ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
від 29.11.2019 № 34-1
(із змінами, внесеними рішеннями
Рахункової палати
від 17.12.2019 №№ 37-6, 37-11;
від 27.12.2019 №№ 39-4, 39-5;
від 28.01.2020 №№ 1-2, 1-5;
від 11.02.2020 №№ 2-4, 2-7;
від 10.03.2020 № 5-1;
від 16.03.2020 № 6-2;
від 24.03.2020 № 7-4;
від 03.04.2020 № 8-2;
від 28.04.2020 № 11-4;
від 26.05.2020 № 12-3;
від 09.06.2020 № 13-4;
від 23.06.2020 №№ 14-3, 14-4, 14-5, 14-6;
від 13.07.2020 № 16-1;
від 14.07.2020 № 17-2;
від 28.07.2020 № 19-3;
від 13.08.2020 № 21-1;
від 18.08.2020 № 22-4;
від 28.08.2020 № 23-2;
від 08.09.2020 № 24-5;
від 22.09.2020 №№ 25-3, 25-6;
від 28.09.2020 №№ 26-1, 26-2;
від 13.10.2020 № 27-6;
від 27.10.2020 №№ 28-4, 28-5;
від 10.11.2020 № 30-5;
від 24.11.2020 № 31-1;
від 08.12.2020 № 33-3;
від 30.12.2020 № 36-3
)
 

План роботи Рахункової палати на 2020 рік

 
Дата засідання*  28 січня 2020 року
 
1. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на керівництво та управління у сфері архівної справи.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
 
Дата засідання*  11 лютого 2020 року
 
2. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.  
 
3. Інформація про роботу у 2019 році групи аудиторів за Дунайською транснаціональною програмою.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання*  25 лютого 2020 року
 
4. Аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
5. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на загальне керівництво та управління у сфері культури.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
 
Дата засідання*  10 березня 2020 року
 
6. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на проведення гірничорятувальних заходів і заходів з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
7. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
8. Аналіз ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.  
 
 
Дата засідання*  24 березня 2020 року
 
9. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Службі зовнішньої розвідки України.
Члени Рахункової палати: Пацкан В. В., Яремчук І. М., Невідомий В. І.
 
10. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Генеральній прокуратурі України на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури.
Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.
 
11. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності апеляційних загальних судів.
Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.
 
 
Дата засідання* – 9 квітня 2020 року
 
12. Аналіз річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 14 квітня 2020 року
 
13. Аудит ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
14. Аудит ефективності впровадження проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України, що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку".
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
15. Звіт Рахункової палати за 2019 рік.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 28 квітня 2020 року
 
16. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на забезпечення підручниками, посібниками.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
 
Дата засідання* – 26 травня 2020 року
 
17. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому кварталі.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 9 червня 2020 року
 
18. Аудит ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
19. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 23 червня 2020 року
 
20. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.  
 
21. Аналіз Звіту Антимонопольного комітету України за 2019 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.    
 
22.  Міжнародний аудит попередження та ліквідації наслідків паводків.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
23. Міжнародний аудит у сфері поводження з відходами та їх видалення.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 30 червня 2020 року
 
24. Аналіз щорічного звіту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 14 липня 2020 року
 
25. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Антимонопольному комітету України.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.   
 
26. Аналіз ефективності виконання державними органами повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.  
 
27. Фінансовий аудит Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за 2019 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання* – 28 липня 2020 року
 
28. Фінансовий аудит Державної інспекції ядерного регулювання України за 2019 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання* – 4 серпня 2020 року
 
29. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Члени Рахункової палати: Невідомий В. І., Богун В. П., Іванова І. М., Огонь Ц. Г., Яремчук І. М.
 
30. Аудит ефективності використання коштів на розбудову прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько – польському та українсько – угорському кордоні.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
Дата засідання* – 18 серпня 2020 року
 
31. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, передбачених Міністерству оборони України на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
32. Аудит ефективності виконання заходів з протидії захворюванню на туберкульоз.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
33. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому півріччі.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 8 вересня 2020 року
 
34. Аналіз звіту Фонду державного майна України за 2019 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
Дата засідання* – 22 вересня 2020 року
 
35. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Центральною виборчою комісією у 2017–2019 роках.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
 
Дата засідання* – 28 вересня 2020 року
 
36. Експертиза проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 13 жовтня 2020 року
 
37. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству закордонних справ України на керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.  
 
38. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
39. Аудит ефективності акціонерного товариства "Українська залізниця" з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією "Південно-західна залізниця", що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
40. Аналіз виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2020 року в частині надходжень.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 27 жовтня 2020 року
 
41. Аудит ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованих на розвиток системи екстреної медичної допомоги.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
42. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на ліквідацію та екологічну реабілітацію території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
43. Аудит ефективності управління Фондом державного майна корпоративними правами держави, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
Дата засідання* – 10 листопада 2020 року
 
44. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
45. Аудит ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
46. Аудит ефективності надходження та використання коштів державного бюджету отриманих відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
47. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Конституційного Суду України.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
 
Дата засідання* – 24 листопада 2020 року
 
48. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у січні – вересні.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 8 грудня 2020 року
 
49. Аудит виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту Міністерства оборони України з питань ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання* – 22 грудня 2020 року
 
50. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
51. Аудит ефективності діяльності Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
52. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
 
* Дата засідання є у тому числі датою розгляду звітів за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).