Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.08.2017 № 17-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2015-2016 роках та І півріччі 2017 року Міністерству охорони здоров'я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" (подальша реалізація рекомендацій Рахункової палати)

У рамках моніторингу виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати від 22.08.2017 № 17-1 щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 20152016 роках та І півріччі 2017 року Міністерству охорони здоров'я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", отримано інформацію Міністерства охорони здоров'я України від 20.04.2018 № 13-04/03/10254 про результати виконання заходів з реалізації пропозицій, наданих Рахунковою палатою.

Так, МОЗ наказом від 10.04.2018 № 642 затвердило порядок вибору спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг. Цей Порядок забезпечив визначення механізму вибору МОЗ спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі, а також підвищення ефективності та прозорості їх вибору.

З метою забезпечення правової визначеності державних підприємств МОЗ, що здійснюють супровід державних закупівель, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" та уточнено положення стосовно того, що супроводження кожного товару на всій території України здійснюється державними підприємствами МОЗ, які забезпечені необхідними виробничими потужностями, на підставі відповідних договорів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 123 для раціонального та ефективного використання лікарських засобів та медичних виробів, забезпечення мобільності їх перерозподілу внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298. Зокрема, передбачено, що МОЗ проводить моніторинг рівня забезпечення закладів охорони здоров'я, підпорядкованих установ товарами та вправі перерозподіляти їх залишки в десятиденний строк згідно з фактичною потребою.

Також визначено, що перерозподіл товарів може здійснюватися закладами охорони здоров'я і підпорядкованими установами самостійно, за взаємним погодженням, з наданням до МОЗ та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу підтвердних документів.

Крім того, зобов'язано структурні підрозділи з питань охорони здоров'я, підпорядковані МОЗ установи забезпечити першочергове використання лікарських засобів і медичних виробів з меншими строками придатності. У разі прогнозованої неможливості використання лікарських засобів та медичних виробів структурні підрозділи з питань охорони здоров'я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров'я ініціюють до МОЗ перерозподіл не менш як за п'ять місяців до завершення строку придатності або коли строк придатності становить не менш як 30 відсотків загального терміну придатності.

Для своєчасного збору інформації про об'єктивну та реальну потребу з регіонів, удосконалення системи внутрішнього контролю та здійснення належного моніторингу й ефективного використання залишків лікарських засобів та медичних виробів у регіонах МОЗ розроблено Положення про збір заявок, розподіл, перерозподіл та використання лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів, їх залишків, придбаних за рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру". Це Положення буде регулювати і використання залишків лікарських засобів і медичних виробів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, для надання медичної допомоги в поточному році в розрізі інших захворювань та заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями.

Наказом МОЗ від 10.04.2018 № 641 внесено зміни до Положення про групи технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель, Порядку підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України та Порядку підготовки, затвердження та погодження Інформації щодо предмета закупівлі. Зокрема, встановлено строки для формування номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, а також для затвердження Постійною робочою групою з питань профільного супроводу державних закупівель Інформації щодо предмета закупівлі. Також нормативно визначено окремий порядок ініціювання притягнення до відповідальності членів Груп технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель.

З метою забезпечення своєчасного погодження кошторисів витрат на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, наданих спеціалізованими організаціями, наказом МОЗ від 10.04.2018 № 637 встановлено строки погодження МОЗ кошторису, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за умови його відповідності Інформації щодо предмета закупівлі (технічному завданню), визначеній у відповідних договорах, укладених між МОЗ та спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та інших вимог законодавства, а також умов угод (договорів). Цей строк становить чотири робочі дні з моменту надходження їх до МОЗ.

Договори із спеціалізованими організаціями на 2018 рік укладаються на оновлених умовах відповідно до умов вибору. Ці оновлені умови забезпечують можливість контролю МОЗ за строками тендерних процедур спеціалізованих організацій, зміни умов оплати на покошторисну оплату вартості товару (тільки у Краун - 30 відс. передоплати), надання очікуваних графіків поставок, встановлення строків на укладення договорів спеціалізованих організацій з постачальниками, забезпечення подання щотижневої електронної звітності (або звітності в режимі реального часу) щодо усіх процедур пов'язаних із закупівлями.

МОЗ отримує лікарські засоби та медичні вироби з терміном придатності, визначеним у договорах. Винятки можливі лише за умови обґрунтованої нагальної потреби пацієнтів у вказаних лікарських засобах та медичних виробах; підтвердження відповідними закладами охорони здоров'я, установами, групами експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи з питань профільного супроводу державних закупівель, такої потреби; наявності гарантійних листів спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі щодо заміни лікарського засобу або медичного виробу в разі неможливості його використання до завершення терміну придатності.

Отже, станом на 30.05.2018 МОЗ не виконано в повному обсязі такі рекомендації Рахункової палати:

− ініціювати внесення змін до умов договорів, укладених з міжнародними спеціалізованими організаціями, у частині відповідальності за порушення термінів постачання лікарських засобів і медичних виробів для виконання національних програм у галузі охорони здоров'я;

 притягти до відповідальності винних у виявлених порушеннях посадових осіб;

 вжити заходів щодо запобігання фактам псування лікарських засобів і медичних виробів через недотримання температурних умов при їх транспортуванні та недопущення їх надалі.

Рахунковою палатою проводиться постійний моніторинг стану подальшої реалізації Міністерством охорони здоров'я України її рекомендацій.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий