Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 08.08.2017 № 16-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів та державного майна на підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів та внутрішніх водних шляхів

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів та державного майна на підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів та внутрішніх водних шляхів надіслано Верховній Раді України (лист від 28.08.2017 № 04-1524).

Згідно із статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату", відомості про результати зазначеного аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 28.08.2017 № 04-1525).

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству інфраструктури України (лист від 28.08.2017 № 04-1526) та Державному підприємству "Укрводшлях" (лист від 28.08.2017 № 04-1527) з метою вжиття заходів для усунення виявлених недоліків.

На рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 11.09.2017 № 34098/1/1-17 Мінінфраструктури уважно проаналізувати його, вжити невідкладних заходів з метою усунення виявлених порушень і притягти до відповідальності винних осіб, про вжиті заходи поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів.

Мінінфраструктури повідомило Рахункову палату (лист від 31.10.2017 № 11030/27/10-17), що у Верховній Раді України зареєстровані законопроекти "Про внутрішній водний транспорт" (№ 2475а), "Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства в Україні щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні" (№ 2712), "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні)" (№ 2713) і "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей справляння рентної плати за спеціальне використання води та оподаткування земель внутрішнього водного транспорту" (№ 2476а). Чинне законодавство у цій сфері є застарілим, неефективним, а окремі питання взагалі не унормовані. В Україні відсутній базовий/спеціальний закон, який би регулював використання внутрішніх водних шляхів України, а також питання фінансового забезпечення утримання і реконструкції судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів). Бюджетна підтримка, що надається ДП "Укрводшлях" (експлуатуюча організація), залишається незмінною упродовж останніх п'яти років (39,0 млн грн) і у 2017 році покривала лише 11 відс. обґрунтованої потреби, що унеможливлює здійснення регламентних заходів з відновлення технічного стану водних шляхів і шлюзів.

До листа Мінінфраструктури додається окреме доручення заступника Міністра інфраструктури Лавренюка Ю. Ф. (від 18.08.2017 № 666/27/11-17), надане ДП "Укрводшлях", яке містить перелік заходів з метою усунення зауважень і виконання рекомендацій Рахункової палати (12 заходів із термінами виконання у 2017 році).

Водночас ДП "Укрводшлях", яке, відповідно до вимог пункту 2 статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", у місячний термін з дня одержання рішення Рахункової палати мало поінформувати про результати його розгляду, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи, станом на 01.12.2017 таку інформацію Рахунковій палаті не надало, отже вимоги пункту 2 статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" не виконало. Про невиконання ДП "Укрводшлях" як об'єктом контролю вимог вказаної статті Закону України "Про Рахункову палату" було повідомлено Мінінфраструктури, до сфери управління якого це підприємство належить.

З метою належного реагування на рекомендації Рахункової палати Мінінфраструктури та ДП "Укрводшлях" запропоновано (лист від 05.12.2017 № 04-2174) невідкладно повернутися до розгляду цього питання та поінформувати Рахункову палату про заплановані та вжиті заходи.

Мінінфраструктури повідомило про вжиті заходи за рекомендаціями Рахункової палати, які стосувалися Міністерства (лист від 27.12.2017 № 13480/27/10-17).

Разом з тим, ДП "Укрводшлях" інформацію про результати розгляду пропозицій Рахункової палати, які стосуються підприємства, станом на 15.01.2018 так і не надало, зокрема, щодо пропозицій оновити та подати на погодження до Мінінфраструктури розпорядчі документи щодо визначення облікової політики Підприємства; актуалізувати положення статуту Підприємства; з метою ефективного використання майна, яке не відповідає критеріям активу, прийняти відповідні управлінські рішення за погодженням з Мінінфраструктури щодо доцільності подальшого перебування майна на балансі ДП "Укрводшлях"; з метою мінімізації втрат Підприємства вжити заходів щодо подальшого списання, продажу, передачі в оренду наявних в обліку основних засобів, які не відповідають критеріям активу і не використовуються у виробничій діяльності; розробити та подати на затвердження Мінінфраструктури стратегічний план розвитку Підприємства.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", перебуває на постійному контролі в департаменті з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба