Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.10.2019 № 29-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, на заходи з реінтеграції тимчасово окупованих територій та їх населення в єдиний конституційний простір України

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, на заходи з реінтеграції тимчасово окупованих територій та їх населення в єдиний конституційний простір України, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 05.12.2019 № 05-3288).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 05.12.2019 № 05-3289).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано об’єкту аудиту – Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (лист від 05.12.2019 № 05-3290).

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету від 20.12.2019 № 04-13/10-964(256157) на виконання доручення Голови Верховної Ради України щодо Звіту про результати аудиту доручено Кабінету Міністрів та Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Мінветерани) опрацювати результати аудиту, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету і Рахункову палату.

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 16.12.2019 № 2382/03-3 Мінветеранів, МЗС, Мінфіну, разом із заінтересованими органами вжити відповідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності в установленому порядку подати пропозиції на розгляд Уряду.

Мінветеранів листом від 08.01.2020 № 22/7.1-37-20 поінформувало Рахункову палату, що на виконання доручень Прем’єр-міністра України О. В. Гончарука від 09.12.2019 № 44501/3/1-19 до листа Рахункової палати від 05.12.2019 № 05-3289 та від 16.12.2019 № 44501/1/1-19 до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 20.12.2019 № 04-13/10-964(256157) опрацьовано рішення Рахункової палати від 22.10.2019 № 29-3, розроблено та вжито заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень та недоліків, зокрема: підготовлено проєкт Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України», який визначає категорії та види державної допомоги особам, позбавленим свободи.

Зазначеним законопроєктом передбачена: діяльність міжвідомчої комісії щодо надання допомоги зазначеній категорії осіб, до якої входитимуть ряд міністерств, відомств, правоохоронних органів та інших представників влади, які мають опікуватися особами, яких позбавили свободи внаслідок агресії проти України; можливість поширення таких норм на осіб, незаконно позбавлених особистої свободи у попередні, ніж поточний рік, періоди для забезпечення соціального захисту таких осіб; конкретизація переліку документів та відомостей, що підтверджують факт та обставини незаконного позбавлення особи особистої свободи у зв'язку із його громадською або політичною діяльністю, та які мають бути додані заявником до звернення; унормування необхідності подання Комісії з розгляду питань щодо надання допомоги належним чином завірених копій документів, що підтверджують громадянство безпосередньо осіб, незаконно позбавлених особистої свободи; запровадження реєстру осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.12.2019 № 1222 «Про деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення», якою затверджено: Порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; Порядок здійснення заходів із психологічної реабілітації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення; Порядок здійснення заходів із соціальної і професійної адаптації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення.

Мінветеранів у листі поінформувало про вжиття організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення своєчасної реалізації Проєкту Світового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей».

Наказами Міністерства від 20.09.2019 № 87 призначено координатора Проєкту в особі державного секретаря Міністерства Л. В. Дараган, від 26.12.2019 № 125 та від 24.12.2019 № 122 внесено зміни до складу Робочої групи з реалізації Проєкту та до складу Тендерного комітету.

Наказом Міністерства від 06.12.2019 № 123 внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік щодо збільшення показників видатків спеціального фонду бюджету за бюджетною програмою «Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та повернення комбатантів» на суму 37195,5 тис. грн, з них видатки розвитку 28383,9 тис. грн, видатки споживання 8811,6 тис. гривень.

Підготовлено щорічний звіт про стан реалізації Гранту відповідно до вимог Договору про надання повноважень, укладеного між Мінекономрозвитку та Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 10.01.2020 № 50 та направлено до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Міністерством вжито організаційних заходів з метою виконання органами місцевого самоврядування угод про співпрацю, зокрема, укладено додаткові угоди про внесення змін з покладанням на Ініціаторів субпроєктів обов’язків здійснювати координацію субпроєктів у частині здійснення заходів, передбачених співфінансуванням.

Мінветеранів поінформувало про вжиття заходів щодо забезпечення виконавцями субпроєктів встановлення та укомплектування обладнання і використання ними матеріальних цінностей, придбаних за кошти Гранту, одразу після забезпечення можливостей початку експлуатації.

Так, у місті Миколаєві у лікарні вже використовується закуплене за кошти Гранту медичне обладнання, буде закуплено матеріальні цінності для забезпечення діяльності КУ «Міський центр допомоги ВПО та ветеранам АТО/ООС». У містах Бердянськ Запорізької області та Куп’янськ Харківської області, Сурсько-Литовській об'єднаній територіальній громаді матеріальні цінності закуплені частково.

Мінветеранів підготовлено та направлено листи до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування ініціаторів субпроєктів щодо урахування рекомендацій, наданих територіальними управліннями Рахункової палати за результатами перевірок, зокрема: вжиття організаційних заходів щодо своєчасного виконання угод про співпрацю, укладених в рамках реалізації ФДРМ Гранту TF0A3307 в частині виділення співфінансування з місцевого бюджету; вжиття заходів щодо забезпечення імплементаторами встановлення та укомплектування обладнання і використання матеріальних цінностей, придбаних за кошти Гранту, для реалізації заходів субпроєктів; забезпечення усунення виявлених аудитом порушень і недоліків та їх недопущення у подальшому, вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий