Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 27.06.2023 № 13-3

щодо Звіту про результати аналізу ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за їх працевлаштування, в умовах воєнного стану

 

На виконання рішення Рахункової палати від 27.06.2023 № 13-3:

− рішення і Звіт про результати аналізу ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за їх працевлаштування, в умовах воєнного стану (далі – Звіт про результати аналізу) надіслано Верховній Раді України (лист від 12.07.2023 № 05-1577), Міністерству економіки України (лист від 12.07.2023 № 05-1582);

− Звіт про результати аналізу в порядку інформування надіслано Міністерству фінансів України (лист від 12.07.2023 № 05-1580) і Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (лист від 12.07.2023 № 05-1578);

− рішення в порядку інформування надіслано Раді національної безпеки та оборони України (лист від 12.07.2023 № 05-1584).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аналізу у формі рішення (лист від 12.07.2023 № 05-1579).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення та Звіт про результати аналізу надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 12.07.2023 № 05-1581), Державному центру зайнятості (лист від 12.07.2023 № 05-1583) і органам соціального захисту населення та центрам зайнятості, що були об’єктами контролю (лист від 12.07.2023 № 05-1585): Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, Лівобережному управлінню соціального захисту населення Дніпровської міської ради, Центральному управлінню соціального захисту населення Дніпровської міської ради, Управлінню соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Управлінню соціального захисту населення Обухівської районної державної адміністрації Київської області, Франківському відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Шевченківському відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Вінницькому обласному центру зайнятості, Дніпропетровському обласному центру зайнятості, Закарпатському обласному центру зайнятості, Київському міському центру зайнятості, Київському обласному центру зайнятості, Одеському обласному центру зайнятості.

Кабінетом Міністрів України на виконання рекомендацій Рахункової палати надано доручення від 18.07.2023 № 21846/1/1-23 Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки), Міністерству фінансів України (далі – Мінфін), Міністерству цифрової трансформації України (далі – Мінцифри), Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерству охорони здоров’я України, Національній соціальній сервісній службі України (далі – Нацсоцслужба), Державній прикордонній службі України та Державній службі статистики України розглянути результати аналізу та поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності подати в установленому порядку відповідні проєкти актів.

Мінфін листом від 08.08.2023 № 09020-09-7/21572 повідомив Рахункову палату, що:

− розроблено проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні», який після погодження всіма заінтересованими державними органами буде надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

− превентивна верифікація засобами інформаційно-аналітичної платформи у грудні 2022 року не здійснювалась у зв’язку із внесенням змін у налаштування систем безпеки. З 01.01.2023 забезпечено безперебійну роботу інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

− питання відображення в бухгалтерському обліку сум виплат і заборгованості врегульовано в нормативно-правових актах і може бути деталізовано в обліковій політиці або окремих методичних рекомендаціях, розроблених Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики листом від 11.08.2023 № 11369/0/2-23/44 поінформувало, що:

− постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» (далі – Постанова № 709), розробленою Мінсоцполітики за участі Нацсоцслужби, внесені зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (далі – Порядок № 332), згідно з якими, зокрема, з 01.08.2023 територіальні органи Нацсоцслужби будуть здійснювати перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи (далі – ВПО);

− 15.11.2018 підписано Протокол № 1 про порядок інформаційної взаємодії між Мінсоцполітики та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

− розробляє План заходів щодо виконання пропозицій та рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати аналізу, який буде надіслано додатково.

Слід зазначити, що Постанова № 709 прийнята на виконання рекомендацій Рахункової палати. Постановою № 709 затверджений у новій редакції Порядок № 332, в якому кардинально змінені умови надання та виплати допомоги на проживання ВПО (набрав чинності з 01.08.2023), при цьому розмір допомоги залишився незмінним, зокрема:

− виплата допомоги здійснюється ВПО з числа незахищених верств населення, тобто враховується майновий та економічний стан сім’ї; чітко визначено умови, за яких допомога не призначається та її виплата припиняється; вказано перелік осіб, які не включаються до складу сім’ї;

− передбачено строковість виплати: допомога призначається сім’ї на шість місяців, а також визначено умови, за яких допомога надається на другий шестимісячний термін автоматично;

− передбачено автоматичне відновлення виплат призначеної допомоги в разі включення територій, з яких перемістилися ВПО, до відповідного переліку;

− встановлено, що після настання строку повторного огляду медико-соціальними експертними комісіями допомога в розмірі 3 000 грн продовжує надаватися особі з інвалідністю протягом трьох місяців із дня закінчення строку дії довідки (за винятком осіб з інвалідністю з числа ВПО, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де відбуваються бойові дії).

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради листом від 14.08.2023 № 08/00/008/47641 поінформував про стан виконання рекомендацій Рахункової палати, зокрема:

− проведено робочу нараду з працівниками департаменту щодо дотримання прав, свобод і законних інтересів ВПО, працівників зобов’язано своєчасно вносити до програмних комплексів актуальну інформацію про зміни сімейного стану, у складі сім’ї, групи інвалідності;

− видано наказ від 20.07.2023, яким визначено заходи, спрямовані на усунення виявлених під час аналізу порушень та недопущення їх надалі;

− попереджено посадових осіб департаменту про персональну відповідальність у разі повторного допущення порушень;

− станом на 01.07.2023 за даними бухгалтерського обліку, бюджетної та фінансової звітності забезпечено відображення дебіторської заборгованості за надмірно виплаченими коштами щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, яка виникла в період дії постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»;

− здійснюється постійний моніторинг стану повернення сум переплат допомоги на проживання ВПО, вживаються заходи щодо забезпечення їх відшкодування, в тому числі шляхом проведення претензійно-позовної роботи.

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради листами від 17.08.2023 № 19/10-1 і від 20.09.2023 № 19/10-2 поінформувало, що з метою усунення виявлених недоліків видано наказ від 03.04.2023 № 16, яким затверджено План заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час аналізу; постійно здійснюється робота з повернення надміру виплачених коштів, зокрема 04.08.2023 набрало законної сили судове рішення від 04.07.2023 за цивільною справою № 201/5406/23, згідно з яким задоволені позовні вимоги управління про стягнення надміру нарахованих сум допомоги на проживання з ВПО К. у розмірі 60 тис. грн і судовий збір у розмірі 2,7 тис. грн; з виявлених 188 подвійних виплат на суму 1 913,0 тис. грн залишок переплати станом на 20.09.2023 – 61,6 тис. грн; з 95 тис. грн переплат, що виникли внаслідок недотримання вимог пункту 3 Порядку№ 332, – 67,4 тис. грн; проводиться моніторинг надміру сплачених коштів допомоги на проживання ВПО та сум допомоги, не зарахованих на рахунки одержувачів, вживаються заходи щодо недопущення повторного незарахування коштів.

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради листом від 07.08.2023 № 1/7-427 поінформувало, що недоліки виникли через неналежне функціонування та несвоєчасне доопрацювання програмного забезпечення.

Шевченківський відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради листом від 11.08.2023 № 26040-5063 повідомив: проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання строків при призначенні допомог, встановлених законодавством; здійснюється робота з повернення встановлених переплат, станом на 09.08.2023 із 15,4 тис. грн зайво сплачених сум допомоги на проживання ВПО повернено 14,5 тис. гривень.

Франківський відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради листом від 04.09.2023 № 260309-5178 повідомив, що зайво виплачені кошти отримано з ВПО-одержувачів допомоги, які повторно звернулися за допомогою через портал «Дія», станом на 09.08.2023 із зайво виплачених 371 тис. грн повернено 362,8 тис. гривень.

Управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації листом від 05.09.2023 № 01-05/207 поінформувало, що проведено роботу з усунення недоліків і порушень: за особовими рахунками, за якими виявлено недоплату, донараховано кошти допомоги на проживання; посилено контроль за дотриманням вимог законодавства під час призначення та виплати допомоги на проживання ВПО, дотриманням термінів розгляду заяв про призначення допомоги та опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат.

Управління соціального захисту населення Обухівської районної державної адміністрації Київської області листом від 06.09.2023 № 60/29-1229 повідомило, що з працівниками проведено навчання щодо неухильного дотримання норм законодавства при призначенні та виплаті допомоги на проживання ВПО.

Мінекономіки листом від 23.08.2023 № 4702-08/44573-03 поінформувало, що на виконання рекомендацій Рахункової палати:

− розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким передбачається внесення змін до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 (далі – Порядок № 331), у частині визначення критеріїв, у разі невідповідності яким особи з числа ВПО регіональним центром зайнятості згідно з абзацом четвертим пункту 9 Порядку № 331 приймається рішення про відмову роботодавцю в наданні компенсації витрат; виключення з абзаців першого та шостого пункту 9 слів «(крім подання заяви через Портал Дія)»; а також визначення в пункті 7 Порядку № 331 Державної служби зайнятості стороною договору інформаційної взаємодії;

− звернулося листом від 03.08.2023 № 4702-08/39909-03 до Державного центру зайнятості щодо розроблення і затвердження згідно з частиною дев’ятою статті 16 Закону України від 03 грудня 2019 р. № 324-IX «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» порядку опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат, а саме компенсації витрат роботодавцям, і надання проєкту цього документа та розробленого порядку проведення перевірок достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем на розгляд, а також визначення форми типового акта перевірки. Зазначені проєкти порядків листом Державного центру зайнятості від 08.08.2023 № 33/1022/5067-23 подані на розгляд Мінекономіки та на сьогодні опрацьовуються;

− для врегулювання діяльності Державної служби зайнятості відповідно до законів України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення» і від 02 березня 2000 р. № 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» у частині виконання функцій державної служби зайнятості центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, Мінекономіки розробляється законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань функціонування сфер зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яким, зокрема, передбачається врегулювання статусу Державної служби зайнятості.

Державний центр зайнятості листом від 11.08.2023 № 33/19/5152-23 надіслав затверджений наказом від 07.08.2023 № 119 План заходів за результатами аналізу ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні на 2023 рік.

Державний центр зайнятості з огляду на зауваження Рахункової палати щодо недосконалості норм Порядку № 331 надіслав Мінекономіки лист від 07.08.2023 № 33/1211/5002-23 про внесення змін до цього Порядку та вдосконалення його норм.

На виконання рекомендацій Рахункової палати та зазначеного Плану заходів Державний центр зайнятості листом від 08.08.2023 № 33/1022/5067-23 надіслав на розгляд Мінекономіки розроблені проєкти:

− Порядку опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій;

− Порядку проведення перевірок достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання компенсацій витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб, внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану та дотримання порядку їх використання роботодавцем.

Вінницький обласний центр зайнятості листом від 15.08.2023 № 02.2-17/3172-23 повідомив, що з метою запобігання вчиненню порушень законодавства в подальшій роботі з фахівцями центру зайнятості, які відповідають за реалізацію та здійснення контролю за використанням коштів компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, проведено навчання, під час якого детально проаналізовано недоліки в роботі, виявлені Рахунковою палатою. Удосконалено алгоритми дій та проведення моніторингу і контролю за цільовим використанням коштів компенсації. Фахівців служби зайнятості попереджено про персональну відповідальність у разі допущення помилок і порушень у подальшій роботі (наказ від 20.07.2023 № 171).

Дніпропетровський обласний центр зайнятості листом від 18.08.2023 № 12/02.02-2913 і Закарпатський обласний центр зайнятості листом від 23.08.2023 б/н поінформували про вжиття заходів щодо запобігання надалі недолікам і порушенням, виявленим під час аналізу: проведено навчання з фахівцями щодо дотримання вимог Порядку № 331; здійснено аналіз надходжень заяв від роботодавців, які подавали документи для отримання компенсацій витрат у 2022 році в електронній формі через Портал Дія, і проведено звіряння з даними інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу Мінфіну.

Київський обласний центр зайнятості листом від 17.08.2023 № 2591/02-02/01-36 повідомив, що з фахівцями центру проведено нараду та наголошено на обов’язковості своєчасного опрацювання даних Мінцифри, забезпечення обґрунтованого прийняття рішень про надання або відмову в наданні компенсації витрат за працевлаштування ВПО, посилення контролю за цільовим використанням коштів, виділених на надання роботодавцям компенсації витрат; акцентовано увагу на забезпеченні контролю термінів розгляду заяв роботодавців та дотриманні термінів проведення перевірок достовірності даних і перевірок цільового використання коштів.

Київський міський центр зайнятості листом від 17.08.2023 № 04-2-1412/10-21/23 поінформував про розгляд рішення та Звіту про результати аналізу і надав пояснення щодо:

− причин розбіжностей (80 заяв) між даними Мінцифри щодо кількості заяв, поданих роботодавцями і переданих на розгляд та прийняття рішення на надання компенсації витрат до регіональних центрів зайнятості засобами Порталу Дія, та даними центру зайнятості щодо кількості заяв, що надійшли в електронній формі засобами Порталу Дія;

− стану справ із повернення коштів компенсації витрат за працевлаштування однієї ВПО ТОВ «Лоєрс Рокерс».

Одеський обласний центр зайнятості листом від 10.08.2023 № 3563/06-01-33/42-23 поінформував, що на виконання рішення за результатами аналізу вживаються заходи щодо недопущення порушень і недоліків.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться моніторинг стану реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