Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

На виконання рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-3 про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року поінформовано Президента України (лист від 22.06.2021 № 03-1472).

Звіт про результати аудиту і рішення Рахункової палати надіслано Верховній Раді України (лист від 22.06.2021 № 03-1473), Раді національної безпеки і оборони України (лист від 22.06.2021 № 03-1475), Кабінету Міністрів України (лист від 22.06.2021 № 03-1474), Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 22.06.2021 № 03-1476), Державному агентству водних ресурсів України (лист від 22.06.2021 № 03-1477), басейновим управлінням водних ресурсів (далі – БУВР) нижнього Дніпра, річки Південний Буг, річки Прип'ять, річки Тиса, річок Західного Бугу та Сяну, річок Приазов'я, річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, річок Прут та Сірет, середнього Дніпра; Деснянському, Дністровському та Сіверсько-Донецькому басейновим управлінням водних ресурсів; Державному підприємству «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»; Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ; Нікопольському та Черкаському управлінням захисних масивів дніпровських водосховищ; регіональним офісам водних ресурсів (далі – РОРВ) у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях; управлінням Головного Каховського магістрального каналу, каналів річки Інгулець, каналу Дніпро-Донбас, Північно-Кримського каналу (лист від 22.06.2021 № 03-1479). Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Офісу Генерального прокурора (лист від 22.06.2021 № 03-1478).

За результатами розгляду матеріалів аудиту і комплексу питань, пов'язаних із викликами та загрозами національній безпеці України у сфері забезпечення водної безпеки держави, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення від 30.07.2021 "Про стан водних ресурсів України", яке введено в дію Указом Президента України від 13.08.2021 № 357/2021.

Згідно з цим рішенням Кабінет Міністрів України: у тримісячний строк має розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкти законів щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за порушення водного законодавства, а також Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», передбачивши, зокрема, продовження строку дії програми, затвердженої цим Законом; опрацювати питання розширення джерел формування державного фонду розвитку водного господарства; спільно з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України, Національною академією аграрних наук України має розробити концепцію державної цільової наукової програми управління водними ресурсами, передбачивши, зокрема, проведення наукових досліджень сучасного екологічного стану річкових басейнів в умовах зміни клімату з метою мінімізації можливих загроз та ризиків у сфері забезпечення водної безпеки, розроблення наукових основ екологічного оздоровлення та невиснажного використання водних ресурсів України, розвитку водного господарства; спільно з місцевими органами виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування – опрацювати питання вдосконалення нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки та якості питної води, призначеної для споживання людиною; забезпечити для сталої підготовки аграрного сезону 2022 року проведення інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем, аудиту використання зрошуваних земель та енергетичного аудиту насосних станцій; опрацювати питання агрегації суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до адміністративно-територіального устрою України; ужити заходів щодо вдосконалення порядку ведення державного водного кадастру; у чотиримісячний строк спільно з місцевими органами виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування вжити вичерпних заходів щодо підготовки та реалізації проєктів альтернативних джерел водозабезпечення населених пунктів; залучення коштів, зокрема міжнародних фінансових організацій, для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення; забезпечення підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств водопровідно-каналізаційного та водного господарств.

За підсумками розгляду матеріалів аудиту за дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 09.07.2021 № 04-13/12-2021/226410) звернувся до Кабінету Міністрів України щодо опрацювання результатів аудиту та інформування про результати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати.

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 22.06.2021 № 03-1474 надано доручення від 02.07.2021 № 31945/1/1-21 Міндовкіллю, Мінрегіону, Мінфіну та Держводагентству опрацювати, вжити необхідних заходів до усунення виявлених недоліків та недопущення їх у подальшому; у разі потреби у прийнятті рішень Уряду внести пропозиції в установленому порядку.

Крім того, до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 09.07.2021 № 04-13/12-2021/226410 надано доручення від 12.07.2021 № 31945/3/1-21 Міндовкіллю, Мінрегіону, Мінфіну та Держводагентству розглянути з врахування резолюції Прем’єр-міністра України від 02.07.2021 № 31945/1/1-21 та про результати повідомити Комітет і Кабінет Міністрів.

Міндовкілля листом (вх. від 22.07.2021 № 1127/05-1) повідомило, що Міністерством спільно з Держводагентством вживаються заходи щодо забезпечення подання законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року», погоджений Прем’єр-міністром України строк подання законопроєкту на розгляд Кабінету Міністрів України – 27.08.2021. Крім того, спільно з Командою офісу підтримки реформ міністерства розроблено проєкт Стратегії розвитку водної політики України – Водної стратегії України, який 14.06.2021 оприлюднено на офіційному сайті та листом від 22.06.2021 № 25/8-12/13014-21 надіслано на розгляд басейновим радам. Питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо гідротехнічної меліорації земель у зв’язку із запровадженням інституційної реформи управління водними ресурсами та меліорацією земель більше не належить до компетенції Міндовкілля.

Держводагентство листами від 20.07.2021 № 4358/4/7/11-21 і від 30.07.2021 № 4644/4/7/11-21 повідомило про підготовку та затвердження Плану заходів щодо підвищення ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року з метою усунення виявлених порушень та недоліків.

