Фінансова та бюджетна звітність Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за 2020 рік є недостовірною

15.12.2021 16:04

Консолідована фінансова та зведена бюджетна звітність за 2020 рік недостовірно відображає фінансовий стан Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (Укрдержфонду), його фінансові результати і грошові потоки.

Про це йдеться у звіті про результати фінансового аудиту Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Віктор Богун.

Так, аудитом встановлено, що фінансова звітність Укрдержфонду за 2020 рік містить суттєві викривлення. Зокрема, не ведеться облік гарантій та забезпечення (вартості заставного майна визначеної договорами застави до договорів про надання фінансової підтримки на поворотній основі фермерським господарствам). Як наслідок, у примітках до річної фінансової звітності не розкрита суттєва інформація у сумі 670,8 млн грн (станом на 1 січня 2020 року) і 771,3 млн грн (станом на 31 грудня 2020 року).

Також суттєві викривлення фінансової звітності виявлені при веденні обліку розрахунків з надання бюджетних субсидій фермерським господарствам. Зокрема, в доходах від обмінних операцій відображені понад 60 млн гривень доходів від необмінних операцій. Не розкрита інформація про виплату у 2020 році бюджетної субсидії у сумі 38,6 млн грн фермерським господарствам, включеним до зведених реєстрів у 2019 році.

Крім того, у балансі не відображена поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями на майже 38 млн грн (станом на 1 січня 2020 року) і понад 35 млн грн (станом на 31 грудня 2020 року). На ці ж суми завищені: довгострокові й поточні зобов’язання за кредитами; поточні зобов’язання за внутрішніми розрахунками; інші поточні зобов’язання та списана заборгованість, яка обліковується на позабалансовому рахунку.

Також у балансі на початок 2020 року занижена довгострокова дебіторська заборгованість на 4,8 млн гривень. На цю ж суму завищена поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами, інша поточна дебіторська заборгованість, списана дебіторська заборгованість, яка обліковується на позабалансовому рахунку.

Не уточнені суми заборгованості із простроченим терміном, що призвело до відображення недостовірної суми простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості у звітах про заборгованість за окремими програмами. Зокрема, завищено суми простроченої заборгованості за загальним та спеціальним фондом державного бюджету відповідно на 3,9 млн грн і 2,8 млн гривень.

Аудитори встановили й випадки недотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами у 2020 році на понад 41 млн грн, у І півріччі 2021 року – на 9,5 млн гривень.

Задля належного обліку та розкриття суттєвої інформації для користувачів фінансової звітності Рахункова палата рекомендувала Укрдержфонду застосовувати належні заходи внутрішнього контролю та розробити і затвердити облікову політику з урахуванням вимог законодавства та відповідних підзаконних актів.

Рахункова палата також звернула увагу Кабінету Міністрів України і Міністерства аграрної політики та продовольства України на необхідність удосконалення законодавства в частині регулювання функціональної діяльності Укрдержфонду. Удосконалення потребує і його організаційна структура.

Звіт та рішення за результатами аудиту будуть оприлюднені на офіційному сайті Рахункової палати.