Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-4

щодо Звіту про результати аналізу ефективності виконання державними органами повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу ефективності виконання державними органами повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, надіслано Верховній Раді України (лист від 04.09.2020 № 16-2140).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 04.09.2020 № 16-2141).

Рішення Рахункової палати надіслано Міністерству фінансів України (лист від 04.09.2020 № 16-2142), Міністерству у справах ветеранів України (лист від 04.09.2020 № 16-2143) для розгляду та відповідного реагування.

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 04.09.2020 № 16-2144), Державній податковій службі України (лист від 04.09.2020 № 16-2145), головним управлінням ДПС у Дніпропетровській (лист від 04.09.2020 № 16-2146), Львівській (лист від 04.09.2020 № 16-2147), Одеській (лист від 04.09.2020 № 16-2148), Харківській (лист від 04.09.2020 № 16-2149) областях та м. Києві (лист від 04.09.2020 № 16-2150), департаментам соціального захисту населення Львівської (лист від 04.09.2020 № 16-2151), Дніпропетровської (лист від 04.09.2020 № 16-2152) та Харківської (лист від 04.09.2020 № 16-2153) обласних державних адміністрацій (далі – ОДА) для розгляду та відповідного реагування.

Прем’єр-міністром України (доручення від 15.09.2020 № 2146/03-3) зобов’язано Мінсоцполітики, Мінветеранів, Мінфіну, ДПС та обласних, Київської міської держадміністрацій вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінфін (лист від 13.10.2020 № 11210-08-7/31518) поінформувало про розроблення спільно з ДПС проєкту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233”, яким, серед іншого, приводяться у відповідність до чинного законодавства положення Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, які містять посилання на ДФС.

Мінветеранів (лист від 08.10.2020 № 8571/06/11.2-20) поінформувало про погодження без зауважень проєкту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки підприємств та організацій громадських об’єднань з інвалідністю”, надісланого Мінсоцполітики.

У порядку інформування Мінсоцполітики (лист від 15.09.2020 № 37971/1/1-20) повідомило про розробку проєкту Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аналізу ефективності виконання передбачених Мінсоцполітики повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

Крім того, з метою посилення контролю при прийнятті рішень про надання підприємствам та організаціям, заснованим громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, дозволу на право користування пільгами з оподаткування Мінсоцполітики звернулося до обласних та Київської міської державних адміністрації щодо вжиття заходів для усунення недоліків, встановлених Рахунковою палатою, та недопущення їх у подальшому, і поінформувало про необхідність включення до складу робочих груп з питань надання державної допомоги організаціям та підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю представників територіальних органів ДПС.

У порядку інформування ДПС (лист від 09.10.2020 № 11144/5/99-00-04-02-02-05) повідомлено про направлення до територіальних органів ДПС доручення щодо забезпечення постійного контролю за: достовірністю відображення у звітності платників сум податкових пільг; повнотою обліку, правильністю заповнення та своєчасністю подання платниками податків податкової звітності; дотримання підприємствами та організаціями, заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, вимог абзацу третього пункту 142.1 статті 142 Податкового кодексу України; застосуванням штрафних (фінансових) санкцій за неподання/несвоєчасне подання податкової звітності підприємствами; здійсненням перевірок відповідно до періодичності контролю за розрахунком і сплатою податкових зобов’язань, з якими пов’язано виникнення пільг.

У порядку реагування головні управлінням ДПС у Дніпропетровській (лист від 09.10.2020 № 97200/10/04-36-01-13), Львівській (лист від 09.10.2020 № 8138/9/13-01-04-05-12), Одеській (лист від 07.10.2020 № 19757/9/15-32-04-05-08), Харківській (лист від 08.10.2020 № 34246/10/20-40-04-01-11) областях та м. Києві (лист від 25.09.2020 № 22662/9/26-15-02-02-10) повідомили про усунення недоліків, розроблення та вжиття заходів згідно з наданими пропозиціями.

Так, ГУ ДПС у Дніпропетровській області за результатами камеральних перевірок застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 1,1 тис. грн за несвоєчасне подання звітів про суми податкових пільг, які сплачені до державного бюджету у повному обсязі.

ГУ ДПС у Одеській області повідомлено про розгляд матеріалів аудиту на оперативній нараді 25.09.2020, за результатами якої прийнято рішення про надання пропозиції щодо включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків підприємства об’єднання громадян „Нертус”.

Департаменти соціального захисту населення Дніпропетровської (лист від 12.10.2020 № 7504/0/192-20) та Харківської (лист від 12.10.2020 № 01-37/01/11823) ОДА, а також Львівська ОДА (лист від 13.10.2020 № 5/4-8767/0/2-20/5-20) у порядку реагування повідомили про усунення недоліків, розроблення та вжиття заходів згідно з наданими пропозиціями.

Також на виконання доручення Прем’єр-міністра України результати аудиту розглянуто Волинською, Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Кіровоградською, Луганською, Полтавською, Рівненською, Сумською, Харківською, Черкаською, Чернівецькою, Чернігівською ОДА та Київською міською державною адміністрацією та повідомлено про врахування рекомендацій Рахункової палати в роботі, вжиття відповідних заходів з метою недопущення недоліків і порушень в подальшому.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь