Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 27.06.2023 № 13-1

щодо Звіту про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель

На виконання пункту 2 рішення Рахункової палати від 27.06.2023 № 13-1 (далі – Рішення) Рішення та Звіт про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель (далі – Звіт), надіслано Верховній Раді України (лист від 18.07.2023 № 03-1622).

На виконання пункту 3 Рішення Звіт і Рішення надіслано Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку в порядку інформування (лист від 18.07.2023 № 03-1623).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" відомості про результати аудиту у формі Рішення надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 18.07.2023 № 03-1624).

На виконання статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" Рішення та Звіт надіслано Міністерству економіки України (лист від 18.07.2023 № 03-1625).

Кабінет Міністрів України (доручення від 31.07.2023 № 22441/3/1-23) доручив Міністерству економіки України, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерству юстиції України, Міністерству фінансів України, Антимонопольному комітету України, Державній аудиторській службі України та Державній казначейській службі України розглянути відповідно до компетенції лист Рахункової палати від 18.07.2023 № 03-1624, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; у разі потреби, подати пропозиції в установленому порядку.

На виконання цього доручення за результатами розгляду листа від 18.07.2023 № 03-1624 Рахункову палату поінформували:

Антимонопольний комітет України (лист від 07.08.2023 № 20-29.1/01-8848е) про підтримання пропозицій Рахункової палати, наданих Міністерству економіки України у Звіті;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (лист від 03.08.2023 № 12507/28/10-23) про взяття до відома інформації, зазначеної у Рішенні;

Міністерство фінансів України (лист від 07.08.2023 № 24010-12-3/21501) про готовність взяти участь в опрацюванні у встановленому порядку проєктів актів, які спрямовані на врегулювання порушених у Звіті питань.

Крім того, зазначено, що рекомендації Рахункової палати щодо включення до визначеного пунктом 2 частини другої статті 7 Закону України "Про публічні закупівлі" переліку випадків, які є підставою для недопущення здійснення платежів, рішень про початок моніторингу публічних закупівель, що здійснює орган державного фінансового контролю, та висновків про результати такого моніторингу потребують додаткового вивчення та узгодження позицій з цього питання різних органів влади з метою прийняття взаємоузгодженого рішення;

Державна аудиторська служба України (лист від 03.08.2023 № 003100-12/8741-2023) про підтримання рекомендацій Рахункової палати (пункт 3.2 розділу "Пропозиції" Звіту) та здійснення за дорученням Міністерства фінансів України напрацювання пропозицій щодо узгодження механізмів впливу на замовників, що порушують основоположні принципи здійснення публічних закупівель, а також доступу до персональних даних осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та їх прийняття на законодавчому рівні;

Державна казначейська служба України (лист від 08.08.2023 № 15-06-06/14213) про те, що рішення про початок моніторингу закупівель не може бути підставою для недопущення здійснення платежів, оскільки моніторинг процедури закупівлі проводиться протягом терміну дії договору (від початку проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та протягом терміну його дії), а оплату за договорами про закупівлю розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів можуть здійснювати на наступний день після реєстрації бюджетних зобов’язань;

Міністерство юстиції України (лист від 11.08.2023 № 106577/10462-4-23/7.2.4) про те, що вжиття заходів, передбачених абзацом третім підпункту 4.2 пункту 4 частини "Вирішила" Звіту, не належить до компетенції Міністерства.

Міністерство економіки України (листи від 03.08.2023 № 3311-01/39939-03 і від 10.08.2023 № 3301-01/41377-03) за результатами опрацювання Звіту повідомило про:

видання наказу від 03 квітня 2023 року № 1811 "Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2023 року за № 943/39999).

Цим наказом узгоджено положення пункту 4 Порядку визначення предмета закупівлі (затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 500/34783) та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" у частині застосування ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва";

намір здійснити оприлюднення щорічних звітів за 2021 та 2022 роки на офіційному вебсайті Мінекономіки відповідно до вимог пункту 3 частини першої статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням положень Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні;

здійснення роботи щодо:
 розроблення проєкту Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожня карта") на 2023–2025 роки, який включатиме, зокрема, напрям професіоналізації сфери публічних закупівель з відповідним планом заходів;
 розроблення у IV кварталі 2023 року методики комплексного економічного аналізу ефективності системи публічних закупівель;
 перегляду професійного стандарту для професій "Фахівець з публічних закупівель".

Крім того, Міністерство повідомило, що наступні щорічні звіти, що містять аналіз функціонування системи публічних закупівель, буде доповнено інформацією про стан врахування (реалізації) пропозицій і звернень щодо розвитку сфери публічних закупівель та вдосконалення електронної системи закупівель, а також про готовність до співпраці щодо методологічного забезпечення здійснення публічних закупівель у надзвичайних ситуаціях.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Віктор БОГУН