Рахункова палата вказала на ризики реалізації Стратегії реформування судоустрою

04.01.2019 15:00

Рахункова палата перевірила ефективність використання бюджетних коштів на забезпечення правосуддя місцевими господарськими судами, на здійснення якого протягом 2017 – 9 місяців 2018 року виділено та використано майже 1,2 млрд гривень. Відповідний Звіт розглянуто та затверджено на засіданні Рахункової палати (відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Олександр Яременко).

Аудитами Рахункової палати, проведеними у сфері судової влади, вже були встановлені окремі факти, які несуть ризики реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, серед яких, зокрема, неналежне матеріально-технічне забезпечення судів; незабезпечення судів відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя; непропорційне робоче навантаження на суддів і працівників апарату судів, у тому числі у зв'язку з тривалим процесом кваліфікаційного оцінювання суддів.

Наразі аналогічні проблеми встановлено і під час проведення аудиту використання бюджетних коштів на забезпечення здійснення правосуддя місцевими господарськими судами. Збільшення обсягів видатків розвитку майже вдвічі порівняно з минулими роками дозволило покращити ситуацію зі створення належних умов для здійснення правосуддя, разом з тим залишається проблема забезпечення суддів необхідними приміщеннями, бракує щонайменше 60 тис. квадратних метрів.

В умовах, коли майже 87 відсотків загального обсягу фінансування спрямовується на оплату праці з нарахуваннями, вирішити ці питання у найближчому майбутньому неможливо. Разом з тим, через зволікання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проведенням кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих господарських судів у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну, на який вони призначені вперше, та непризначення їх у подальшому на посаду, призвело до виплати більше 51 млн грн суддівської винагороди суддям, які не здійснювали судочинство у період, охоплений аудитом.

Загалом, станом на жовтень 2018 року не заповнені 96 посад суддів, а з 523 призначених суддів здійснюють правосуддя тільки 374, тому що 149 суддів втратили повноваження у зв'язку з закінченням строку, на який призначені вперше.

Зазначена ситуація призводить до значного навантаження на суддів, що здійснюють правосуддя, впливає на терміни розгляду справ та несе ризики подальшого непродуктивного використання бюджетних коштів.

Аудитами в окремих місцевих господарських судах встановлені несистемні порушення вимог чинного законодавства, регламентуючого здійснення закупівель, а також окремі факти неефективного використання бюджетних коштів унаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень.

Недостатній внутрішній контроль за веденням в господарських судах бухгалтерського обліку та формальний підхід до проведення щорічних інвентаризацій основних засобів призвело до окремих недоліків в управлінні майном.

Про результати проведеного аудиту Рахункова палата поінформує Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

Звіт і рішення Рахункової палати про результати аудиту будуть розміщені на офіційному веб-сайті установи.