Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України поінформовано Верховну Раду України (лист від 16.07.2019 № 07-2092).

Згідно із статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату», Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 16.07.2019 № 07-2093).

Звіт про результати аудиту та рішення Рахункової палати з відповідними рекомендаціями для усунення виявлених порушень і недоліків направлено Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (лист від 16.07.2019 № 07-2094).

Про результати аудиту поінформовано та надано рекомендації Державній судовій адміністрації України (лист від 16.07.2019 № 07-2095).

Першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі України дано доручення від 31.07.2019 № 24855/1/1-19 Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мін’юсту, Мінсоцполітики, Мінрегіону та Київський міськдержадміністрації відповідно до компетенції опрацювати, вжити заходів до усунення виявлених порушень та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 18.07.2019 № 24855/1/1- 19 Міністерством фінансів України листом від 25.10.2019 № 19010-04-7/27134 повідомлено про погодження пропозицій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту.

Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України) листом від 14.08.2019 № 6-20977/19 повідомлено про розроблення та затвердження наказом від 12.08.2019 № 800 плану заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія), яким передбачено:

– вжити дієвих заходів щодо запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з системами обліку вакантних посад суддів та ведення суддівського досьє;

– дотримуватися Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 553), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за № 1353/18648, з метою визначення результативних показників, що характеризують напрям використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань Комісії з питань удосконалення кадрового планування в системі правосуддя;

– визначити за погодженням з Вищою радою правосуддя обґрунтовану кількість суддів окружних адміністративних та господарських судів;

– встановлювати Комісії обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв;

– здійснювати з оптимальною періодичністю та послідовністю планування внутрішніх аудитів у підзвітних установах, забезпечити проведення внутрішніх аудитів ефективності використання коштів у Комісії.

Слід зазначити, що у зв’язку з припиненням 7 листопада 2019 року повноважень членів колишнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на виконання Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», реалізацію рекомендацій Рахункової палати призупинено.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів на виконання рекомендацій перебуває на контролі Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
О. С. Яременко