іпотечної установи.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В., за участю територіальних управлінь.
 
4. Звіт про результати перевірки використання коштів субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автомагістралі через р. Дніпро.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях Куценко Л.В.
 
5. Інформація про результати аналізу нормативно-правового забезпечення Кабінетом Міністрів України виконання Закону України "Про Державний бюджет на 2009 рік".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В.П.
 
 
Дата засідання − 10 лютого 2010 року
 
6. Звіт про результати аналізу та перевірки формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
7. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів та коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту "Модернізація державної податкової служби України-1".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В.
 
8. Звіт про результати аудиту використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України − місто-герой Київ".
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П.П.
 
9. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених науково-дослідним установам Національної академії наук України в Автономній Республіці Крим на наукові дослідження екосистем Азово-Чорноморського басейну.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., начальник територіального управління Рахункової палати по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю Борисов В.М.
 
10. Звіт про результати аудиту ефективності надання закладами охорони здоров'я Донецької області спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги особам з профзахворюваннями, спричиненими роботою на підприємствах зі шкідливими умовами праці, потерпілим у техногенних та інших аваріях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., начальник територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях Кудінов Д. Г.
 
11. Методичні рекомендації щодо проведення експертних розрахунків індексу реального валового внутрішнього продукту.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
12. Про виконання Плану роботи Колегії Рахункової палати за 2009 рік.
Відповідальні: Заступник Голови Рахункової палати Яременко О.С., начальник управління організації роботи Колегії Куштенко І.К.
 
 
Дата засідання − 24 лютого 2010 року
 
13. Звіт про результати аудиту річних фінансових звітів за 2009 рік в рамках позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на впровадження Проекту "Модернізація державної податкової служби України−1".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В.
 
14. Звіт про результати аудиту ефективності планування та використання коштів Державного бюджету України, виділених Державному комітету телебачення і радіомовлення України на прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь.
 
15. Звіт про результати перевірки використання коштів державного бюджету Головним управлінням Державної фельд'єгерської служби України.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М.
 
16. Звіт про результати аудиту повноти залучення та ефективності використання коштів, отриманих від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
17. Звіт про результати аналізу стану заборгованості із виплати заробітної плати.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
18. Звіт про результати перевірки стану справляння і дієвості контролю за надходженням платежів за користування надрами загальнодержавного значення до державного бюджету.
Відповідальний: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., за участю територіальних управлінь
 
 
Дата засідання − 10 березня 2010 року
 
19. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на науково-технічну діяльність правоохоронних органів.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
20. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки в Азово-Чорноморському басейні та охорону, регулювання і відтворення водних біологічних ресурсів.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
21. Звіт про результати аудиту використання у 2008−2009 роках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., за участю територіальних управлінь.
 
22. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державному комітету рибного господарства України в 20082009 роках на здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., начальник територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Григоров М. А.
 
23. Звіт про результати перевірки ефективності системи та повноти сплати до державного бюджету збору за забруднення навколишнього природного середовища на території Харківської, Сумської та Полтавської областей.
Відповідальні: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., начальник територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях Косінов С.А.
 
24. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту" у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях Барецький В.І.
 
 
Дата засідання − 24 березня 2010 року
 
25. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на здійснення заходів з реформування та розвитку Збройних Сил України.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
26. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених на підтримку АПК у 2009 році.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
27. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Українській академії аграрних наук на науку.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А. за участю територіальних управлінь.
 
28. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству промислової політики України на фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., за участю територіальних управлінь 

 

ІI квартал

Дата засідання − 14 квітня 2010 року
 
29. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності Державного комітету лісового господарства України у 2008−2009 роках.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В.
 
30. Звіт про результати перевірки стану та обґрунтованості надання пільг по податку на додану вартість на лікарські засоби і вироби медичного призначення.
Відповідальний: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., за участю територіальних управлінь
 
31. Звіт про діяльність Рахункової палати за 2009 рік.
Відповідальні: Заступник Голови Рахункової палати Яременко О.С., начальник управління стандартів, аналітики та розвитку Шах Г.А.
 
 
Дата засідання − 28 квітня 2010 року
 
32. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2008−2009 роки на виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням в сфері розвитку агропромислового комплексу.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
33. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В.
 
34. Звіт про результати аудиту використання Міністерством охорони здоров'я України коштів Державного бюджету України та матеріальних цінностей на забезпечення недопущення та подолання поширення на території України грипу А/Н1N1 та гострих респіраторних захворювань.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А.
 
35. Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2009 рік.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М.
 
36. Звіт про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В.П.
 
37. Звіт про результати аудиту ефективності реалізації в Донецькій області соціальних гарантій шахтарям та членам їх сімей, передбачених Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці».
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., начальник територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях Кудінов Д.Г.
 
38. Звіт про результати аудиту ефективності використання у 2009 році субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Львова на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення міста та коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету на реконструкцію системи водопостачання м. Львова.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях Піхоцький В.Ф.
 
 
Дата засідання − 12 травня 2010 року
 
39. Звіт про результати аудиту річних фінансових звітів за 2009 рік в рамках позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на впровадження Проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В.
 
40. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2009 році.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
41. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
42. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету на здійснення виконавчої влади Радою міністрів АР Крим, обласними державними адміністраціями та міською державною адміністрацією міста Севастополя.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., за участю територіальних управлінь
 
43. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на проведення протизсувних заходів та ремонтно-реставраційних робіт на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П.П.
 
44. Звіт про результати аудиту стану виконання Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю Борисов В.М.
 
 
Дата засідання − 26 травня 2010 року
 
45. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на формування суддівського корпусу та підвищення його кваліфікації.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
46. Звіт про результати аудиту ефективності виконання у 2009 році Проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги", що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В., за участю територіальних управлінь
 
47. Звіт про результати аудиту ефективності використання Міністерством регіонального розвитку та будівництва України коштів Стабілізаційного фонду.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., за участю територіальних управлінь
 
48. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених на музейну справу та виставкову діяльність, функціонування музеїв.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь
 
49. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
 
Дата засідання − 9 червня 2010 року
 
50. Звіт про результати аудиту ефективності заходів державного регулювання адміністративних послуг в системі органів внутрішніх справ.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
51. Звіт про результати перевірки стану виконання повноважень державними органами влади по забезпеченню повноти і своєчасності надходження рентних платежів за видобуток вуглеводнів до Державного бюджету України.
Відповідальний: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., за участю територіальних управлінь
 
52. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 20082009 роках Державній службі автомобільних доріг України на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування в Миколаївській і Херсонській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., начальник територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Григоров М.А.
 
53. Звіт про результати аудиту використання коштів виділених з резервного фонду державного бюджету Закарпатському, Івано-Франківському, Львівському та Чернівецькому обласним управлінням лісового та мисливського господарства для проведення заходів щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів та виконання відновлювальних робіт на об'єктах, що постраждали в наслідок стихійного лиха, яке сталось в Карпатському регіоні 2327 липня 2008 року.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., начальник територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях Піхоцький В.Ф.
 
54. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Вінницької та Кіровоградської областей.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях Барецький В.І.
 
55. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
 
Дата засідання − 23 червня 2010 року
 
56. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на закупівлю і модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
57. Звіт про результати аудиту використання коштів виділених з державного бюджету на розвиток мінерально-сировинної бази та виконання державного замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.
 
58. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству палива та енергетики України на заходи із створення власного виробництва ядерного палива.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., за участю територіальних управлінь
 
59. Звіт про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на виготовлення випускних документів про освіту.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь
 
60. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів на санаторно-курортне лікування та оздоровлення Фондом соціального страхування від тимчасової втрати працездатності.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
61. Звіт про результати перевірки ефективності діяльності органів державної влади щодо забезпечення надходження до державного бюджету коштів від реалізації майна, конфіскованого митними органами на території Харківської та Сумської областей.
Відповідальні: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., начальник територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях Косінов С.А.

 

ІІI квартал

Дата засідання − 14 липня 2010 року
 
62. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених на закладання та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками в 2008−2009 роках та І півріччі 2010 року.

Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
63. Звіт про результати аналізу видатків на забезпечення діяльності органів державного управління у 20052009 роках.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В.
 
64. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості у 20082009 роках та І півріччі 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М. за участю територіальних управлінь.
 
65. Звіт про результати перевірки забезпечення органами Державної податкової служби України повноти та своєчасності стягнення штрафних санкцій і пені до державного бюджету.
Відповідальний: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., за участю територіальних управлінь
 
 
Дата засідання − 28 липня 2010 року
 
66. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту на створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь
 
67. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у рамках Програми "Українське вугілля" на закриття вугледобувних та вуглепереробних підприємств у Донецькій та Луганській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., начальник територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях Кудінов Д.Г.
 
68. Звіт про результати перевірки використання коштів державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях Куценко Л.В.
 
69. Звіт про результати перевірки використання коштів державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях
 
 
Дата засідання − 11 серпня 2010 року
 
70. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Державному комітету телебачення та радіомовлення України на здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь
 
71. Звіт про результати аудиту ефективності виконання Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 20032010 роки.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.
 
72. Звіт про результати аналізу стану функціонування державних закупівель в Україні у 2009 році та I півріччі 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В.П.
 
73. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених військовим учбовим закладам м. Севастополя, на підготовку кадрів в 20072010 роках.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І., начальник територіального управління Рахункової палати по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю Борисов В.М.
 
 
Дата засідання − 25 серпня 2010 року
 
74. Звіт про результати аудиту ефективності створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту навколо приймаючих міст та контролю за безпекою на дорогах, що ведуть до стадіонів, у рамках підготовки до Євро2012.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., за участю територіальних управлінь
 
75. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній судовій адміністрації України на створення та функціонування Єдиного реєстру судових рішень.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
76. Звіт про результати аудиту стану реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури в Україні", що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В., за участю територіальних управлінь
 
77. Звіт про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В.
 
78. Звіт про результати аудиту використання бюджетних коштів на збереження пам'яток Державного національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П.П.
 
79. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
 
Дата засідання − 8 вересня 2010 року
 
80. Звіт про результати перевірки виконання кошторису Національного банку України за 2009 рік.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В., за участю територіальних управлінь
 
81. Звіт про результати аудиту стану надходження до спеціального фонду державного бюджету та ефективності використання коштів, отриманих у вигляді благодійної допомоги, в системі правоохоронних органів.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
82. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на проведення наукових досліджень.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А.
 
83. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю. за участю територіальних управлінь
 
84. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 20082009 роках на соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., начальник територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях Піхоцький В.Ф.
 
 
Дата засідання − 22 вересня 2010 року
 
85. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на утримання та розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
86. Звіт (меморандум) про результати паралельної перевірки використання державних коштів, спрямованих на регулювання, охорону, вивчення та відтворення водних біологічних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Азово-Чорноморському рибопромисловому басейні, здійсненої Рахунковими палатами України та Російської Федерації.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.
 
87. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству транспорту та зв'язку України на придбання літаків Ан148 через державне лізингове підприємство.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М.
 
88. Звіт про результати аудиту ефективності реалізації державної політики у сфері професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями (спільний з Вищою палатою контролю Польщі).
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
89. Звіт про результати перевірки повноти та своєчасності сплати податкових платежів до державного бюджету на використання майна підприємствами спиртової галузі Вінницької та Хмельницької областей.
Відповідальні: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., начальник територіального управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях Барецький В.І.

 

ІV квартал

Дата засідання − 13 жовтня 2010 року
 
90. Звіт про результати перевірки виконання повноважень державними органами влади в частині забезпечення повноти нарахування і своєчасності надходжень до державного бюджету єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
Відповідальний: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., за участю територіальних управлінь.
 
91. Звіт про результати аудиту ефективності реалізації державної політики у сфері професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями (спільний з Вищою палатою контролю Польщі).
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
92. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих протягом 2009 та І півріччя 2010 років на збереження природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі України.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я.
 
93. Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
 
Дата засідання − 27 жовтня 2010 року
 
94. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров'я України на виконання заходів Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А. за участю територіальних управлінь.
 
95. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на підготовку до ліквідації вугледобувних підприємств Донецької та Луганської областей
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М. за участю територіальних управлінь.
 
96. Звіт про результати аудиту ефективності використання у 20072010 роках коштів державного бюджету, виділених міському бюджету м. Жовті Води на радіаційний і соціальний захист населення та соціально-економічний розвиток міста.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях Куценко Л.В.
 
97. Висновок щодо виконання доходної частини Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
 
Дата засідання − 10 листопада 2010 року
 
98. Звіт про результати перевірки використання у 20082010 роках коштів державного бюджету, спрямованих на керівництво та управління у сфері земельних ресурсів, проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, безоплатне оформлення та видачу громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, видачу державних актів на право власності на землю в сільській місцевості.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
99. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, призначених на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь
 
100. Звіт про результати аудиту стану державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В.
 
101. Звіт про результати перевірки обґрунтованості планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного збору на алкогольні напої до Державного бюджету України.
Відповідальний: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., за участю територіальних управлінь
 
102. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання заходів державних цільових програм із знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишків хімічної зброї, що залишились з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., начальник територіального управління Рахункової палати по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю Борисов В.М.
 
103. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених у 2007 − І півріччі 2010 року навчальним закладам Донецької та Луганської областей на підготовку кадрів для підприємств вугільної промисловості.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., територіальне управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях
 
 
Дата засідання − 24 листопада 2010 року
 
104. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на здійснення заходів щодо забезпечення захисту прав та інтересів держави під час урегулювання спорів закордонними юрисдикційними органами.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
105. Звіт про результати аудиту ефективності планування та використання коштів державного бюджету на забезпечення в Україні розвитку та застосування української мови.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь
 
106. Звіт про результати аудиту виконання Програми розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М.
 
107. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Центральною виборчою комісією у 2009 році та І півріччі 2010 року.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В.
 
108. Звіт про результати аналізу формування і виконання державного замовлення на поставку продукції для державних потреб.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В.П.
 
109. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський" згідно з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву та Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П.П.
 
110. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення діяльності пунктів пропуску через державний кордон з Російською Федерацією, розташованих на території Харківської та Сумської областей.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І., начальник територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях Косінов С.А.
 
111. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань бюджетної політики Головань М.М.
 
 
Дата засідання − 8 грудня 2010 року
 
112. Звіт про результати аудитів ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., за участю територіальних управлінь.
 
113. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України на забезпечення громадського порядку, гарантування безпеки та протидію терористичній діяльності в ході проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І. за участю територіальних управлінь.
 
114. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В., за участю територіальних управлінь.
 
115. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 20082009 роках Національному університету водного господарства та природокористування.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Фліссак Я.А., начальник територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях Піхоцький В.Ф.
 
116. Звіт про результати перевірки стану виконання органами державної влади повноважень щодо забезпечення повноти та своєчасності надходжень до державного бюджету податків і зборів з товарів, ввезених суб'єктами підприємницької діяльності на територію Вінницької та Хмельницької областей.
Відповідальні: заступник директора департаменту з питань доходів державного бюджету Огонь Ц.Г., територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.
 
117. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію стадіону "Металіст" у м. Харкові згідно з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г.Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях Косінов С.А.
 
 
Дата засідання − 22 грудня 2010 року
 
118. Звіт про Звіт про результати перевірки стану використання коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення діяльності розвідувальних органів у 2009 році та за 9 місяців 2010 року.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В.І.
 
119. Звіт про результати аудиту виконання Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., за участю територіальних управлінь.
 
120. Звіт про результати аудиту ефективності виконання завдань і функцій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та витрачання бюджетних коштів на їх реалізацію.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Іваненко Ю.В.
 
121. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також на закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників у 2010 році.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М.Я., за участю територіальних управлінь
 
122. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2009 році та за 9 місяців 2010 року.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л.В.
 
123. Звіт про результати перевірки використання коштів, одержаних під державні гарантії, на забезпечення потреб Одеської області в енергетичних ресурсах.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І.М., начальник територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Белюк С.О.