Співпраця Рахункової палати з EUROSAI

Європейську організацію вищих органів аудиту (EUROSAI), створено у 1990 році з метою забезпечення досягнення цілей INTOSAI на регіональному рівні, надаючи при цьому членам можливість зосередити увагу на притаманних їх регіону питаннях.

Наразі  EUROSAI об'єднує 51 вищі органи аудиту (50 європейських ВОА і Європейський суд аудиторів).

Рахункова палата є повноправним членом EUROSAI з 1999 року та є відповідальною за виконання зобов’язань, які випливають із її членства в цій організації, про що також зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна».

Відповідно до статті 1 Статуту EUROSAI, основна мета організації − сприяти розвитку співпраці між національними ВОА, які входять до неї, а також обміну інформацією і документацією, дослідженням у сфері контролю державних фінансів та уніфікації термінології у сфері фінансового контролю. Керівними органами EUROSAI є Конгрес, Керівна рада і Секретаріат.

Офіційні мови організації  англійська, іспанська, німецька, російська і французька.

Конгрес, який є найвищим органом EUROSAI, скликається один раз на три роки. Під час Конгресу розглядаються результати діяльності робочих органів EUROSAI та затверджуються плани роботи на наступний трирічний період.

Керівна рада складається з восьми повноправних членів і чотирьох спостерігачів. Усі члени Керівної ради є керівниками вищих органів аудиту європейських країн. Основне завдання Керівної ради полягає у забезпеченні діяльності EUROSAI відповідно до рішень, які приймаються Конгресом EUROSAI.

У 20082014 роках до складу Керівної ради EUROSAI входила і Рахункова палата.

Функції постійного Секретаріату EUROSAI виконує Аудиторський суд Іспанії, на базі якого діє штаб-квартира організації. Секретаріат готує і проводить засідання Керівної ради, розробляє і забезпечує виконання бюджету організації, а також  виконання рішень, які приймаються Конгресом і Керівною радою. Секретаріат видає щорічний журнал EUROSAI, а також щоквартальний бюлетень "EUROSAI Newsletter", формує і оновлює базу даних статутів і публікацій усіх ВОА  членів організації.

Базуючись на концепції, місії та цінностях EUROSAI був розроблений Стратегічний план на 20172024 роки, який включає в себе дві стратегічні цілі:

 • Стратегічна ціль 1 (СЦ 1): Підтримка ефективного, іноваційного і затребуваного фінансового контролю шляхом просування і координації професійної співпраці.
  • Співголови: ВОА Литви (член Керівної ради) и ВОА Німеччини.
    
 • Стратегічна ціль 2 (СЦ 2): Допомога ВОА у використанні нових можливостей і рішенні нових проблем шляхом підтримки і сприяння розвитку їх інституційного потенціалу.
  • Співголови: ВОА Польщі (член Керівної ради) и ВОА Швеції.

Стратегічний план також приділяє увагу питанням керівництва і методики EUROSAI, визначає основні засади її діяльності та ряд заходів щодо посилення керівництва.

Згідно Загальним процедурам виконання Стратегічного плану EUROSAI на 20172024 роки, Конгрес формує робочі групи для реалізації питань, які викликають інтерес членів організації, а також професійних питань, пов’язаних із практикою аудиту в цілому. Також, Конгресом та Керівною радою можуть створюватись Спеціальні групи для виконання спеціальних доручень або задач технічного або організаційного характеру.

Робочі і Спеціальні групи покликані сприяти досягненню двох стратегічних цілей, передбачених Стратегічним планом EUROSAI на період 20172024 років. Члени EUROSAI беруть участь у роботі на добровільній основі.

Наразі у рамках EUROSAI діють три робочі та дві спеціальні групи:

У співпраці з EUROSAI відповідно до Стратегічного плану EUROSAI на період 2017−2024 років Рахункова палата бере участь у реалізації обох стратегічних цілей організації:

Внесок у досягнення стратегічних цілей забезпечується завдяки головуванню Рахункова палата у Робочій групі з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф (WGAFADC) та активною участю в трьох робочих групах організації: 

 • Робочій групі з інформаційних технологій (ITWG);
 • Робочій групі з аудиту навколишнього середовища (WGEA);
 • Спеціальній групі з аудиту муніципалітетів (TFMA).

EUROSAI розвиває партнерські відносини з іншими регіональними організаціями вищих органів аудиту, зокрема з ASOSAI, ARABOSAI, AFROSAI, CAROSAI, OLACEFS и PASAI. Рахункова палата в установленому порядку забезпечує участь своїх представників у роботі окремих комітетів, робочих та спеціальних груп, а також навчальних заходах, конференціях, семінарах, організованих під егідою EUROSAI (семінари, програми дистанційного навчання тощо), тематика яких є актуальною для Рахункової плати.

Більш детальна інформація про EUROSAI https://www.eurosai.org/.