БУВР нижнього Дніпра листом від 09.08.2021 № 05-30/2599/1 надало інформацію про вжиті заходи щодо недопущення надалі порушень.

БУВР річки Південний Буг листом від 03.08.2021 № 789/09 повідомлено про затвердження Плану заходів з метою усунення порушень, встановлених за результатами аудиту.

БУВР річки Прип'ять листом від 23.07.2021 № 07-1232 поінформувало: в управлінні проведено нараду з керівниками структурних підрозділів, на якій зобов’язано забезпечити дієвий контроль за дотриманням бюджетного законодавства та у сфері розвитку водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також про розроблення заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами аудиту, які затверджені наказом БУВР Прип’яті від 22.07.2021 № 88 «Про усунення і подальшого недопущення виявлених порушень», та встановлення контролю за їх виконанням.

БУВР річки Тиса План заходів щодо підвищення ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року затверджено наказом від 17.08.2021 № 47 (лист від 17.08.2021 № 14-31/969).

БУВР річок Західного Бугу та Сяну листом від 17.08.2021 № 01/1527 повідомлено про усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту. План заходів щодо підвищення ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року затверджено наказом БУВР Західного Бугу та Сяну від 18.08.2021 № 222 (лист від 18.08.2021 № 01/1544).

БУВР річок Приазов'я листом від 26.07.2021 № 1657/19-08 повідомило про розроблення та затвердження Плану заходів щодо забезпечення усунення та недопущення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту, зокрема, укладення договору від 03.06.2021 № 214/21 на надання послуг з виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10100 кв. м для здійснення до кінця 2021 року її державної реєстрації.

БУВР середнього Дніпра наказом від 29.07.2021 № 01-01/252 затвердило План заходів щодо підвищення ефективності виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року (лист від 04.08.2021 № 01-12/993).

Деснянське БУВР листом від 28.07.2021 № 1000/1-6/ДС/25-21 повідомило про розроблення та затвердження Плану заходів реагування на виявлені Рахунковою палатою недоліки у діяльності Деснянського БУВР і на виконання його першого пункту, з метою ефективного використання коштів на об’єкт берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (І пусковий комплекс об’єкта збудовано, бюджетні призначення на виконання ІІ пускового комплексу об’єкта на 2021 рік не затверджувались і не виділялись) та досягнення показника результативності, листом від 27.07.2021 № 992/2-1/ДС/25-21 звернулось до Держводагентства щодо виділення в цьому році коштів на проєктні роботи для будівництва ІІ пускового комплексу зазначеного об’єкта.

Дністровське БУВР листом від 23.07.2021 № 09-17/07/910 поінформувало про заплановані та вжиті заходи за результатами розгляду рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-3, зокрема, порушення щодо порядку ведення бухгалтерського обліку (не проводилась експертна грошова оцінка земельних ділянок загальною площею 33,1 га, що призвело до заниження вартості необоротних активів) усунено шляхом здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок з подальшим прийняттям їх на баланс управління.

Сіверсько-Донецьке БУВР листом від 04.08.2021 № 10/2857 повідомило, зокрема, про проведення аналізу оформлення документів щодо здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та земельні ділянки; розроблення плану заходів щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни; розроблення плану щодо проведення моніторингу впровадження наданих аудиторських рекомендацій за результатами здійснених внутрішніх аудитів.

Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ листом від 03.08.2021 № 705/15-17/501 повідомив про навчання з питань публічних закупівель відповідальних працівників Офісу.

Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ листом від 17.08.2021 № 01-08/396 повідомило про розроблені заходи для усунення виявлених порушень, зокрема, передбачено при плануванні проєктів кошторису на наступні роки враховувати кількість осіб з інвалідністю для планування витрат на сплату ЄСВ та фактичні показники витрат на електроенергію за попередні роки, а також посилити претензійно-позовну роботу із застосування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договірних відносин, вжити заходів щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Черкаським управлінням захисних масивів дніпровських водосховищ наказом від 07.07.2021 № 06 затверджено заходи щодо забезпечення недопущення наведених у Звіті та рішенні Рахункової палати порушень за результатами проведеного аудиту (вх. № 1114/06 від 05.08.2021).

РОВР у Волинській області наказом від 30.07.2021 № 81 затверджено План заходів щодо підвищення ефективності заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (лист від 30.07.2021 № 1234/01/06-21).

РОВР у Дніпропетровській області наказом від 19.07.2021 № 157 затверджено заходи щодо усунення та недопущення в подальшому порушень, встановлених під час аудиту (лист від 23.07.2021 № 1302/11-21).

РОВР у Кіровоградській області наказом від 19.07.2020 № 74 затверджено заходи з усунення та недопущення недоліків у подальшій роботі, виявлених за результатами аудиту ефективності (лист від 23.07.2021 № 928/01-12).

РОВР у Миколаївській області наказом від 15.07.2021 № 4 затверджено План заходів щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року.

