Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.09.2017 № 18-6

щодо Звіту про результати аналізу обґрунтованості планування (прогнозування) надходжень акцизного податку до державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу обґрунтованості планування (прогнозування) надходжень акцизного податку до державного бюджету надіслано Верховній Раді України (лист від 28.09.2017 № 16-1726).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 28.09.2017 № 16-1727).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано для відповідного реагування Міністерству фінансів України (лист від 28.09.2017 № 16-1728), Державній фіскальній службі України (лист від 28.09.2017 № 16-1729).

Згідно з отриманою інформацією, Прем'єр-міністр України доручив (доручення від 10.10.2017 № 38633/1/1-17) Мінфіну (скликання), Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Міненерговугіллю, ДФС, Держстату вжити заходів до усунення виявлених недоліків та у разі необхідності подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідні проекти актів.

Міністерство фінансів України повідомило (листи від 23.10.2017 № 35140-02-2/28624, від 08.11.2017 № 35140-05-10/30671), що під час внесення змін до методик прогнозування акцизного податку Міністерство розгляне рекомендації Рахункової палати щодо їх вдосконалення.

Рекомендації Рахункової палати щодо уніфікації звітності, що подається виробниками та імпортерами підакцизних товарів (продукції), будуть взяті до уваги з метою їх врахування при внесенні змін до нормативно-правових актів.

Водночас Мінфін повідомив, що готовий долучитися до роботи з розроблення економіко-математичних моделей прогнозування обсягів виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів (продукції) у разі їх надходження від профільних міністерств.

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду Звіту повідомила (лист від 30.10.2017 № 5/99-99-07-01-02-16), що з метою удосконалення методики проведення розрахунків прогнозних надходжень податків ДФС було замовлено Науково-дослідницькому інститутові фінансового права розроблення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи "Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби України" (далі − НДДКР).

У 2015 році в рамках НДДКР виконано детальну апробацію використання економетричних моделей ARIMA, VAR, VEC, що реалізовані на базі крос-платформи GRETL і призначені для аналізу й прогнозування часових рядів та застосовуються для прогнозування податкових надходжень у розрізі основних бюджетоутворюючих податків на національному та регіональному рівні. Згідно зі звітом НДДКР, методи економетричного моделювання можуть бути застосовані у разі запровадження політики середньо- та довгострокового планування з відповідною прогнозованістю щодо змін величини ставок та умов оподаткування.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий