Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 27.06.2023 № 13-4

04.03.2024 11:14

щодо Звіту про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету України за 2022 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету

Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) (лист від 01.01.2024 № 220-29.1/01-29е) повідомлено про стан виконання наданих за результатами аналізу рекомендацій відповідно до Плану заходів Антимонопольного комітету України щодо впровадження рекомендацій (пропозицій), затвердженого наказом Голови Комітету від 07.08.2023 № 49-ОД, зокрема:

при розгляді справ про державну допомогу, за наявності відповідних підтвердних документів, розрахунків тощо, які дають змогу встановити точний обсяг незаконної державної допомоги, що підлягає поверненню, буде зазначатися точна сума незаконної державної допомоги. У разі якщо це неможливо зробити, Комітет буде керуватися практикою застосування законодавства про державну допомогу в ЄС;

з метою відкритості і прозорості діяльності Комітету Законом України від 09 серпня 2023 року № 3295-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» внесено зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а саме доповнено статтею 24¹: на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України оприлюднюється інформація про дослідження ринків – звіти про результати проведених досліджень ринків;

розроблено Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, який затверджений розпорядженням Комітету від 14.12.2023 № 22-рп;

наказом Голови Комітету від 29.12.2023 № 100-ОД затверджено План заходів щодо усунення виявлених аудитом Рахункової палати порушень і недоліків.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК