За рекомендацією Рахункової палати Уряд затвердив Державну цільову екологічну програму матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби

20.05.2021 09:32

Кабінет Міністрів України виконав рекомендацію Рахункової палати і затвердив Державну цільову екологічну програму матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на 2022−2024 роки.

Рахункова палата за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність, рішенням від 23 жовтня 2018 року рекомендувала Уряду затвердити Державну цільову програму з матеріально-технічного забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби. Для її виконання Уряд витратив більше двох років.

Аудит, відповідальним за проведення якого був член Рахункової палати Віктор Богун, виявив, що матеріально-технічний стан державної системи гідрометеорологічних спостережень не відповідає сучасним вимогам і потребує оновлення.

Так, на час проведення аудиту мережа наземних метеорологічних спостережень була забезпечена автоматизованими системами спостережень на рівні 2% від потреби. Обмеженими були і технічні можливості системи спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища. Це впливало на стан імплементації низки нормативних актів Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про асоціацію. Аудит також виявив відсутність оновлення кадрів служби через низький рівень заробітної плати.

Рахункова палата рекомендувала Уряду збільшити фінансування служби для здійснення матеріально-технічного переоснащення та доведення рівня середньої заробітної плати до рівня середньої в Україні. Як наслідок, Державним бюджетом України на 2020 рік видатки на гідрометеорологічну діяльність були збільшені майже у два рази порівняно з попередніми роками.

Невиконаною залишається рекомендація Рахункової палати щодо необхідності затвердження Урядом Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні. Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2021 року Кабінет Міністрів України має протягом трьох місяців розробити і затвердити зазначений документ на період до 2030 року.