МОЗ і медуніверситети повинні більш ефективно витрачати кошти на підготовку медичних і фармацевтичних кадрів – Рахункова палата

11.04.2019 13:58

З набранням чинності нового Закону України "Про вищу освіту" з 06.09.2014 медичним закладам вищої освіти (університетам і академії) надано автономію та самоврядування, зокрема у прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, проте належного внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету та державного майна 7 перевіреними медуніверситетами і академією, як показав аудит, не забезпечено: бюджетні кошти використовуються з порушенням вимог чинного законодавства, непродуктивно, нерезультативно і неекономно. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України на підготовку медичних, фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами, та стану використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Василь Невідомий.

Аудитори Рахункової палати перевірили головного розпорядника коштів – Міністерство охорони здоров'я України і 7 закладів вищої освіти (медичних університетів і академію). Перевіркою охоплено 2017‑2018 роки.

Розповідаючи про основні проблеми підготовки медичних і фармацевтичних кадрів, Василь Невідомий відзначив, що МОЗ не забезпечило належного виконання функцій головного розпорядника коштів, зокрема в частині належного контролю за використанням коштів 14 закладами вищої освіти, що належать до сфери його управління, а також своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень у цій сфері. Роль державного замовника з підготовки медичних і фармацевтичних кадрів МОЗ виконувало формально.

Протягом останніх трьох років участь МОЗ у реалізації державної політики у сфері вищої освіти не була ефективною. Через відсутність стратегії розвитку вищої медичної освіти реформування цієї галузі МОЗ здійснювалося безсистемно, пріоритети діяльності не були визначені.

Лише 27.02.2019 розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено розроблену за участі МОЗ Стратегію розвитку медичної освіти, одним із пріоритетних напрямів якої визначено підвищення якості вищої медичної освіти. Уряд зобов'язав МОЗ разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти. Проте станом на 09.04.2019 такий план заходів МОЗ не розроблено.

Також член Рахункової палати зазначив, що МОЗ як державний замовник фактично самоусунулось від виконання функцій з формування державного замовлення на підготовку медичних і фармацевтичних кадрів. Загалом у 2017–2018 роках МОЗ не виконало показники державного замовлення з прийому 1335 осіб і випуску163 особи, чим створено ризик незабезпечення закладів охорони здоров'я кваліфікованими медичними кадрами.

«Ми погоджуємось з позицією міністерства, що саме потреби пацієнтів на місцях мають визначати, скільки лікарів і яких потрібно готувати у конкретному медзакладі, але підкреслю, що саме роль міністерства у системному підході до обґрунтованого формування державного замовлення і визначення реальних потреб у лікарях є визначальною», – наголосив Василь Невідомий.

Аудит засвідчив, що через відсутність контролю з боку МОН і МОЗ за дотриманням ЗВО, що належать до сфери управління МОЗ, вимог ліцензійних умов, протягом 2017‑2018 років, окремі медуніверситети при здійсненні освітньої діяльності не дотримувалися затверджених ліцензованих обсягів: з перевищенням встановлених ліцензованих обсягів, як правило, здійснювалася підготовка фахівців за кошти фізичних і юридичних осіб, у т. ч. іноземних громадян. Наприклад, в Одеському медуніверситеті навчалося 8861 осіб при встановлених 4585 осіб загальних ліцензованих обсягах підготовки; в медуніверситеті імені О. О. Богомольця – 13949 осіб при загальних обсягах – 11977 осіб.

Після завершення навчання в інтернатурі (за кошти державного бюджету) працевлаштувалися лікарями в заклади охорони здоров'я у 2017 році лише 79,9%, у 2018 році – 76,2% випускників. При цьому з них щороку майже четверта частина звільняються з роботи не відпрацювавши 3-річного терміну. Одна із причин – відсутність будь-якої відповідальності за невідпрацювання.

Член Рахункової палати також зазначив, що створена міністерством система управління і контролю за діяльністю підпорядкованих медичних закладів вищої освіти, використанням і розпорядженням майном є не достатньо ефективною.

Так, аудит засвідчив, що за погодженням з МОЗ окремими закладами вищої освіти державне майно передавалося в оренду з порушенням вимог Закону "Про освіту" і використовувалося на цілі, не пов'язані з освітнім призначенням.

Cтаном на 01.01.2019 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема на понад 81% земельних ділянок, 41% споруд і 34% будівель закладами вищої освіти не оформлена.

Відсутність належного контролю під час передачі майна в оренду та використання майна без оформлення договорів оренди, несвоєчасне проведення належної його оцінки та недостовірне визначення вартості призвело до втрати доходів окремими ЗВО у сумі 837 тис. грн, державним бюджетом – 786 тис. гривень.

Також аудиторами в перевірених медуніверситетах встановлено фінансові порушення.

Зокрема, виявлено факти оплати будівельних робіт Вищим державним навчальним закладом України "Буковинський державний медичний університет" і медуніверситетом імені О. О. Богомольця за відсутності документальних підтверджень, що має ознаки кримінальних правопорушень і потребує повідомлення правоохоронних органів.

Також ознаки кримінальних правопорушень виявлено при передачі Одеським медуніверситетом ТОВ "Стікон" земельної ділянки (була виділена університету на праві постійного користування для експлуатації гуртожитків) і об'єктів незавершеного будівництва без визначення їх вартості як об'єктів інвестицій під забудову житлових будинків. Аналогічно без визначення вартості земельних ділянок як об'єкта інвестицій університетом передано ТОВ "Стікон" з метою проведення робіт з реконструкції частину будівель гуртожитків. При цьому цільове призначення цих земельних ділянок було змінено.

На запит Генеральної прокуратури України Рахункова палата передала матеріали аудиту Одеського медуніверситету до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

За результатами аудиту Рахункова палата напрацювала низку рекомендацій, зокрема для Міністерства охорони здоров'я. Серед яких: запровадити дієву систему внутрішнього контролю за використанням ЗВО бюджетних коштів на підготовку медичних (фармацевтичних) кадрів і державного майна в умовах їх самостійності та автономності; зобов'язати керівників ЗВО забезпечити контроль за виплатою випускникам одноразової адресної грошової допомоги (за наявності укладеного трудового договору з закладом охорони здоров'я) і відпрацювання ними трирічного терміну, а також за своєчасним прибуттям випускників до місця проходження інтернатури; вжити заходів щодо проведення інвентаризації державного майна ЗВО, що належить до сфери управління МОЗ, та державної реєстрації щодо речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; провести суцільну перевірку договорів оренди, укладених ЗВО; притягнути до відповідальності керівників ЗВО, в яких допущено порушення, втрати і неефективне використання активів у відповідності до укладених з ними контрактів.

Рахункова палата також поінформує Генеральну прокуратуру України про виявлені ознаки кримінального правопорушення при здійсненні оплати будівельних робіт Буковинським медуніверситетом і медуніверситетом імені О. О. Богомольця.

Рішення та Звіт про результати аудиту будуть оприлюднені на веб-сайті Рахункової палати.