Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.12.2021 № 33-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я України для здійснення публічних закупівель за бюджетними програмами “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” та “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями”

На виконання рішення Рахункової палати від 14.12.2021 № 33-2 Звіт і рішення у порядку інформування надіслано Верховній Раді України (лист від 29.12.2021 № 05-3250) та Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (лист від 29.12.2021 № 05-3252).

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Рахункову палату” (далі – Закон) Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 29.12.2021 № 05-3251).

Згідно із статтями 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров’я України (лист від 29.12.2021 № 05-3253) та Державному підприємству “Медичні закупівлі України” (лист від 29.12.2021 № 05-3254) для розгляду та відповідного реагування.

Про виявлені при здійсненні аудиту ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Офіс Генерального прокурора (лист від 29.12.2021 № 05-3255).

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 29.12.2021 № 05-3251 надано доручення від 05.01.2022 № 60547/1/1-21 МОЗ, Мінфіну розглянути рішення Рахункової палати від 14.12.2021 № 33-2, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі потреби у прийнятті рішень Уряду внести пропозиції в установленому порядку.

МОЗ листом від 04.02.2022 № 13-04/3347/2-22 повідомило про затвердження наказом від 03.02.2022 № 216 Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати щодо ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я України для здійснення публічних закупівель за бюджетними програмами “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” та “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями” (далі – План заходів). Усі рекомендації в Плані заходів враховано, передбачено 21 захід для усунення порушень та недоліків, визначено терміни виконання і відповідальних виконавців.

У відповіді МОЗ (лист від 30.08.2022 № 13-04/19947/2-22) на лист-нагадування Рахункової палати від 19.07.2022 № 05-852 поінформовано, відповідно до наказу МОЗ від 06.06.2022 № 966 “Про затвердження Положення про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель” до завдань групи експертів належить розгляд питань, що виникають у процесі проведення закупівель, у тому числі закупівель, які здійснюються із залученням спеціалізованих організацій та державного підприємства “Медичні закупівлі України”, та їх оперативне опрацювання.

Секретарем Постійної робочої групи МОЗ з питань профільного супроводу закупівель ведеться облік виконання протокольних доручень голови групи та відповідне його інформування.

У разі отримання документів щодо поставки лікарських засобів із меншими термінами придатності у тексті наказів про розподіл таких засобів зазначається “з гарантією заміни від постачальника” після відповідного рішення Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель.

Крім того, повідомлено про надсилання МОЗ листів від 06.05.2022 №№ 10.5-10/10377/2-22, 10.5-10/10378/2-22, від 08.05.2022 № 10.5-10/10439/2-22 міжнародним спеціалізованим організаціям з метою визначення переліку і кількості лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, які можуть бути замінені на аналогічні у зв’язку із завершенням терміну їх придатності.

На виконання пункту 15 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2018 № 298, МОЗ у 2022 році на постійній основі проводився моніторинг рівня забезпеченості потреби і на підставі аналізу здійснювалися численні перерозподіли товару з метою ефективного використання лікарських засобів і медичних виробів. При визначенні результативного показника затрат за напрямами забезпечення при складанні паспорта бюджетної програми на 2022 рік враховується інформація щодо залишків товару.

Державним підприємством листами від 24.01.2022 № 01/66-01/2022 та від 05.08.2022 № 02/2007-08/2022 поінформовано про забезпечення повного дотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі” при здійсненні закупівель лікарських засобів та медичних виробів. З метою організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель наказом підприємства від 05.01.2022 № 2-ОД визначено уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель і затверджено Положення про уповноважену особу (осіб) державного підприємства.

Повідомлено також, що державним підприємством продовжується проведення моніторингу цін на лікарські засоби та медичні вироби для формування очікуваної вартості закупівель з метою ефективного використання бюджетних коштів. Підтвердженням такого моніторингу цін є досягнення економії в розмірі 1166232,6 тис. грн коштів державного бюджету під час закупівель 2020 року за КПКВК 2301400 і КПКВК 2301040. Економію досягнуто, зокрема, завдяки якісному проведенню аналізу ринку та посиленим ринковим консультаціям, що беруться до уваги при визначенні очікуваної вартості предметів закупівель.

Підприємство розвиває власні ІТ-потужності та впроваджує найбільш успішні практики, що вже використовуються у сфері закупівель. Фахівцями підприємства розроблено модуль для проведення аукціонів в інформаційно-аналітичні системі “MedData”, що дає змогу в умовах воєнного стану здійснювати закупівлі з дотриманням принципів прозорості та конкурентності. Крім того, закупівлі нещодавно почали здійснюватися через одну з найпоширеніших закупівельних платформ у світі – SAP Ariba, яка дозволяє співпрацювати з виробниками новітніх та якісних медичних товарів, витрачаючи мінімум часу на проведення закупівель. Інформація про статус закупівель, проведених державним підприємством, доступна в аналітичному модулі bi.medzakupivli.com.

При цьому МОЗ не надано вичерпної інформації щодо реалізації таких рекомендацій Рахункової палати:

вжиття заходів щодо проведення моніторингу рівня забезпечення потреби структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обл(міськ)держадміністрацій і підпорядкованих МОЗ установ у лікарських засобах, імунобіологічних препаратах (вакцинах) і медичних виробах та за його результатами визначення в паспорті бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2022 рік результативного показника затрат (обсяг коштів у розрізі напрямів закупівель);

звернення до міжнародних спеціалізованих організацій з метою визначення переліку і кількості лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, які можуть бути замінені на аналогічні у зв’язку із завершенням терміну їх придатності.

МОЗ також не вжито належних заходів для виконання таких рекомендацій Рахункової палати:

внесення в установленому порядку проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298” щодо зменшення до 12 місяців термінів попередньої оплати при укладанні договорів (угод) на 2022 рік з метою своєчасного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами (вакцинами) і медичними виробами;

внесення в установленому порядку проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298”, якою передбачити, що підготовка медико-технічних вимог до товарів і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за напрямами закупівлі, переданими Державному підприємству, проводиться МОЗ;

визначення додаткових показників оцінки, які забезпечать підтвердження відповідності міжнародних спеціалізованих організацій критеріям відбору “умови укладення та форма угоди щодо закупівлі”, “ціна товарів та послуг, пов'язаних з їх закупівлею, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі”, “умови та строки замовлення і постачання”, встановленим Порядком № 538;

дотримання при формуванні результативних показників паспорта бюджетної програми за КПКВК 2301400 Загальних вимог № 1536 і визначення показників, які забезпечать оцінку ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів, у тому числі ефективності надання публічних послуг;

забезпечення дотримання вимог Інструкції № 687 у частині здійснення деталізованих розрахунків обсягу видатків, визначеного у бюджетному запиті;

забезпечення дотримання вимог Порядку № 298 при розподілі бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів;

розроблення та затвердження порядку організації роботи Державного підприємства при здійсненні закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них і послуг за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я;

забезпечення контролю за дотриманням вимог договорів (угод) у частині стану виконання міжнародними спеціалізованими організаціями поставок замовлених матеріальних цінностей, надання ними звіту про використання коштів і своєчасного повернення невикористаного залишку коштів;

припинення практики приймання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів з меншим терміном придатності, ніж визначено у договорах (угодах), а також за відсутності підтвердження заміни в разі невикористання до закінчення терміну придатності;

спільне розроблення з міжнародними спеціалізованими організаціями механізму заміни МОЗ лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів з меншим терміном придатності за наявності гарантії їх заміни в разі невикористання до завершення терміну придатності;

запровадження дієвої системи внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету і закуплених матеріальних цінностей;

нормативне врегулювання питання призначення лікарських засобів, в інструкціях для застосування яких є обмеження щодо лікування дітей, визначення критеріїв їх використання;

забезпечення ефективного управління бюджетними коштами, виділеними на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

Зазначене свідчить про неналежне врахування МОЗ рекомендацій Рахункової палати, необхідність надсилання листів-нагадувань. Відповідно до статті 36 Закону здійснюватиметься подальший моніторинг виконання рекомендацій Рахункової палати.

 

 Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