Перелік напрямів (тем)
для підвищення кваліфікації державних службовців Рахункової палати
за спеціальними професійними та короткостроковими програмами на 2024 рік
(потреби)

 

 • «Аудит відповідності»

 • «Аудит ефективності (діяльності)»

 • «Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) використання коштів державного бюджету на капітальне будівництво»

 • «Управління державними інвестиціями»

 • «Бухгалтерський облік. Міжнародні стандарти»

 • «Актуальні питання соціального страхування. Міжнародні стандарти та вимоги щодо обов'язкового застосування в Україні»

 • «Інформаційний аналіз та аналітика консолідованої інформації в аудиті»

 • «Планування діяльності з внутрішнього аудиту: ідентифікація подій та визначення ризиків»

 • «Бюджетне планування та бюджетна політика»

 • «Публічні закупівлі»

 • «Професійна компетенція державних аудиторів. Міжнародна практика»   

 • «Ефективність виконання повноважень органами державної влади, зокрема в частині контролю за надходженням до державного бюджету.

 • «Адміністративне державне управління в сучасному законодавстві»

 • «Організація бюджетного процесу в умовах воєнного стану та повоєнного стану. Гендерно-орієнтоване бюджетування»

 • «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади в умовах воєнного стану»