РОВР у Полтавській області листом від 19.08.2021 № 1832/01-14 надано інформацію про результати вжитих заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень. Зокрема, за результатами встановлених порушень у сфері публічних закупівель постановою Київського районного суду м. Полтави від 16.06.2021, справа № 552/1881/21, провадження № 3/552/713/21, визнано виконувача обов’язків уповноваженої особи РОВР у Полтавській області винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 164-14 КУпАП, та призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тис. грн, на користь держави.

РОВР у Сумській області листом від 20.07.2021 № 1152 повідомлено про затвердження переліку заходів, спрямованих на усунення порушень та недоліків, відображених у Звіті, зокрема, передбачено планувати та використовувати кошти спеціального фонду згідно з напрямами, визначеними плановими калькуляціями вартості платних послуг; при визначенні справедливої вартості об’єктів нерухомого майна дотримуватись абзацу другого пункту 8 розділу ІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби»; вжити заходів щодо отримання кадастрових номерів на п’ять земельних ділянок; дотримуватись порядку оприлюднення інформації про закупівлі та змін до річного плану закупівель.

РОВР у Тернопільській області листом від 13.07.2021 № 780 поінформовано про розгляд Звіту і усунення порушень.

РОВР у Харківській області листом від 17.08.2021 № 1076/05-22 надано інформацію про заплановані та вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень, зокрема, вжито необхідних заходів, що унеможливить неефективне управління бюджетними коштами, переглянуто розрахунки до кошторису, визначено пріоритети діяльності Офісу, порядок внесення змін до колективного договору, проведено розрахунок з орендарем щодо відшкодування видатків Офісу, проводиться повна переоцінка всіх основних фондів, які обліковуються на балансі Офісу.

РОВР у Хмельницькій області листом від 30.07.2021 № 1262 повідомлено про вжиття заходів з усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою, затверджених наказом від 26.07.2021 № 32, та усунення частини порушень, зокрема, шляхом забезпечення своєчасного укладання договорів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування та обліковуються на балансі Офісу; запобігання виникненню виявлених порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та проведення процедур публічних закупівель; забезпечення неухильного дотримання вимог бюджетного законодавства України при складанні щорічних розрахунків потреби РОВР у коштах на здійснення видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету.

РОВР у Черкаській області листом від 14.07.2021 № 1225/01/07-24-21 повідомлено: зауваження та пропозиції взято до уваги, наголошено відповідальним особам на дотриманні чинних нормативно-правових документів при плануванні та використанні бюджетних коштів, а також вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, зокрема, збільшено в обліку основних засобів первісну вартість легкового автомобіля на суму витрат на встановлення газового обладнання та проведення перереєстрації на загальну суму 18,9 тис. грн; відображено у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) за І квартал 2021 року прострочену дебіторську заборгованість у сумі 20,2 тис. гривень.

Управлінням Головного Каховського магістрального каналу листом від 28.07.2021 № 05/677 повідомлено про затвердження плану заходів за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-3 з метою забезпечення відповідного реагування та вжиття заходів щодо усунення порушень і недоліків, а також про проведення технічної інвентаризації 94 об’єктів нерухомого майна і виготовлення технічних паспортів для подальшої державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (будівель і споруд).

Управлінням каналів річки Інгулець листом від 18.08.2021 № 04/1101 поінформовано про розроблення плану заходів щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, зокрема, передбачено запобігати порушенням у сфері публічних закупівель, крадіжкам державного майна, неефективному управлінню коштами та непродуктивним витратам, пов’язаним з виконанням проєктно-вишукувальних робіт; не допускати порушень бюджетного законодавства, а також при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності; здійснити заходи з оформлення правовстановлюючих документів на постійне користування земельними ділянками та державну реєстрацію прав на нерухоме майно; посилити претензійно-позовну роботу із стягнення дебіторської заборгованості з божників за надані послуги.

Управлінням каналу Дніпро-Донбас листом від 18.08.2021 № У-02/1068 надано інформацію щодо запланованих та вжитих заходів для усунення недоліків, зокрема, відображено в бухгалтерському обліку незавершені капітальні інвестиції на суму 15,4 млн грн, для забезпечення якості виконання робіт із виготовлення проєктно-кошторисної документації і надання кваліфікованої консультації буде залучено фахівців генерального проєктувальника будівництва каналу Дніпро-Донбас.

Управлінням Північно-Кримського каналу листом від 14.07.2021 № 12/527-21 повідомлено про розгляд загальних результатів аудиту та недопущення порушень у фінансово-господарській діяльності в майбутньому, посилення контролю за дотриманням вимог відповідних галузевих нормативно-правових актів.

За результатами аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001452 від 12.07.2021 за фактом службової недбалості службових осіб Міністерства екології та природних ресурсів України і Державного агентства водних ресурсів України за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України (лист від 04.08.2021 № 10-5-01-02-18659).

Водночас три об’єкти аудиту (БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, БУВР річок Прут та Сірет, ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів») не поінформували у місячний строк Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» здійснюється моніторинг виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів. 

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун