Дотриманням етичної поведінки працівників Рахункової палати опікуватиметься новостворений Комітет

14.05.2024 17:53

Рахункова палата на засіданні 14 травня 2024 року затвердила положення про Комітет із питань етики, розроблене відповідно до вимог міжнародних стандартів ISSAI, нового Регламенту Рахункової палати та оновленого Кодексу етики. Кодекс етики, який діяв у Рахунковій палаті до 31.10.2023, не передбачав створення відповідного Комітету, попри те, що стандарти ISSAI вимагають дотримання максимального рівня етичних цінностей та принципів працівниками вищих органів аудиту. Адже, будь-які прояви неетичної поведінки можуть створити репутаційні ризики для Рахункової палати та поставити під сумнів авторитет усієї інституції. 

Комітет розглядатиме питання дотримання етичної поведінки Голови, членів Рахункової палати, працівників апарату та інших осіб не лише безпосередньо у Рахунковій палаті, а й на об’єктах, щодо яких проводяться заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та поза межами інституції. Зокрема, Комітет розглядатиме звернення, заяви і скарги, що можуть надходити від інформаторів або факти, які стали відомі з інших джерел. Орган встановлюватиме наявність порушення Кодексу професійної етики Рахункової палати у викладених фактах та формуватиме висновки і пропозиції щодо них. Надалі питання виноситимуться на засідання Рахункової палати або ж на розгляд Секретаря Рахункової палати ­– керівника апарату.   

Окрім того, Комітет може надавати висновки, рекомендації Рахунковій палаті або Секретарю Рахункової палати щодо правил поведінки суб’єктів, на яких поширюється сфера впливу Кодексу етики Рахункової палати, щодо усунення або попередження конфліктних ситуацій під час здійснення професійної діяльності та ін.

Очолив новостворений Комітет член Рахункової палати Кирило Клименко. До складу також увійшли: юристка та членкиня наглядової ради «Ощадбанку» Роза Тапанова та директорка Департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери Рахункової палати Світлана Васильєва.