Модель корпоративного управління в Укрзалізниці є неефективною та потребує реформування

22.12.2021 09:00

Модель, за якою здійснюється корпоративне управління АТ «Українські залізниці» (Укрзалізниця), призвела до неефективного управління державними активами, а також неналежного використання і розпорядження об’єктами держвласності.

Про це йдеться у звіті про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Відповідальна за проведення аудиту — член Рахункової палати Ірина Іванова.

Рахункова палата виявила значну кількість недоліків та порушень у роботі товариства, які негативно вплинули на його господарську діяльність та мали наслідки для державного бюджету.

Так, аудит встановив, що причинами майже 12 млрд грн збитків Укрзалізниці у 2020 році були: невиконання плану доходів від вантажних перевезень – понад 11 млрд грн; сплановані необґрунтовані показники доходів з реалізації непрофільних активів – більше 7 млрд грн; неприведення фактичних витрат товариства до отриманих доходів та відволікання коштів на витрати з обслуговування кредитів – понад 3 млрд грн; збільшення витрат через зростання курсових різниць більше 5 млрд гривень. Крім того, 417 млн грн спрямовані на сплату штрафних та фінансових санкцій (на виконання рішень суду); ще майже 1 млн грн витрачені на утримання об’єктів незавершеного будівництва.

За результатами фінансово-господарської діяльності протягом 2019–2020 років Укрзалізниця несвоєчасно перерахувала майже 750 млн грн дивідендів до держбюджету. Ця сума відповідно до фінансового плану мала надійти до 1 липня 2020 року, але фактично це відбулося 30 червня 2021 року.

Також виявлені недоліки у використанні об’єктів державної власності. Так, переоцінка майна Укрзалізниці не проводилась з 2015 року, як наслідок, вартість активів, що належать державі, у балансі є несправедливою. Крім того, станом на 1 січня 2021 року товариство не переоформило правовстановлюючі документи на 1070 об’єктів нерухомого майна, зокрема: 110 житлових будинків, 61 квартиру, 14 гуртожитків, 11 павільйонів, 22 гаражі, 21 будівлю підстанцій, 225 вантажних та посадових платформ тощо, хоча відповідно до законодавства переоформлення необхідно було зробити протягом двох років від дня державної реєстрації АТ «Укрзалізниця» – у 2015 році.

Не розроблена землевпорядна документація щодо відведення земельних ділянок у постійне користування та не здійснена їх державна реєстрація. При цьому у користуванні товариства обліковуються 1306 земельних ділянок загальною площею понад 12 тис. га, на які немає правовстановлюючих документів. Це призвело до сплати Укрзалізницею за 20192020 роки 5 млн грн земельного податку. Водночас станом на 1 січня 2021 року у товаристві обліковуються 88 земельних ділянок загальною площею понад 163 га, які не використовуються, але за них упродовж 2019–2020 років сплачено майже 4 млн грн земельного податку. Також виявлено, що 460 земельних ділянок загальною площею понад 321 га несанкціоновано зайняті переважно фізичними особами. Зазначені факти створюють ризик втрати державного майна.

Посадові особи товариства завдали 1,3 млрд грн шкоди державним інтересам, в тому числі виявлена нестача майна на 307 млн грн через невиконання або неналежне виконання ними їх обов'язків. Це має ознаки кримінального правопорушення.

Через неухвалення ефективних управлінських рішень керівництвом товариства, об’єкти будівництва роками не вводилися в експлуатацію, закуплене обладнання на момент аудиту залишається невстановленим. Як наслідок, 1,4 млрд грн використані непродуктивно у попередніх періодах.

Неефективна та непродуктивна претензійно-позовна робота Укрзалізниці в частині юридичного супроводження судових процесів призвела до ухвалення судами рішень на користь інших суб’єктів господарювання та, як наслідок, сплати коштів у 2019–2020 роках на загальну суму понад 1 млрд грн.

Крім того, виявлені юридичні прогалини щодо ефективного управління Укрзалізницею державними активами в частині повноважень суб’єкта управління – Кабінету Міністрів України, який є єдиним акціонером товариства. Зокрема, Кабінетом Міністрів України не визначені державні органи або посадові особи, які б відповідали за управління корпоративними правами держави у сфері залізничного транспорту. При цьому Секретаріат Кабінету Міністрів України та Мінінфраструктури не наділені повноваженнями з управління корпоративними правами держави щодо товариства.

За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала Уряду вдосконалити законодавство щодо управління державним майном. Рекомендації, спрямовані на усунення виявлених порушень та недоліків, вдосконалення системи управління державним майном тощо, надані наглядовій раді та правлінню Укрзалізниці.

Звіт та рішення за результатами аудиту оприлюднені на офіційному сайті Рахункової палати.