Протягом 2019–2020 років Мінінфраструктури неефективно формувало та реалізовувало державну політику у сфері авіаційного транспорту

09.08.2021 09:52

Протягом 2019–2020 років Мінінфраструктури неефективно формувало та реалізовувало державну політику у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України.

Про це свідчать результати аудиту ефективності виконання повноважень Міністерством інфраструктури України з формування та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту, використання повітряного простору України та наслідки для державного бюджету. Відповідальна за проведення аудиту – член Рахункової палати Ірина Іванова.

Аудитом встановлено, що Мінінфраструктури із дев’яти кроків, передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019–2020 роки, виконало лише три. Із 23 заходів, запланованих Планом роботи міністерства у сфері «Авіаційний транспорт» протягом 2019–2020 років, 14 не виконані.

Водночас посадові особи Мінінфраструктури та Державіаслужби не забезпечили належний контроль за повнотою надходжень від державних зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, внаслідок чого державний бюджет недоотримав 929 млн грн та 898 тис. дол. США.

У 2019–2020 роках були заплановані надходження до державного бюджету у сумі 801 млн грн, фактично надійшло – 615,9 млн грн, або 76,9% від плану. При цьому сума нарахованих Державною авіаційною службою України до сплати державних зборів становить 878 млн гривень.

Крім того, Мінінфраструктури неналежним чином виконує повноваження уповноваженого органу управління, визначені вимогами законодавства. Зокрема, в частині приведення статутів підприємств у відповідність із вимогами законодавства; призначення керівників підприємств, що належать до сфери його управління; створення наглядових рад підприємств; вчасного затвердження фінансових планів підприємств; затвердження стратегічного плану розвитку та річних інвестиційних планів.

ДП «Украерорух», яке було об’єктом контролю, є підприємством стратегічного значення для економіки та безпеки держави, протягом двох років за результатами своєї роботи отримало збитки (понад 1,1 млрд у 2019 році та майже 1,5 млрд у 2020 році), за відсутності призначеного директора та наглядової ради. Зокрема, з 4 червня 2019 року у ДП «Украерорух» призначено не директора підприємства, а виконуючих обов'язки директора.

За таких умов та при визначеному 1 рангу ризику, який встановлюється у разі, коли суб’єкт господарювання має дуже високе боргове навантаження, Міністерство у 2020 році погодило отримання підприємством кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку. Оскільки ДП «Украерорух» кредит використало переважно на заробітну плату (92,4%), у сьогоднішніх фінансово-економічних умовах та за наявності великих збитків за результатами діяльності, відсутні економічні передумови, за яких кредит може бути погашено підприємством самостійно.

До цього часу ДП МА «Львів» також не ввело в експлуатацію аеродромні об’єкти – аеропорт та злітно-посадкову смугу, інші споруди, які де-факто експлуатуються як незавершене будівництво. Крім того, протягом трьох років Мінінфраструктури не затвердило положення про наглядову раду ДП МА «Львів» та не призначило її склад, що зафіксовано у другому аудиті Рахункової палати поспіль.

Рахункова палата здійснила детальний аналіз виконання об’єктами контролю рекомендацій Рахункової палати за результатами аудитів, проведених протягом 2018–2019 років. Встановлено, що надані рекомендації здебільшого не виконувалися, підхід до їх виконання був формальним, міністерством відповідний контроль не здійснювався. Зокрема встановлено, що Мінінфраструктури виконало лише 23% рекомендацій Рахункової палати,  ДП «Украерорух» – 45%, ДП МА «Львів» не виконало жодної рекомендації Рахункової палати, ДП МА «Бориспіль» – 50%, Державна авіаційна служба України – 50%.

На засіданні Рахункової палати за результатами розгляду Звіту прийнято рішення направити Верховній Раді України, Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури та Раді національної безпеки і оборони України, а також об’єктам контролю рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту для відповідного реагування.

Звіт та рішення за результатами аудиту опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.