Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених територіальним органам з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених територіальним органам з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ, поінформовано Верховну Раду України (лист від 04.01.2018 № 02-19).

Рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 04.01.2018 № 02-20).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано МВС та Головному сервісному центру МВС України (далі − ГСЦ МВС) для відповідного реагування (листи від 04.01.2018 № 02-21, № 02-22).

МВС та ГСЦ МВС листами від 27.02.2018 № 2744/05/31-2018 та від 09.02.2018 № 31/4770/1 поінформовано Рахункову палату про виконання наданих пропозицій.

Територіальними органами з надання сервісних послуг МВС вжито заходів з усунення порушень з обліку матеріальних цінностей у місцях зберігання. Зокрема, управлінням логістики ГСЦ МВС проведено складський облік запасів за типовою формою № 3-9 «Книга складського обліку запасів» та спрямовано до підпорядкованих підрозділів вказівку щодо необхідності ведення аналітичного обліку запасів в установленому чинним законодавством порядку.

Регіональні сервісні центри МВС (далі − РСЦ МВС) щоквартально надають інформацію щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та оформлення речових прав на них для своєчасного вжиття заходів реагування. Керівництву РСЦ МВС вказано на необхідність пришвидшення оформлення речових прав на земельні ділянки та проведення грошової оцінки землі.

Для вирішення проблеми неефективного використання товарно-матеріальних цінностей (далі − ТМЦ), які зберігаються на складах і не реалізуються, вжито заходів з розподілу та введення в експлуатацію придбаних ТМЦ, які зберігались на складі ГСЦ МВС на момент аудиту. За вказівкою ГСЦ МВС територіальними підрозділами забезпечено ефективне використання придбаних ТМЦ шляхом введення в експлуатацію. З метою недопущення порушень у подальшому ГСЦ МВС розроблено форми звітності, які дають можливість забезпечувати контроль за раціональним використанням територіальними органами матеріальних ресурсів, придбаних самостійно та отриманих централізовано.

Щодо дотримання вимог законодавства при наданні службових приміщень у користування стороннім організаціям. Поінформовано, що такі організації розміщуються у приміщеннях РСЦ МВС згідно з договорами оренди, укладеними з регіональними відділеннями Фонду державного майна України за погодженням з балансоутримувачем та МВС відповідно до вимог законів України «Про управління об'єктами державної власності» та «Про оренду державного та комунального майна». Вибір орендаря здійснюється регіональними відділеннями Фонду державного майна України на умовах конкурсу. Висновок про те, що об'єкт оренди не використовується та є вільним для оренди, РСЦ МВС надають тільки після узгодження з ГСЦ МВС. З метою забезпечення контролю за належним документальним оформленням правочинів з управління об'єктами нерухомого майна права державної власності ГСЦ МВС щоквартально опрацьовує відповідну інформацію.

За результатами розгляду отриманої інформації Рахункова палата, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", вважає належними заходи, вжиті для виконання вимог рішення та Звіту.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати взято на контроль.

 

Член Рахункової палати
О. С. Яременко