Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 24.10.2023 № 23-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

На виконання рішення Рахункової палати від 24.10.2023 №  23-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» (далі – рішення) поінформовано Верховну Раду України (лист від 06.11.2023 № 18-2622), а також рішення у порядку інформування надіслано Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (лист від 06.11.2023 № 18-2621), Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (лист від 06.11.2023 № 18-2620), Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 06.11.2023 № 18-2617), Раді національної безпеки і оборони України (лист від 06.11.2023 № 18-2619) та Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування та реабілітації військовослужбовців у медичних закладах (лист від 06.11.2023 № 18-2618).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості у формі рішення надіслано Кабінетові Міністрів України (лист від 06.11.2023 № 18-2616).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – Звіт) надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 06.11.2023 № 18-2615), Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Вінницькому обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Вінницькому казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємству, Приватному підприємству «Ортопедсервісцентр», Дніпропетровському обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Дніпропетровському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємству, Товариству з обмеженою відповідальністю «Орто-Трейд», Закарпатському обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Приватному підприємству «Протезно-ортопедична «Допомога», Київському обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Товариству з обмеженою відповідальністю «Антис-орто», Товариству з обмеженою відповідальністю «Без обмежень», Львівському обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Підприємству «Орто-Крок» ЛОГО «ПІЛ», Одеському обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Одеському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємству, Приватній фірмі «Тєллус», Полтавському обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Полтавському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємству, Товариству з обмеженою відповідальністю «Ортопед», Київському міському відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Київському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємству, Товариству з обмеженою відповідальністю «Приватне Київське протезно-ортопедичне підприємство» (лист від 06.11.2023 № 18-2614).

За результатами розгляду рішення Кабінет Міністрів України доручив (доручення Прем’єр-міністра України від 09.11.2023 № 35016/2/1-23) Міністерству  економіки України (далі – Мінекономіки), Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), Міністерству фінансів України (далі – Мінфін), Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ), Міністерству освіти і науки України (далі – МОН)  відповідно до компетенції опрацювати, вжити необхідних заходів до врегулювання порушених питань, усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшому: про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; з питань, що потребують прийняття рішення Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Мінсоцполітики листом від 23.11.2023 № 18409/0/2-23/58 поінформовано про напрацювання низки суттєвих змін до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 321 (далі – Порядок № 321), та розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації» (далі – проєкт акта), який листом Мінсоцполітики від 20.11.2023 № 11098/1/2-23/58 надіслано на розгляд Уряду. Після прийняття Урядом цього нормативно-правового акта, Мінсоцполітики для врегулювання порушених у Звіті питань будуть напрацьовані відповідні проєкти нормативно-правових актів, спрямовані на реалізацію положень Порядку № 321.

Також повідомлено, що для врегулювання питання управління ризиками та визначення відповідальних осіб за координацію управління ризиками та їх ідентифікацію в установі та кожному структурному підрозділі наказом Мінсоцполітики від 18.09.2023 № 337 «Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 13.02.2019 № 203» внесено зміни до складу робочої групи відповідно до актуальної штатної структури та схвалено План заходів щодо зменшення впливу ідентифікованих ризиків у діяльності структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики (протокол засідання робочої групи від 12.10.2023 № 2).

Мінфін підтримав рекомендації Рахункової палати щодо необхідності вжиття термінових заходів з усунення виявлених порушень та повідомив, що у разі надходження від Мінсоцполітики відповідних пропозицій, спрямованих на виконання рекомендацій Рахункової палати, разом з фінансово-економічними обґрунтуваннями, розрахунками та джерелами покриття додаткових видатків їх буде розглянуто у встановленому порядку (лист від 21.11.2023 № 09030-01-3/31978).

МОЗ повідомлено (лист від 27.11.2023 № 13-04/34515/2-23), що в межах спільної роботи з Мінсоцполітики напрацьовуються зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів», якими передбачається визначити форму єдиного висновку про потребу в забезпеченні особи з інвалідністю/дитини з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР). У висновку буде вказуватися конкретний підвид необхідного ТЗР. Такий висновок медико-соціальна експертна комісія та лікарсько-консультативна комісія будуть надавати на підставі індивідуального реабілітаційного плану, складеного мультидисциплінарною реабілітаційною командою. При цьому ведеться робота щодо синхронізації довідників ТЗР і додаткових засобів реабілітації (ДЗР), на стадії обговорення питання використання кількості рівнів деталізації видів, підвидів конкретних ТЗР та ДЗР.

Також повідомлено, що МОЗ спільно з Мінекономіки вжито заходів щодо внесення нової професії «протезист-ортезист» до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та включено проєкт Зміни № 13 до групи 2229.2 «Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)». Після остаточного формування проєкту Зміни № 13 ця професія буде затверджена в установленому порядку. Крім того, представниками МОЗ взято участь у розробленні професійного стандарту «Протезист-ортезист», затвердженого 05 жовтня 2023 року, внесеного до Реєстру професійних стандартів та оприлюдненого на офіційному вебсайті Національного агентства кваліфікацій 18 жовтня 2023 року. За Класифікацією видів економічної діяльності протезиста-ортезиста віднесено до секції Q «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги». Цим професійним стандартом визначено вимоги до професійної кваліфікації протезистів-ортезистів та суб’єктів, уповноважених законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання цієї професійної кваліфікації.

Крім того, МОЗ розроблено проєкти наказів «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», яким передбачено запровадження спеціалізації «Протезування-ортезування», та «Про затвердження Номенклатури спеціальностей професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за спеціальностями професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я», яким передбачено запровадження спеціальності «Протезування-ортезування» та цикли спеціалізації і тематичного вдосконалення за цією спеціальністю. До навчання на циклах спеціалізації допускатимуться особи, які здобули вищу освіту в галузі знань «Охорона здоров’я», «Біологія», «Хімічна інженерія та біоінженерія», «Механічна інженерія», «Виробництво та технології» або за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та мають стаж роботи за професійною кваліфікацією «Інженер-технолог-протезист», «Технолог ортопедичний» або «Технік-протезист-ортезист» не менше 3 років.

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення передбачається для протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, технологів ортопедичних та техніків-протезистів-ортезистів. Станом на листопад 2023 року зазначені вище проєкти проходять процедуру погодження.

Паралельно розпочато роботу щодо визначення закладів вищої освіти для підготовки протезистів-ортезистів, розроблення освітніх програм і компонентів кваліфікаційного іспиту для атестації протезистів-ортезистів відповідно до стандартів Міжнародного товариства протезистів та ортезистів.

МОН листом від 29.11.2023 № 1/18844-23 повідомлено, що ліцензовано підготовку кваліфікованих робітників за професіями: взуттьовик з індивідуального пошиття взуття – ліцензійний обсяг 735 осіб у 16 закладах професійної (професійно-технічної) освіти; складальник верху взуття – ліцензійний обсяг 625 осіб у 13 закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Мінсоцполітики на запит МОН надало інформацію щодо потреби 26 підприємств у 132 фахівцях із розроблення та виробництва сучасних протезів, ортезів. У 2023 році на навчання за державним замовленням за спеціальністю 163 «Біометрична інженерія» вступили 445 здобувачів.

Закарпатським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю повідомлено (лист від 23.11.2023 № 01-08/2372), що за результатами розгляду Звіту на виробничій нараді відповідальним працівникам наголошено на необхідності вжиття всіх заходів з метою своєчасного укладення договорів та здійснення контролю за дотриманням термінів їх виконання. Відділенням Фонду поінформовано підприємства, які забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, про неприпустимість включення до складу видатків на збут та адміністративних витрат видатків на оплату послуг з комерційного представництва та освітніх послуг. У разі виявлення таких фактів, оплата за такі послуги відділенням Фонду не здійснюватиметься.

Одеським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю повідомлено (лист від 20.11.2023 № 221/04) щодо надсилання 223 претензій про повернення безоплатно виданих засобів реабілітації, строк експлуатації яких не закінчився на дату настання смерті певної особи. Зокрема, надіслано претензію про повернення отриманого безоплатно електроскутера базового або сплачених за нього коштів, виданого за направленням № 03195033/2020/101 Біляївським управлінням соціального захисту населення. Щодо недотримання Одеським казенним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством умов договору у частині належної якості, безпеки та функціональних властивостей ТЗР, то підприємством на лист відділення з вимогою надати пояснення та вжити заходів щодо недоліків виробів, виданих особам з інвалідністю Т. Ю. В., Г. І. Л. та О. Л. В., поінформовано (лист від 10.10.2023 № 05/290) про направлення фахівців для усунення недоліків. Зазначені особи з інвалідністю особистим підписом засвідчили отримання, функціональність виробу та відсутність претензій до підприємства.

Київським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю поінформовано (лист від 05.12.2023 № 04-3118/23) про посилення контролю за своєчасністю укладання та виконання договорів з ремонту засобів реабілітації, дотриманням підприємствами строків виконання зобов’язань. Попереджено керівників підприємств, які забезпечують допоміжними засобами реабілітації, про стягнення пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасного виконання зобов’язань за договорами за кожен день прострочення (лист від 24.10.2023 № 04-2969/23). За результатами аудиту Державним комерційним підприємством «Київське експериментальне підприємство» повернено кошти в сумі 5,2 тис. грн за встановленим під час аудиту фактом забезпечення взуттям померлої особи. Кошти перераховано до державного бюджету платіжною інструкцією від 17.10.2023 № 130.

Київським міським відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю повідомлено (лист від 29.11.2023 № 1/6-966/04) про посилення контролю за документами, на підставі яких визначається ступінь функціональних можливостей для забезпечення протезами відповідної мобільності, та недопущення випадків включення підприємствами до складу видатків на збут та адміністративних витрат видатків комерційного представництва та освітніх послуг.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Ортопед» листом від 10.11.2023 № 634 повідомлено про отримання Звіту.

У визначений законодавством місячний термін окремими об'єктами контролю не повідомлено про розгляд рішення Рахункової палати від 24.10.2023 № 23-1. Таким об'єктам надіслано листи-нагадування.

Зазначене, а також необхідність відстеження видання постанов і наказів, вказаних у повідомленнях міністерств, зумовлює проведення відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» подальшого моніторингу виконання рекомендацій Рахункової палати з інформуванням про це Верховної Ради України і громадськості.

 

Заступник Голови Рахункової палати
Андрій МАЙСНЕР