Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку (подальша реалізація рекомендацій Рахункової палати)

У межах моніторингу виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4 щодо Звіту про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, отримано інформацію Міністерства соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) (листи від 26.03.2021 № 5555/0/2-21/19 і № 5634/0/2-21/19).

Мінсоцполітики надіслало (лист від 26.03.2021 № 5555/0/2-21/19) інформацію за підсумками Плану заходів з усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку,(далі – Проєкт) станом на 25.03.2021, згідно з якою чотирнадцять із вісімнадцяти рекомендацій, наданих Рахунковою палатою Мінсоцполітики, виконано у повному обсязі, три  –  частково, одну – не виконано, оскільки Мінсоцполітики не включено до Плану заходів розгляд питання оплати послуг, наданих у 2019 році за договорами Українського фонду соціальних інвестицій, підтвердні документи за якими перебувають на розгляді Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики повідомило: згідно з висновками Міжвідомчої робочої групи з оцінки ефективності впровадження та шляхів подальшої побудови системи E-SOCIAL прийнято рішення завершити дію договору про створення програмного забезпечення системи E-SOCIAL та надати пропозиції щодо позасудового врегулювання спору за цим договором.

Водночас розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353-р схвалено Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, що передбачає  створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, в межах якої  функціонуватиме Єдиний соціальний реєстр, до якого включатиметься інформація про отримувачів усіх видів соціальної допомоги.  Єдиний соціальний реєстр буде створено на базі реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом перенесення до нього необхідних даних з діючих інформаційних систем соціальної сфери.

Постановою Кабінету Міністрів України  від 26.08.2020 № 783 утворено Національну соціальну сервісну службу України (далі – НСССУ) шляхом ліквідації Державної соціальної служби, затверджено Положення про НСССУ та здійснюються заходи щодо організації її діяльності. У 2021 році планується створення системи соціального інспектування у структурі НСССУ на регіональному рівні.

На засіданнях Групи управління Проєктом 14.08.2020 і 31.08.2020 обговорено питання  відсутності чіткого механізму дострокового розірвання договорів з індивідуальними консультантами, в тому числі порядку повідомлення сторін. За результатами засідань прийнято рішення про включення до договорів індивідуальних консультантів норм щодо додаткової відповідальності та додаткових підстав для розірвання договорів.

З метою оптимізації складу консультантів Групи управління Проєктом та уникнення дублювання їх функцій достроково розірвано договори із сімома індивідуальними консультантами. Оновлено План заходів на 2014–2023 роки, який 31.08.2020 затверджено на засіданні Групи управління Проєктом. Проєкт плану закупівель з урахуванням змін, внесених до Плану заходів, 03.09.2020 затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів.

Запроваджено практику щопіврічного звітування про результати закупівель. На засіданні Групи управління Проєктом 15.01.2021 заслухано звіт консультанта з питань закупівель Проєкту про результати проведення закупівель у 2020 році, зокрема щодо дотримання термінів виконання плану закупівель, проблемних питань, що виникали під час їх здійснення, та надано рекомендації для пришвидшення процесу  проведення закупівель.

На виконання Плану заходів надходження коштів позики на спеціальний рахунок Проєкту у 2020  здійснювалось на підставі розрахунків, погоджених з Координатором Проєкту. Забезпечено своєчасне подання звітності Міністерству фінансів України про досягнення результативних показників Проєкту за 2020 рік. Паспорт бюджетної програми за КПКВК 2501630 на 2021 рік затверджено з урахуванням оновлених результативних показників, які в робочому порядку узгоджено з консультантами Проєкту.

Наказом Мінсоцполітики від 03.12.2020 № 791 затверджено зміни до частини третьої «Фінансові процедури» Операційного посібника Проєкту, які зокрема, містять методичні рекомендації щодо обліку матеріальних цінностей об’єктами Проєкту.

З метою встановлення наявності та стану використання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення матеріальних цінностей, придбаних у 2006–2012 роках у межах попереднього проєкту «Удосконалення системи соціальної допомоги», на адресу обласних державних адміністрацій надіслано лист від 11.06.2020 № 8409/0/2-20/19. За результатами узагальнення отриманої інформації Мінсоцполітики спільно з обласними державними адміністраціями проводиться робота із встановлення фактичного стану справ щодо експлуатації закупленого обладнання в умовах проведеної децентралізації.

У межах раніше укладених договорів здійснюється постійна координація роботи з представниками центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» (листування, в телефонному режимі тощо).

Мінсоцполітики (лист від 26.03.2021 N 5634/0/2-21/19) також повідомило про проведене 11.02.2021 засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства, на якому обговорено стан реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, висвітлено позиції громадськості щодо деінституціалізації та внесення змін до зазначеної Стратегії. За результатами засідання прийнято рішення про утворення робочої групи з питань удосконалення Стратегії та Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 586, склад робочої групи затверджено наказом Мінсоцполітики від 18.03.2021 № 135.

Зазначене вище, а також інформація, викладена у листах Мінсоцполітики, свідчать про необхідність проведення відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», подальшого моніторингу виконання рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий