Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за 2019 рік

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за 2019 рік надіслано Верховній Раді України (лист від 05.08.2020 № 02-1958).

Президентові України В. Зеленському надіслано інформацію щодо результатів фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за 2019 рік (лист від 05.08.2020 № 02-1957).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення та Звіт надіслано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), для вжиття заходів щодо усунення виявлених під час фінансового аудиту недоліків і порушень (лист від 05.08.2020 № 02-1959).

НКРЗІ листом від 08.09.2020 № 01-4046/145 повідомила, що, розглянувши рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за 2019 рік», надіслане листом Рахункової палати від 05.08.2020 № 02-1959, враховуючи лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 17.08.2020 № 04-13/10-2020/135456, прийняла рішення від 08.09.2020 № 344, яким затвердила План заходів з виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за 2019 рік» (далі – План заходів).

План заходів містить 8 заходів щодо усунення недоліків і впровадження аудиторських рекомендацій із зазначенням відповідальних виконавців та термінів виконання за кожним заходом, зокрема:

1. Забезпечення виконання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту та своєчасне відображення в обліку здійснених господарських операцій (Управління фінансового забезпечення – постійно).

2. Забезпечення:

2.1. вдосконалення системи внутрішнього контролю за орендованими транспортними засобами (Департамент забезпечення діяльності – до 31.12.2020);

2.2. Передбачення в договорах порядку контролю за орендованими транспортними засобами (Департамент правового забезпечення – постійно (при укладанні договорів оренди транспортних засобів)).

3. Розробка та затвердження нової редакції Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в НКРЗІ та графіка документообігу (Управління фінансового забезпечення та Департамент правового забезпечення до 31.12.2020).

4. Опрацювання питань перегляду граничної чисельності працівників НКРЗІ та заповнення вакантних посад (Управління персоналу та Департамент правового забезпечення – постійно).

5. Оптимізація видатків на придбання активів з огляду на нагальність потреби у їх використанні (Департамент забезпечення діяльності та Управління фінансового забезпечення - постійно).

6. Розробка та затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель (Департамент забезпечення діяльності та Департамент правового забезпечення до 31.12.2020).

7. Забезпечення працівникам, які відряджаються, виплати авансу на витрати відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» (Управління фінансового забезпечення, Управління персоналу та Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції – постійно).

8. Забезпечення дотримання норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображення господарських операцій в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені (Управління фінансового забезпечення – постійно).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук