Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 29.11.2018 № 30-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень органами Державної фіскальної служби України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень органами Державної фіскальної служби України (рішення та Звіт), надіслано Верховній Раді України (лист від 29.12.2018 № 16-3131).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 29.12.2018 № 16-3132).

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Державній фіскальній службі України (лист від 29.12.2018 № 16-3133).

Кабінет Міністрів України доручив (доручення Прем'єр-міністра України від 16.01.2019 № 633/1/1-19) Мінфіну, ДФС опрацювати рішення відповідно до компетенції, вжити заходів до усунення виявлених порушень, з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.

Мінфіном повідомлено (лист від 04.02.2019 № 11110-03-3/2901), що 18.12.2018 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1200 «Про утворення Державної податкової служби та Державної митної служби», якою, зокрема, передбачено реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу на Державну податкову службу України та Державну митну службу України.

Пунктом 4 постанови Мінфін зобов'язано у встановленому порядку у двомісячний строк подати Кабінету Міністрів України проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, розроблені згідно з цією постановою, та у тримісячний строк - пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, які випливають з цієї постанови, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Мінфін поінформував, що рішення Рахункової палати буде враховано при розробленні проектів положень про ДФС і Держмитслужбу (Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 06.03.2019 № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України», яка набрала чинності з 20.03.2019).

Мінфін також повідомив: внесено зміни до річного та помісячного розпису (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків) спеціального фонду на 2018 рік (довідки від 13.12.2018 №№ 1079 і 1060) у частині затвердження видатків за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 13 424,890 тис. грн, у тому числі 9 700 тис. грн. – на оплату послуг зі створення і впровадження комплексної системи захисту інформації в ІТС «Податковий блок», «Управління документами», «Єдина автоматизована інформаційна система» та проведення державної експертизи цих систем.

ДФС поінформувала (лист від 30.01.2019 № 103/2/99-99-05-03-01-10), що з метою виконання рішення Рахункової палати від 29.11.2018 № 30-5 наказом ДФС від 29.01.2019 № 66 затверджено План заходів для виконання рішення Рахункової палати (далі – План заходів), а також про стан усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень.

Мінфіном спільно з ДФС розроблено Концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, які схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1101-р.

Крім того, з метою організації заходів щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001» видано доручення в. о. Голови ДФС від 24.01.2019 № 2/99-99-01-09(06) щодо забезпечення здійснення комплексу заходів з координації структурних підрозділів з питань організації та здійснення внутрішнього контролю та закріплення за ними відповідних функціональних повноважень.

Слід зазначити, що Планом заходів (пункти 25–27) передбачено виконання рекомендацій Рахункової палати, які були надані за результатами попередніх контрольних заходів, але виконані частково.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь