Закупівлі в межах проєкту «Модернізація системи соцпідтримки населення», фінансованого МБРР, здійснювалися з недоліками й порушеннями

06.12.2021 11:13

Майже кожна закупівля, проведена в 2019–2020 роках у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), здійснювалася з окремими недоліками та порушеннями.

Про це йдеться у Звіті про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Василь Невідомий.

Рахункова палата надала умовно-позитивний висновок щодо бюджетної та фінансової звітності спеціального призначення. Щодо дотримання законодавства при здійсненні витрат за обидва роки – думку із застереженнями. Відповідальний виконавець Проєкту та головний розпорядник бюджетних коштів – Міністерство соціальної політики України, співвиконавець у 2019 році – Український фонд соціальних інвестицій.

Аудит засвідчив, що бюджетна звітність Мінсоцполітики за обидва роки складена на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до Бюджетного кодексу із достовірними даними щодо надходжень і видатків, а також фінансового стану за відкритими в межах Проєкту рахунками.

Станом на 1 січня 2021 року в рамках Проєкту загалом залучено 750 млн дол. США: 300 млн дол. США за період 2 жовтня 2014 – 01 січня 2020 рр., 450 млн дол. США – впродовж 2020 року, з яких 300 млн дол. США Мінсоцполітики не виокремило в держбюджеті та віднесло до загальної суми державних зовнішніх запозичень, що не дає об’єктивного уявлення про залучені за Проєктом позики. За вказаний період використали 423,5 млн дол. США.

Через неналежне реагування на рекомендації Рахункової палати видатки на реалізацію Проєкту в окремих випадках планували та здійснювали з порушенням бюджетного законодавства. Зокрема, відсутні детальні обґрунтовані розрахунки до показників кошторису на 2019 і 2020 роки, не дотримані вимоги бюджетної класифікації, що призвело до завищення видатків споживання та заниження видатків розвитку в 2019 році на суму 134 тис. гривень.

За результатами піврічної оцінки стану виконання Проєкту в травні 2020 року представники МБРР повідомили про високий рейтинг ризику на відповідність процедур закупівель і адміністрування договорів.

У 2019 році загалом укладено 14 договорів щодо закупівель, зокрема на понад 3 млн дол. США і на 5,8 млн грн, у 2020 році – 11 договорів на понад 5,2 млн дол. США і майже на 7,7 млн гривень.

Касові видатки за договорами закупівлі послуг і товарів, за якими встановлено порушення, у 2019 році становили 1,6 млн дол. США, у 2020 році – понад 1,8 млн дол. США.

Згідно з Проєктом, вісім закупівель на 272 тис. дол. США не включені до Планів заходів на відповідний рік або включені після їх проведення. Ще за чотирма – не складені орієнтовні кошториси. Іноді розпорядники коштів не дотримувалися графіка проведення окремих етапів, що гальмувало реалізацію Проєкту. Наприклад, закупівля товарів та послуг для створення тестового середовища для системи Е-Social (SH-A3) тривала понад 8,5 місяця, замість передбачених 2,5. Інший приклад: при закупівлі послуг із розробки та впровадження регіонального плану реформування інтернатних закладів Тернопільщини підготовка короткого списку тривала майже 1,5 місяця замість передбачених 10 днів, оцінка технічних пропозицій та затвердження звіту – 4 місяці замість 1, договір із переможцем підписаний через 2 місяці після проведення переговорів.

На ризики викривлень фінансової та бюджетної звітності Мінсоцполітики впливала також зміна ключового персоналу Проєкту без документального оформлення передання справ у разі звільнення. Зокрема, з 2017 по 2020 рік роль координатора тричі переходила від одного заступника міністра до іншого.

Обрані міські та селищні ради в окремих випадках несвоєчасно відображали в обліку або взагалі не відображали отримане в рамках Проєкту комп'ютерне обладнання та меблі, що призвело до порушення бухгалтерського обліку і неналежного їх використання.

За підсумками аудиту Рахункова палата надала рекомендації Кабінету Міністрів України та об’єкту контролю.

Рішення та Звіт будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.