Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.09.2017 № 18-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України об'єктами державної власності у електроенергетичному комплексі

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України об'єктами державної власності у електроенергетичному комплексі надіслано Верховній Раді України (лист від 04.10.2017 № 04-1763), відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів - Кабінету Міністрів України (лист від 04.10.2017 № 04-1764).

Згідно з вимогами статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (лист від 04.10.2017 № 04-1765) для відповідного реагування.

Після розгляду рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 14.10.2017 № 39797/1/1-17, яким, зокрема, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України визначено розглянути та вжити заходів до виконання рекомендацій Рахункової палати. Про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Рахункова палата отримала лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17.11.2017 № 04/32-10492, яким поінформовано про результати розгляду рішення Рахункової палати та вжиті заходи.

Зокрема, з метою своєчасного затвердження фінансових планів Міненерговугілля зобов'язало ДП «НЕК «Укренерго» та ПАТ «Укргідроенерго» вжити заходів щодо забезпечення подання в установленому порядку на розгляд Міністерства проектів фінансових планів. Поданий на розгляд Міненерговугілля проект фінансового плану ДП «НЕК «Укренерго» на 2018 рік, опрацьовується структурними підрозділами Міністерства та в установленому порядку буде наданий на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку.

Міненерговугілля вживаються заходи щодо прискорення завершення процедури ліквідації підприємств паливно-енергетичного комплексу. З метою завершення процедури ліквідації підприємств електроенергетичного комплексу Міненерговугілля розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України» «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» щодо виключення підприємств ПЕК з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані», яким передбачається виключення з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, таких підприємств електроенергетичного комплексу: Філія Державного підприємства «Науково-дослідний інститут енергетики», інститут «Укрдіпарогавзочистка, Державне підприємство з впровадження та налагодження електронних вимірювань «Укренергоналадкавимірювання».

Також, Міненерговугілля наказом від 21.07.2017 № 479 прийнято рішення про ліквідацію Державного підприємства «Спеціалізована база з комплектної поставки електроенергетичного обладнання». Призначено голову ліквідаційної комісії та затверджено план заходів з ліквідації підприємства.

Міненерговугілля наказом від 31.03.2017 № 255 зобов'язало керівників підприємств, на балансі яких обліковується державне майно, що належить до сфери управління Міненерговугілля, забезпечити невідкладне оформлення права користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти державної власності, та які використовуються без правовстановлюючих документів.

Міненерговугілля наказом від 12.09.2017 № 599 затвердило статут ДП «НЕК «Укренерго» у новій редакції, положення якого не передбачають погодження Міністерством відмови від договорів про спільну діяльність.

Міненерговугіллям опрацьовується проект стратегічного плану розвитку ДП «НЕК «Укренерго» на 2018-2022 роки.

Крім того, Міненерговугіллям розроблено проект наказу «Про усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту ефективності управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України об'єктами державної власності у електроенергетичному комплексі», який після затвердження буде направлено до Рахункової палати.

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації Міненерговугіллям рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба