Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-6 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету” (далі – Рішення) поінформовано Верховну Раду України (лист від 23.01.2020 № 04-187).

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету” (далі – Звіт) (лист від 23.01.2020 № 04-189).

На виконання Рішення Звіт та Рішення надіслано Комітетові Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (лист від 23.01.2020 № 04-188).

Також Рішення та Звіт для розгляду і реагування надіслано Міністерству інфраструктури України (лист від 23.01.2020 № 04-190), Державному агентству інфраструктурних проектів України (лист від 23.01.2020 № 04-191), державному підприємству “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса” (листи від 23.01.2020 № 04-192 та від 15.10.2020 № 04-2445).

Кабінетом Міністрів України доручено Міністерству інфраструктури України, Міністерству фінансів України та Державному агентству інфраструктурних проектів України вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України (доручення від 04.02.2020 № 3051/1/1-20).

Міністерством інфраструктури України розроблено та затверджено План заходів щодо усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою (лист від 12.03.2020 № 3494/48/10-20). Пропозиції Рахункової палати за результатами проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету” відображені у зазначеному Плані заходів та виконані, з яких одна перебуває на постійному контролі.

Державне агентство інфраструктурних проектів України поінформувало про врахування та виконання рекомендацій Рахункової палати в повному обсязі (лист від 02.03.2020 № 259/3-20).

Державне підприємство “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса” (листами від 25.02.2020 № 81 та від 20.10.2020 № 436) повідомило про виконання рекомендацій Рахункової палати в повному обсязі, з яких дві перебувають на постійному контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова