Інформаційне повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази, надіслано Верховній Раді України (лист від 13.05.2019 № 03-1419).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 13.05.2019 № 03-1420).

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству екології та природних ресурсів України (лист від 13.05.2019 № 03-1421) і Державній службі геології та надр України (лист від 13.05.2019 № 03-1422).

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи поінформував (лист від 30.07.2019 № 04-15/12-434 (136135), що за результатами розгляду на засіданні результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази, рекомендовано вжити заходів:

− Кабінетові Міністрів України щодо:

забезпечення належного фінансування Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та геологічної галузі;

використання інформації, яка збирається за державні кошти в межах забезпечення прозорості у видобувних галузях, для належної взаємодії центральних органів виконавчої влади та забезпечення повноти надходження платежів за користування надрами до державного бюджету;

− Держгеонадрам разом з Мінприроди щодо прискорення розроблення проектів актів з удосконалення законодавства, необхідних для забезпечення розвитку надрокористування, геологічної галузі та надходжень плати за користування надрами до Державного бюджету України.

Дорученням Прем'єр-міністра України від 23.05.2019 № 16748/1/1-19 Мінприроди (Семерак О. М.), Мінекономрозвитку (Кубів С. І.), Мінфін (Маркарова О. С.) зобов’язано опрацювати рішення Рахункової палати і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Держгеонадра (лист від 10.06.2019 № 10751/14/04-19) надіслало інформацію про результати розгляду рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-3 та повідомило, що наказом від 04.06.2019 № 186 затверджено відповідний план заходів.

Мінприроди (лист від 21.06.2019 № 5/4-13/6695-19) поінформувало про результати спільного розгляду з Держгеонадрами та Мінфіном рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-3, листів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (від 29.05.2019 № 04-13/10-840) та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (від 24.05.2019 № 04-15/12-335) і надіслало копію наказу Держгеонадр від 04.06.2019 № 186, яким затверджено план заходів за результатами розгляду зазначеного рішення Рахункової палати.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун