Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-8

щодо Звіту про результати аналізу ефективності використання органами державного управління міжнародної технічної допомоги

На виконання рішення Рахункової палати про результати аналізу ефективності використання органами державного управління міжнародної технічної допомоги поінформовано Верховну Раду України (лист від 09.01.2018 № 07-59).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати (лист від 09.01.2018 № 07-60).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 09.01.2018 № 07-61) для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Мінекономрозвитку листом від 02.03.2018 № 4003-05/9168-03 поінформувало, що рекомендації за результатами аналізу будуть враховані під час проведення подальшої роботи з удосконалення нормативно-правової бази у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги, зокрема, розроблення нової середньострокової стратегії залучення міжнародної технічної допомоги до 2020 року, удосконалення порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, порядку ведення єдиного реєстру міжнародної технічної допомоги, у тому числі запровадження надання адміністративних послуг з реєстрації (перереєстрації) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в електронному вигляді тощо.

Мінекономрозвитку також повідомило про виконання функцій координатора залучення і використання в Україні міжнародної технічної допомоги. Зокрема, у 2017 році укладено 13 міжнародних договорів та інших двосторонніх документів з донорами для залучення технічної і фінансової допомоги з метою реформування відповідних сфер. Для забезпечення підзвітності та відповідальності за використання наданої допомоги Мінекономрозвитку спільно з донорами регулярно переглядає портфелі проектів. З урахуванням проведених консультацій забезпечено розроблення нового стратегічного документа щодо допомоги Україні з боку ЄС на 2018–2020 роки, нової п'ятирічної стратегії співробітництва з Агентством США з міжнародного розвитку, а також підписання Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2018–2022 роки.

Щодо відсутності повної та достовірної інформації про обсяги залученої до України міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку зауважило, що, згідно з чинним Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, Міністерством забезпечується обов'язкова державна реєстрація усіх проектів (програм) за умови дотримання суб'єктами, що беруть участь у реалізації цих проектів (програм), вимог до оформлення необхідних для реєстрації документів. Таким чином, рекомендацію Рахункової палати щодо необхідності внесення змін до цього Порядку в частині унеможливлення реалізації в Україні проектів міжнародної технічної допомоги без їх обов'язкової державної реєстрацій Мінекономрозвитку не враховано.

Крім того, не враховано рекомендацій Рахункової палати щодо необхідності удосконалення інформації про стан реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, яка подається Мінекономрозвитку Кабінету Міністрів України за результатами поточного та заключного моніторингу, єдиного реєстру міжнародної технічної допомоги в частині забезпечення повноти і достовірності інформації про зареєстровані проекти (програми) такої допомоги, а також забезпечення належної координації реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром і реципієнтом за якими є безпосередньо Мінекономрозвитку.

Стан реалізації уповноваженими державними органами рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова