Рахункова палата затвердила Антикорупційну програму на 2019–2021 роки

27.03.2019 09:00

Рахункова палата затвердила Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Рахунковій палаті та Антикорупційну програму на 2019–2021 роки. Відповідні питання були розглянуті під час засідання Рахункової палати.

«Боротьба з корупцією – одне з ключових завдань Рахункової палати. Тому ми починаємо з себе. Ми провели внутрішній моніторинг щодо оцінки виникнення корупційних ризиків, а також затвердили Антикорупційну програму – наш трирічний план щодо запобігання та протидії корупції. Рахункова палата має бути взірцем для наших об'єктів контролю у питаннях формування та реалізації антикорупційної політики», – наголосив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

В Антикорупційній програмі відзначається, що дотримання принципів діяльності Рахункової палати, визначених у Законі України «Про Рахункову палату», є підґрунтям запобігання та протидії корупції під час контролю за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням. Зокрема, йдеться про принципи законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості.

«Загальна політика Рахункової палати щодо запобігання та протидії корупції полягає у поетапній підготовці та реалізації антикорупційних заходів, розробленні ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, забезпеченні відкритості при здійсненні державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), посиленні контролю керівництвом Рахункової палати за сферами діяльності, де ідентифіковано корупційні ризики, а також у своєчасній ідентифікації, оцінці нових корупційних ризиків та вжитті заходів для їх запобігання чи усунення і мінімізації негативних наслідків в результаті вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією», – йдеться в Антикорупційній програмі.