Мін’юст протягом 2,5 років не забезпечив у повному обсязі економне використання коштів, спрямованих на забезпечення представництва України у ЄСПЛ

22.11.2021 13:53

У 2019 – І півріччі 2021 року Міністерство юстиції України не забезпечило в повному обсязі економне використання коштів держбюджету на захист прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Андрій Дідик.

Зокрема, аудит засвідчив, що за бюджетною програмою «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини» протягом 2019–2020 років і І півріччя 2021 року Мін’юст використав кошти державного бюджету з порушенням норм бюджетного законодавства на суму 696 тис. грн; неекономно – майже 1,2 млн грн; внаслідок неефективного управління 10,8 млн грн; ухвалення неефективних управлінських рішень щодо планування потреби в бюджетних коштах – понад 112 млн гривень.

Крім того, Мін’юст не розробив і не затвердив порядок використання коштів, що є порушенням бюджетного законодавства. За таких умов неможливо належно оцінити ефективність використання коштів.

Потребу в коштах на 20192020 роки задоволено в середньому на 77%. Найбільший обсяг коштів – понад 1,7 млрд грн – планувався на оплату послуг юридичних радників, фахівців, експертів, в тому числі іноземних, щодо захисту прав та інтересів України.

Загалом упродовж 2,5 років на забезпечення захисту прав та інтересів України використано 1 млрд гривень.

Аудитом встановлено, що у 20192020 роках Мін’юст запланував у бюджетних запитах без детальних розрахунків та обґрунтувань видатки на оплату послуг (крім комунальних) на майже 700 тис. грн.

Невчасне виконання Мін’юстом рішення арбітражного трибуналу призвело до неекономного використання коштів та втрат державного бюджету у 2019 році на суму понад 1 млн гривень.

За відсутності потреби в оплаті обов’язкових реєстраційних внесків у справах, Мін’юст не забезпечив ефективного управління перерозподіленими у 20192020 роках коштами на поточні видатки на понад 10 млн гривень.

Незважаючи на обмеженість видатків державного бюджету, передбачених Мін’юсту на забезпечення діяльності у 20192020 роках, наявні залишки не використаних за укладеними договорами коштів у сумі 112 млн грн, що свідчить про неефективне управління коштами та нездійснення контролю за їх використанням.

Виявлені порушення бюджетного законодавства, неекономне використання коштів та неефективне управління ними вказують на недостатній рівень функціонування в Мін’юсті системи внутрішнього контролю.

Україна посідає третє місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у ЄСПЛ: подано 8700 заяв. Це понад 14% від загальної кількості зареєстрованих у цьому суді справ щодо 47 держав-членів Ради Європи.

Нормативно-правове забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини у цілому є достатнім.

Водночас окремі питання потребують врегулювання. Зокрема, необхідно розробити та затвердити порядок використання коштів держбюджету за бюджетною програмою «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини», а також прийняти Закон України «Про медіацію».

Звіт та рішення за результатами аудиту опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.