Співпраця Рахункової палати з EUROSAI

Європейську організацію вищих органів аудиту (EUROSAI), створено у 1990 році з метою забезпечення досягнення цілей INTOSAI на регіональному рівні, надаючи при цьому членам можливість зосередити увагу на притаманних їх регіону питаннях.

У даний час EUROSAI об'єднує 50 вищих органів аудиту (49 європейських ВОА і Європейський суд аудиторів).

Рахункова палата є повноправним членом EUROSAI з 1999 року та є відповідальною за виконання зобов’язань, які випливають із її членства в цій організації, про що також зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна».

Відповідно до статті 1 Статуту EUROSAI, основна мета організації - сприяти розвитку співпраці між національними ВОА, які входять до неї, а також обміну інформацією і документацією, дослідженням у сфері контролю державних фінансів, створенню університетських кафедр державного аудиту та уніфікації термінології у сфері фінансового контролю. Керівними органами EUROSAI є Конгрес, Керівна рада і Секретаріат.

Офіційні мови організації - англійська, іспанська, німецька, російська і французька.

Конгрес, який є найвищим органом EUROSAI, скликається один раз на три роки. Під час Конгресу розглядаються результати діяльності робочих органів EUROSAI та затверджуються плани роботи на наступні три роки.

Керівна рада складається з восьми повноправних членів і п'яти спостерігачів. Усі члени Керівної ради є керівниками вищих органів аудиту європейських країн. Основне завдання Керівної ради полягає у забезпеченні діяльності EUROSAI відповідно до рішень, які приймаються Конгресом EUROSAI.

У 2008-2014 роках до складу Керівної ради EUROSAI входила і Рахункова палата.

Функції постійного Секретаріату EUROSAI виконує Аудиторський суд Іспанії, на базі якого діє штаб-квартира організації. Секретаріат готує і проводить засідання Керівної ради, розробляє і здійснює виконання бюджету організації, а також забезпечує виконання рішень, які приймаються Конгресом і Керівною радою. Секретаріат видає щорічний журнал EUROSAI, а також щоквартальний бюлетень "EUROSAI Newsletter", формує і оновлює базу даних статутів і публікацій усіх ВОА - членів організації.

Робочими органами EUROSAI є Цільові групи, а саме:

 • Цільова група з інституційного розвитку;
 • Цільова група з професійних стандартів;
 • Цільова група з обміну знаннями;
 • Цільова група з управління і зв'язку.

А також робочі та спеціальні групи:

 • Робоча група з інформаційних технологій;
 • Робоча група з аудиту навколишнього середовища;
 • Робоча група з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф;
 • Робоча група з аудиту муніципалітетів;
 • Спеціальна група з якості аудиту.

EUROSAI розвиває партнерські відносини з іншими регіональними організаціями вищих органів аудиту, зокрема з OLACEFS, ARABOSAI тa ASOSAI.

Рахункова палата в установленому порядку забезпечує участь своїх представників у роботі окремих комітетів, робочих та спеціальних груп, а також навчальних заходах, конференціях, семінарах, організованих під егідою EUROSAI (семінари, програми дистанційного навчання тощо), тематика яких є актуальною для Рахункової плати.

Важливим напрямом співпраці з EUROSAI є головування Рахункової палати в робочій групі EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, та забезпечення діяльності цієї робочої групи.

Також Рахункова палата бере участь і в робочих групах EUROSAI з аудиту:

 • навколишнього середовища (EUROSAI WGEA);
 • інформаційних технологій (EUROSAI ITWG);
 • муніципалітетів (EUROSAI TFMA).