Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони

На виконання рішення Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-2 Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони (далі – Звіт про результати аудиту) та рішення Рахункової палати надіслано Верховній Раді України (лист від 07.06.2023 № 07-1199).

Рішення Рахункової палати з відповідними рекомендаціями надіслано Президентові України (лист від 06.06.2023 № 07-1175).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 07.06.2023 № 07-1201).

Звіт про результати аудиту та рішення Рахункової палати з відповідними рекомендаціями надіслано Службі судової охорони (лист від 07.06.2023 № 07- 1200), Державній судовій адміністрації України (лист від 07.06.2023 № 07-1202), Вищій раді правосуддя (лист від 07.06.2023 № 07- 1203).

Звіт про результати аудиту та рішення Рахункової палати з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень і недоліків надіслано територіальному управлінню Служби судової охорони (далі – ТУ ССО) у Вінницькій області (лист від 07.06.2023 № 07-1209), ТУ ССО у Дніпропетровській області (лист від 07.06.2023 № 07-1208), ТУ ССО у Закарпатській області (лист від 07.06.2023 № 07- 1207), ТУ ССО у м. Києві та Київській області (лист від 07.06.2023 № 07- 1204), ТУ ССО у Львівській області (лист від 07.06.2023 № 07-1206), ТУ ССО у Одеській області (лист від 07.06.2023 № 07-1205).

Прем’єр-міністром України надано доручення від 12.06.2023 № 17482/1/1-23 Міністерству фінансів України, Вищій раді правосуддя, Державній судовій адміністрації України відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) у листі від 30.06.2023 № 08020-01-3/17880 на виконання доручень Премʼєр-міністра України від 12.06.2023 № 17482/1/1-23 до листа Рахункової палати від 07.06.2023 № 07- 1201 і від 14.06.2023 № 17482/3/1-23 до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 12.06.2023 № 04-13/12-2023/126630 поінформувало, що розглянуло рекомендації Рахункової палати та зазначило: відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику від 24.03.2023, укладеного між Україною та Міжнародним валютним фондом, Україна зобов’язалася утримуватися від будь-якої податкової політики та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень у 2023 році та надалі.

Звільнення військовослужбовця від оподаткування доходів надається лише в разі його участі в місії з високим ступенем ризику. З огляду на зазначене пропозиція щодо внесення змін до пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України не підтримується.

Не підтримано пропозиції щодо встановлення Службі судової охорони бюджетних призначень на забезпечення діяльності за окремою бюджетною програмою, оскільки це не відповідає бюджетному законодавству.

Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України) листом від 05.07.2023 № 6-8039/23 повідомлено, що наказом ДСА України від 04.07.2023 № 314 затверджено План заходів щодо виконання пропозицій у формі рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони, затвердженому рішенням Рахункової палати від 23 травня 2023 р. № 11-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони». Планом заходів передбачено конкретні практичні кроки та механізм реалізації заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою під час аудиту порушень і недоліків, причин і умов, що призводять до них. Виконання плану заходів взято на контроль ДСА України.

Служба судової охорони (далі – ССО) листом від 07.07.2023 № 30/01.30- 02.2- 1217 поінформувала, що 16.06.2023 затверджено План заходів відповідно до Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони.

Крім того, повідомлено, що з метою визначення оптимального співвідношення між наявним фінансуванням та потребами в особовому складі для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах у ССО передбачаються організаційно-штатні заходи та більш широке використання технічних засобів охорони, переглядаються підходи до режимів несення служби.

Центральним органом управління ССО опрацьовується план перерозподілу зброї між ТУ ССО відповідно до нормативної потреби.

Організовано внутрішній контроль за дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи в Службі судової охорони в частині зазначення в договорах відповідних істотних умов, відповідності договорів законодавству, логічної послідовності їх викладу, відсутності суперечностей, доступності для розуміння.

Проведено робочу зустріч з керівництвом Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) щодо обговорення порядку реалізації запропонованих рекомендацій, за результатами якої ВАКС надіслано проєкт змін до пункту 5 Положення про Службу судової охорони в частині забезпечення цілодобової особистої безпеки суддів ВАКС.

На зустрічі також досягнуто попередніх домовленостей щодо розроблення спільного наказу з ВАКС про порядок забезпечення безпеки суддів ВАКС і членів їх сімей.

Вища рада правосуддя (далі – ВРП) листом від 20.06.2023 № 5387/0/9-23 повідомила: згідно з пунктом 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ВРП надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя щодо врегулювання на рівні законодавства їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів.

ВРП звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики із проханням щодо розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів про:

− урегулювання колізії правових норм положень частини другої статті 10 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» і частини першої статті 140 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо надання судді ВАКС цілодобової охорони;

 унормування питання реалізації системи особливих заходів державного захисту суддів ВАКС шляхом внесення змін до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» у частині доповнення переліку судів, щодо яких вживаються заходи державного захисту.

Щодо внесення змін до підпункту 5 пункту 13 Положення про Службу судової охорони повідомлено: ССО підзвітна ВРП та підконтрольна ДСА України.

ВРП запропоновано ССО розглянути питання внесення змін до підпункту 5 пункту 13 Положення про Службу судової охорони щодо забезпечення цілодобової особистої безпеки судді ВАКС відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», висловити свою позицію та надати ВРП відповідні пропозиції.

Ураховуючи викладене, у разі внесення до Верховної Ради України законопроєктів із зазначених у рішенні Рахункової палати питань, а також надходження від ССО пропозицій щодо внесення змін до Положення про Службу судової охорони їх буде розглянуто ВРП у порядку, встановленому законом.

ТУ ССО у Вінницькій області листом від 14.06.2023 № 33.07-330, ТУ ССО у Дніпропетровській області листом від 23.06.2023 № 35.07-801, ТУ ССО у Закарпатській області листом від 05.07.2023 № 38.03-241, ТУ ССО у м. Києві та Київській області листом від 03.07.2023 № 41.13-700, ТУ ССО у Львівській області листом від 04.07.2023 № 44.07-266, ТУ ССО у Одеській області листом від 17.07.2023 № 46.07-369 повідомили про розгляд рекомендацій Рахункової палати та усунення виявлених порушень і недоліків.

На виконання абзацу другого частини шостої статті 2322 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861 «Про Регламент Верховної Ради України» (зі змінами), Верховній Раді України надіслано інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати (лист від 25.07.2023 № 07-1684).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться моніторинг стану реалізації рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
Віктор БОГУН