Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Антимонопольному комітету України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Антимонопольному комітету України, надіслано Верховній Раді України (лист від 17.09.2020 № 08-2270), Голові Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (лист від 17.09.2020 № 08-2272) та Голові Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 17.09.2020 № 08-2273).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 17.09.2020 № 08-2271).

Рішення Рахункової палати і Звіт – Антимонопольному комітету України (далі – АМКУ)(лист від 17.09.2020 № 08-2274) для розгляду та відповідного реагування.

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про Рахункову палату» і на виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-3, про виявлені під час аудиту ознаки кримінального правопорушення повідомлено Державне бюро розслідувань (лист від 17.09.2020 № 08-2275) і Національну поліцію України (лист від 17.09.2020 № 08-2276).

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету надіслав АМКУ лист від 30.09.2020 № 04-13/10-2020/173002 щодо опрацювання звіту Рахункової палати, вжиття відповідних заходів реагування та інформування про результати Комітету та Рахункової палати.

Державним бюро розслідувань (лист від 24.09.2020 № 4998 зкп 10-5-01-03-13262/20) повідомлено: інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених АМКУ, а також про те, що у діях службових осіб АМКУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, надіслано Національному антикорупційному бюро України для вирішення згідно з вимогами чинного законодавства.

Національним антикорупційним бюро України (лист від 28.10.2020 № 042-094/37388) повідомлено Рахункову палату, що за підсумками розгляду інформації про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Антимонопольному комітету України, з урахуванням проведеної інформаційно-аналітичної роботи достатніх об’єктивних даних, які б свідчили про вчинення кримінальних корупційних правопорушень, підслідних детективам Національного бюро, не встановлено.

У порядку інформування АМКУ (листи від 09.10.2020 № 33-29/01-13767, від 20.10.2020 № 33-29/01-14179, від 02.02.2021 № 38-29/01-1626, від 19.04.2021 № 38-29/01-6060) повідомив Рахункову палату, що на виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-3 наказом від 09.10.2020 № 113-ОД затверджено План заходів Антимонопольного комітету України щодо усунення порушень та недоліків, зазначених у рішенні Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених АМКУ, а також про вжиті заходи.

Керівникам самостійних структурних підрозділів надано доручення керівника апарату АМКУ щодо перегляду та надання актуальних показників до паспорта бюджетної програми за КПКВК 6011010 «Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» на 2021 рік.

Наказом Голови АМКУ затверджено План заходів щодо ефективного використання державних коштів, передбачених на утримання системи органів Антимонопольному комітету України та погашення кредиторської і зменшення обсягу дебіторської заборгованості за рахунок коштів загального і спеціального фонду державного бюджету на 2021 рік.

Головою тендерного комітету пройдено навчання з підвищення кваліфікації за програмою «Публічні закупівлі» на базі Інституту вищої кваліфікації при Київському національному торговельно-економічному університеті.

Організація та здійснення внутрішнього контролю в АМКУ відбувається шляхом видання (затвердження) Головою внутрішніх документів, спрямованих на функціонування внутрішнього середовища, вжиття заходів контролю, забезпечення комунікації, обміну інформацією та здійснення моніторингу.

АМКУ надано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт постанови «Про ліквідацію Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики».

У структурі апарату АМКУ утворено сектор внутрішнього аудиту (дві штатні одиниці).

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
А. М. Дідик