ВОА Польщі, Словаччини та України вказали на необхідність внесення змін до правил міжнародних перевезень відходів – Рахункова палата

26.07.2021 10:24

Вищі органи аудиту (ВОА) Польщі, Словаччини та України вказали на необхідність внесення змін до правил міжнародних перевезень відходів та вдосконалення оснащення прикордонних пунктів приладами для ідентифікації кількості та типу перевезених відходів.

Про це йдеться у Спільному звіті про результати міжнародного координованого аудиту «Транскордонне перевезення відходів у світлі положень Базельської конвенції», який підготували ВОА Польщі (координатор аудиту), Словаччини та України. Аудит проведений за спільною ініціативою ВОА цих країн в рамках виконання Стратегічного плану робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф. Національні аудити було завершено ВОА у 2019 році. Відповідальний за українську частину аудиту – член Рахункової палати Віктор Богун.

Так, перевірка дотримання правил та виконання завдань Базельської конвенції в рамках забезпечення ефективного функціонування системи транскордонного перевезення відходів засвідчила відсутність дієвої та ефективної системи контролю за міжнародним переміщенням відходів.

Фактично, чинний контроль на прикордонних пунктах перетину між Польщею, Словаччиною та Україною був формальний, при транспортуванні відходів переважно перевірялися лише документи, а фізичний огляд відповідності їх типу та кількості, зазначеним у цих документах, відсутній.

Аудитори також встановили, що Міністерство екології та природних ресурсів України, яке на час проведення аудиту було уповноважене контролювати дотримання процедур щодо транскордонного перевезення (на сьогодні це – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України), не володіло повною інформацією про транзит небезпечних відходів територією України.

Зокрема, дані Державної фіскальної служби України щодо обсягу небезпечних відходів, які імпортуються в Україну, перевищували майже в 1,5 раза дані документів про перевезення, наданих суб’єктами господарювання до Міністерства, а дані обсягу експорту небезпечних відходів – майже в 45 разів.

Не передбачалося інформування Міністерства про фактичний транзит небезпечних відходів територією України, а також про контроль за їх переміщенням. При цьому підрозділи Державної екологічної інспекції України під час транзиту небезпечних відходів забезпечують за потреби пломбування контейнера з такими відходами в пункті пропуску через державний кордон на в’їзді в Україну, а також перевіряють схоронність пломб у пункті пропуску через державний кордон на виїзді з України.

Аудитори нагадали, що з жовтня 2018 року Держекоінспекція та її територіальні органи не наділені повноваженнями здійснювати екологічний контроль у пунктах пропуску через митний кордон України. Ця функція передана органам ДФС у вигляді документального контролю. Екоінспектори залучаються до перевірки лише у разі виявлення Держприкордонслужбою транспорту, вантажів, іншого майна з перевищеннями допустимого рівня іонізуючого випромінювання.

Не здійснювалися звірки при переміщенні небезпечних відходів. Наприклад, за даними Одеської митниці ДФС загальний обсяг переміщених небезпечних відходів в 1,6 раза перевищував аналогічні дані Держекоінспекції в Одеській області.

Це створювало ризики незабезпечення схоронності вантажів з небезпечними відходами під час їх транзиту та заподіяння шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю населення.

Аудитори України, Словаччини та Польщі констатували, що система контролю за транскордонним переміщенням відходів потребує вжиття узгоджених дій для підвищення ефективності контролю при перетині кордону та унеможливлення безконтрольного залишення відходів на території країни, через яку здійснюється міжнародний транзит.

Зокрема, потрібно внести відповідні зміни до положень національного законодавства з метою чіткого визначення обов’язків відповідальних органів щодо здійснення контролю за відходами, обсягу та способу проведення такого контролю. Необхідно вдосконалити співпрацю між відповідальними національними державними органами.

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України вживаються заходи з реалізації рекомендацій Рахункової палати, зокрема, запроваджується інформаційна система транскордонного перевезення відходів Зеленого переліку. Вона дозволить створювати та надавати висновок щодо віднесення відходів, які є об’єктом експорту чи імпорту, до Зеленого переліку, в електронній формі.

Звіт за результатами аудиту буде оприлюднений на офіційному вебсайті Рахункової палати після підписання керівниками ВОА – учасників аудиту.