Проєкт: «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»

Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Виконавець: Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

Бенефіціар: Міністерство фінансів України

Реципієнт: Рахункова палата

Тривалість: 07.2019 – 12.2022

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) підтримує Україну з 1993 року і діє за дорученням Федерального уряду Німеччини, Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів для посилення економічного розвитку країни. Задля імплементації Угоди про асоціацію з ЄС Німецьке товариство міжнародного співробітництва співпрацює з Урядом України. Нині пріоритетними напрямами німецько-української співпраці є: ефективне державне врядування; енергоефективність і клімат; сталий економічний розвиток.

Однією з реформ, якою опікується GIZ є національна реформа державних фінансів, що має на меті забезпечити більш прозоре та ефективне управління державним бюджетом України відповідно до європейських та міжнародних стандартів, а також мобілізація доходів держави на користь сталого розвитку. Незважаючи на суттєві успіхи цієї реформи, перед системою державних фінансів України все ще стоять серйозні виклики.

Запроваджені на сьогодні платформи для забезпечення прозорості державних фінансів все ще потребують зовнішньої допомоги, яка і надається в межах реалізації проєкту «Ефективне управління державними фінансами ІІІ» (далі – Проєкт), що сприяє вітчизняним фінансовим інституціям в реалізації реформи державних фінансів задля створення ефективної та підзвітної системи управління державними фінансами.

Рахункова палата як орган, що здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням є одним із реципієнтів цього Проєкту і отримує від GIZ консультаційну підтримку у стратегічному плануванні, комунікації та в управлінні знаннями, що допомагає їй посилити свою роль, як незалежного вищого органу аудиту України.

Співпраця з Проєктом відбувається в межах визначених пріоритетів :

- Зміцнення інституційних спроможностей Рахункової палати по відношенню до управління персоналом та комунікації;

- Поглиблення інтеграції у глобальну міжнародну систему зовнішнього державного аудиту;

- Сприяння забезпеченню належними фінансовими, матеріальними та інформаційно- технічними умовами діяльності РП;

- Покращення обізнаності щодо ролі та функцій РП, вдосконалення позитивного іміджу та значення РП.