Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.11.2017 № 24-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України надіслано Верховній Раді України (лист від 20.12.2017 № 02-2284).

Згідно із статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату», Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 20.12.2017 № 02-2285).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», рішення Рахункової палати та Звіт з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків надіслано Вищому адміністративному суду України (лист від 20.12.2017 № 02-2286).

Міністерство юстиції України на виконання доручення Кабінету Міністрів України листом від 22.01.2018 № 2327/14571-0-4-17/7.3.1 повідомило про розгляд рішення Рахункової палати та, дослідивши нормативні акти, в межах компетенції підтвердило, що чинним законодавством України не встановлено гарантії і компенсації для суддів, які переводяться з вищих спеціалізованих судів до інших судів.

Разом з тим, зважаючи на положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Закону України «Про Вищу раду правосуддя», для формування пропозицій щодо законодавчого закріплення таких гарантій і компенсацій необхідно комплексно вивчити це питання з урахуванням позицій Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя та органів суддівського самоврядування.

У разі визнання за доцільне розроблення та надходження до Мін'юсту проекту акта, спрямованого на вирішення порушеного питання, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Мін'юст забезпечить здійснення його правової експертизи.

Міністерство фінансів України листом від 25.01.2018 № 08020-01-13/2204 поінформувало Рахункову палату, що на виконання доручення Кабінету Міністрів України у межах компетенції опрацювало рішення Рахункової палати і повідомляє, що наприкінці минулого року, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», створено Верховний Суд. У зв'язку з цим розпочато ліквідацію Вищого адміністративного суду України, як це передбачено пунктом 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.

У 2018 році, згідно з частиною першою статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Вищий адміністративний суд України провадитиме процедуру ліквідації відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Міністерство соціальної політики України листом від 26.01.2018 № 1432/0/2-18/28 поінформувало Рахункову палату про розгляд рішення Рахункової палати та в межах компетенції щодо питання встановлення гарантій і компенсацій для суддів, які переводяться з вищих спеціалізованих судів до інших судів, повідомило, що, відповідно до пункту 1 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12, Державна судова адміністрація України здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів.

Отже, у разі надходження до Мінсоцполітики відповідного проекту нормативно-правового акта від Державної судової адміністрації України його буде опрацьовано в установленому законодавством порядку.

Вищий адміністративний суд України листом від 26.01.2018 № 98112-14/18 поінформував Рахункову палату, що з метою усунення виявлених під час аудиту порушень і недоліків врахував рекомендації Рахункової палати.

Так, усунено недоліки під час проведення аудиту щодо недотримання Вищим адміністративним судом України вимог пункту 5 розділу II Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 13.03.1998 № 59 (у редакції наказу від 28.07.2017 № 669), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.1998 за № 218/2658, у частині відшкодування витрат на проживання в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.

Щодо інших рекомендацій і пропозицій, то Вищий адміністративний суд України не може вжити дієвих заходів у зв'язку зі здійсненням ліквідаційної процедури та передачею майна до Верховного Суду.

За результатами розгляду вказаних листів, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий